Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 9 oktober 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9-10-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Léon Keekstra
  Marjolijn Masselink
  Annedebora van Kooij
  Hennie van Schaijk
  Muzaffer Durmaz
  Betty Hiwat


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Bezoekers: 1

 2. 2

  Leden Pedd en van Kooij hadden overleg met wethouder Buijt (Zorg, Ouderen en Jeugdzorg). Wethouder geeft aan dat er inventarisatie gemaakt wordt van de 25 meest overlast gevende daklozen en dat op die groep een aanpak verzonnen wordt.


  Van Kooij:
  Oproep om om naar avond over buurtpreventie te komen: donderdagavond 12 oktober, 18:30, Leeszaal West).
  Er is op 12 oktober ook een bewonersavond over wow-rotterdam.nl, 19:00, Cretopia Rotterdam, Josephstraat 32


  Pedd: Nieuwe-Binnenweg trekt veel verkeersaso's. Stelt voor ongevraagd advies te schrijven. Schrijft concept, op agenda besloten wijkraadvergadering 6 november.
  Keekstra: graag Twee Pleinen en West-Kruiskade meenemen in advies.

 3. 3

  Besluit

  Vastgesteld conform

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld met kanttekening

  - Lijst met mogelijke vergaderlocaties opgesteld is niet besproken tijdens besloten wijkraadsvergadering van 18 september.
  - Voorstel voor zichtbaarheid wijkraad is niet besproken tijdens besloten vergadering van 18 september.

 7. 5.b

  Agenderen voor besloten vergadering 6 november: opstellen spelregels voor omgang met aanvragers. Hoe creëren we een veilige omgeving voor initiatiefnemers?

  Besluit

  Wijkraad besluit unaniem geen bedragen te reserveren voor terugkerende aanvragen.

  Organisaties die op die manier voorheen gesteund werden kunnen nu via de reguliere weg een bewonersinitiatief indienen.

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Wijkraad vraagt bij bewoners na hoeveel handtekeningen er verzameld zijn.

 10. 6.b

  Beste collegavoorzitters,


  We hebben als wijkraad Crooswijk geconstateerd dat de manier waarop wordt omgegaan met het beantwoorden/doorsturen van bewonersbrieven gericht aan de wijkraad niet klopt met de manier waarop wij vinden dat er moet worden omgegaan met wijkraden. Om hopelijk een verandering in deze werkwijze teweeg te brengen heb ik bijgevoegde brief opgesteld.


  We denken dat dit signaal niet specifiek is voor onze wijkraad én sterker is als hij door meerdere wijkraden ondertekend is. Graag hoor ik of jullie wijkraad deze brief mee wil ondertekenen.


  Graag versturen we deze brief begin volgende week dus als je het voor die tijd kan laten weten heel graag. Voor vragen op opmerkingen ben ik via deze weg uiteraard bereikbaar.


  Met vriendelijke groet,


  Martijn Heikoop, Voorzitter Wijkraad Crooswijk

  Besluit

  Wijkraad besluit unaniem niet mee te gaan in verzoek wijkraad Crooswijk.

  Voorzitter meldt besluit bij wijkraad Crooswijk.

 11. 6.c

  JAP24:
  Ter voorbereiding op opstellen jaaractieplan 2024 benoemde de wijkraad eerder de thema's:

  1. aanpak pleinen (Gerrit Sterkmanplein, Eendrachtsplein, Kruisplein);
  2. vergroening en aanpak wijkpark;
  3. veiligheid, overlast, verkeer;
  4. armoede, jeugd en daklozen

  Elk wijkraadslid bedenkt twee acties voor elk van de vier thema's en brengt die in tijdens informeel overleg van 6 november. Daar wordt ook voorstel aanpak Gerrit Sterkmanplein besproken.

 12. 6.d

  Wijkraad wil betrokken worden bij dit onderzoek! Keekstra wil namens wijkraad overleg met gemeente (cluster Maatschappelijke Ontwikkeling). Terugkoppeling over dit overleg volgt tijdens informeel overleg 6 november. Keekstra voert ook gesprek met jongeren Gerrit Sterkmanplein om hun wensen over een jongeren te peilen.

 13. 6.e

  Er is een tijdslot gereserveerd voor wijkraad om op 11 oktober om 18:20 in te spreken tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad.

  Besluit

  Wijkraad besluit unaniem geen gebruik te maken van het gereserveerde tijdslot waarop ingesproken kan worden.

 14. 6.f

  Voorstel: eens per maand soep eten met wijkmanager en wijknetwerker. Op een woensdagavond om 18:30.

 15. 7
  Ter informatie:
 16. 8

  Van Kooij: kijk op gemeenteraad.rotterdam.nl naar stukken / besluiten die betrekking hebben op Oude Westen. Daar staan regelmatig interessante zaken tussen.
  Masselink: wat te doen met Esther Mallant? Masselink vult haar antwoord aan Mallant aan.

 17. 9
  Sluiting