Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

LET OP: gewijzigde aanvangstijd!

maandag 3 juli 2023

18:00 - 19:30
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
J. Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 3 juli 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 2

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Annedebora van Kooij
  Marjolijn Masselink
  Hennie van Schaik
  Muzaffer Durmaz
  Betty Hiwat
  Léon Keekstra


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 1

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Joke Mulder over geluidsoverlast horeca. Woont in Cool (rond Witte de Withstraat)
  Klaagt over geluidsoverlast Arminius enkele weken geleden.
  Heeft brief geschreven aan wethouder Karremans en ingesproken in commissie MHEK van gemeenteraad.
  Geeft aan dat onduidelijk is wie regie voert.


  Vragen:

  • Wat is standpunt wijkraad?

  • Wat is er te doen aan geluidsoverlast dat wijk- en volumegrenzen overstijgt?

  • Wat kan de wijkraad en hoe is de samenwerking met andere wijkraden?

  • Kunnen er geluidsdetectoren geplaatst worden?


  Antwoorden:

  • Wijkraad heeft specifiek festival gemeld bij wijkmanager en Arminius. Arminius heeft toegegeven dat het betreffende festival de grenzen overschreden, betuigt spijt en betoogt dat een dergelijk festival niet meer plaats zal vinden. Er was geen vergunning voor de specifieke aard van dit festival.

  • Wijkraad zoekt actief samenwerking met wijkraad Cool-Scheepsvaartkwartier-Stadsdriehoek. Samenwerking moet nog vorm krijgen.

 5. 5

  Besluit

  Vastgesteld conform

 6. 5.a

 7. 5.b

  Anita Jhigoer heeft nog geen handtekeningen verzameld.
  Voorstel voorzitter: advies nu vaststellen en pas indienen als de handtekeningen er zijn.
  Stemverhouding: zes stemmen voor, één tegen (Hennie van Schaik)


  - Amendement 1: term bezoekersparkeren vervangen door publieksparkeren.
  Stemverhouding: zeven stemmen voor
  - Amendement 2: voorstel voor communicatiecampagne waarin reikwijdte maatregel uitgelegd wordt. Duidelijk te maken dat West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg buiten deze regeling blijven.
  Stemverhouding: zes stemmen voor, één tegen (Hennie van Schaik)
  - Amendement 3: gebied waarin het voorgestelde experiment gaat gelden beperken (Kruisplein, West Kruiskade, Weena, Henegouwerlaan). ofwel Zone 50 en 51 ten noorden van West Kruiskade. D
  Stemverhouding: zeven stemmen voor.
  - Amendement 4: bullet rond wachttijden van 3 jaar afzwakken
  Stemverhouding: zes stemmen voor, één onthouding (Hennie van Schaik)

  Besluit

  Wijkraad stemt in met ongevraagd advies over parkeren rondom Diergaardesingel

  Na verwerking van 4 amendementen in tekst.
  Advies wordt ingestuurd nadat handtekeningen wijknewoners toegevoegd kunnen worden.
  Stemverhouding op advies: zes stemmen voor, één tegen (Hennie van Schaik).

 8. 5.c

  Besluiten

  Wijkraad besluit ongevraagd advies in te dienen, nadat wijzigingen doorgevoerd zijn.

  Unaniem aangenomen
  Op te nemen wijzigingen:
  - Inleiding aanpassen (vermelding explosies en schietpartijen)
  - De serie adviezen van wijkraad zoals opgenomen in brief weglaten.

  Wijkraad schrijft ongevraagd advies over straatprostitutie in Oude Westen

  Dit onderdeel wordt uit ongevraagd advies over onveiligheid Nieuwe Binnenweg gelicht.

 9. 5.d

  Voorstel bestaat uit vier onderdelen (zie bijlage)


  - Online platform:
  Muzaffer Durmaz: mocht er een aparte url nodig zijn: de url's oudewesten.com en org zijn beschikbaar.
  Annedebora van Kooij: hoe verhoudt dit idee zich tot Mijn.Rotterdam?


  - Wijkraadsvergadering op locatie
  Unaniem aangenomen


  - Wijkraad aanwezig bij bijeenkomsten in de wijk
  Voorstel blijft in beraad


  - Spreekuur De Nieuwe Gaffel
  Hennie van Schaik en Annedebora van Kooij maken kenbaar niet beschikbaar zijn voor deelname spreekuur. Léon Keekstra sluit zich daarbij aan.


  - Wijkraad sluit aan bij actiecafé Thuis bij de Actiegroep (4x per jaar)
  Léon Keekstra trekt punt in. Komt op 4 september met alternatief voorstel, waarbij andere locaties en organisaties bekeken worden.

  Besluit

  Wijkraad besluit na vakantie korte reeks spreekuren te houden en daarna te evalueren.

  Rooster van 6 weken opstellen, lopend vanaf september.

 10. 6
  Ter bespreking
 11. 6.a

  Onderzoek wordt niet besproken.

  Besluit

  Jim Pedd, Annedebora en Marjolijn Masselink gaan in gesprek met projectleider Jorg Pieneman.

 12. 6.b

  Wijkraden mogen vanaf 1 september 2023 kiezen of ze beslissingsbevoegdheid willen over bewonersinitiatieven tot € 2500,-. Werkgroep gemeente werkt aan procedurevoorstel.
  Marjolijn Masselink stelt voor dat wijkraad van beslissingsbevoegdheid afziet, maar wel geïnformeerd wordt over initiatieven tot € 2500,- Stelt dat huidige opzet (beslissing bij wijkmanager) snelle afhandeling mogelijk maakt.

  Besluit

  Voorlopig besluit (in afwachting van advies werkgroep): beslissingsbevoegdheid bewonersinitiatieven tot € 2500,- terug naar wijkraad.
  Stemverhouding: vijf stemmen voor, twee tegen (Léon Keekstra en Marjolijn Masselink).

  Voorstel tot gesprek over afhandelinsprocedure met Ralf Bormans (wijkmanager) en Tom Warnik (wijknetwerker).


  Léon Keekstra merkt op manier van bespreken niet wenselijk te vinden

 13. 7
  Ter informatie
 14. 8

  - Bijeenkomst wijkraad en wijkmanager Ralf Bormans over jaaractieplan 2023 is op woensdag 5 juli om 10:00 uur.
  - Annedebora van Kooij bestelt naambordjes voor wijkraad.

 15. 9
  Sluiting