Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 20 februari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Nieuwe Gaffel, Gaffelstraat 63A

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20-2-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Annedebora van Kooij
  Marjolijn Masselink
  Paul Claessens
  Hennie van Schaik


  Afwezig: Betty Hiwat


  Te gast: Muzzafer Durmaz


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoƶrdinator)


  Aantal bezoekers: 1

 2. 2

  Toegevoegd:
  3. Mededelingen
  5.c Advies handhaving basketbalcourt

 3. 3

  • Paul Claessens biedt nota over monitoring overlast voor 28 februari aan bij wijkmanager Ralf Bormans.
  • Marjolijn Masselink meldt dat het goed gaat met Betty Hiwat tijdens haar verblijf in het door rellen geplaagde Paramaribo.
 4. 4

  De heer Justin Bor over vuil op straat in de Kogelvangerstraat.
  Bewoner klaagt over veel vuil op straat.
  Stelt onder andere dat vuilcontainers te ver uit elkaar staan, zodat bewoners vuil naast de verkeerde containers plaatsen.
  Vraagt wijkraad om advies.
  Wijkraad wil creatieve sessie beleggen om probleem te bespreken. Wijkraad belooft de heer Bor daarbij uit te nodigen.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform.

 7. 5.b

  Wijkraad stelt tekst ongevraagd advies op.

  Besluit

  Wijkraad gaat unaniem akkoord met inhoud ongevraagd advies.

 8. 5.c

  Besluit

  Wijkraad gaat unaniem akkoord met inhoud ongevraagd advies.

 9. 6
  Ter bespreking:
 10. 6.b

  Thema: vuil. Voorbereiding: Annedebora van Kooij en Hennie van Schaik. Zij komen op informeel overleg wijkraad van 6 maart met voorstel voor opzet avond.

 11. 7
  Ter informatie:
 12. 7.a

  Marjolijn Masselink doet verslag van vergadering commissie MHEK van 15 februari, waar zij namens wijkraad insprak.
  Naar aanleiding van commissievergadering volgen waarschijnlijk drie moties.

 13. 8

  Marjolijn Masselink: verzoek agendacommissie op andere dag te beleggen. Wijkraad gaat akkoord en stemt in met maandagavonden.

 14. 9
  Sluiting