Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 4 september 2023

19:30 - 20:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
J. Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Annedebora van Kooij
  Hennie van Schaik
  Léon Keekstra
  Marjolijn Masselink  Afwezig:
  Betty Hiwat
  Muzaffer Durmaz  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)  40 bezoekers

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Léon Keekstra:

  • Heb gesprek gevoerd met jongeren op Gerrit Sterkmanplein. Krijgt vervolg. Na dit vervolg doe ik verslag in de wijkraad.
  • Heb lijst met mogelijke vergaderlocaties opgesteld. Wordt besproken tijdens besloten wijkraadsvergadering van 18 september.
  • Voorstel voor zichtbaarheid wijkraad wordt ook besproken tijdens besloten vergadering van 18 september
  • Voorstel voor gesprek met Marco Kole (wijkraad Cool-Scheepsvaartkwartier-Stadsdriehoek) en Lennard de Vlieger over gebruik wow-rotterdam.nl volgt ook nog.

  Annedebora van Kooij:

  • Voorstel ongevraagd advies straatprostitutie volgt. Léon Keekstra vult aan: op 20 september organiseert de BIZ West-Kruiskade een avond rondom dit thema in de Leeszaal, samen met Joke van der Zwaard.

  Marjolijn Masselink:

  • Per 1 oktober 2023 is het gebruik van een bierfiets verboden.
 4. 4

  • Moeders van de Wijk (opgezet vanuit Krachtvrouwen), aanwezig met 40 moeders.
   Vragen aandacht voor een verzameling samenhangende problemen in het Oude Westen
   Veiligheid, vooral voor kwetsbare groepen als ouderen en kinderen. Op speelplaatsen is geen toezicht.
   Er slapen daklozen slapen in portieken.
   Er is een rattenplaag. Woonstad kan die niet aan, gemeente zou maatregelen moeten nemen.
   Er is veel geweld. We melden veel en de politie neemt het wel serieus. Maar de gemeente niet. Jongeren vormen daarbij een zwakke groep. Die worden gebruikt voor drugshandel.
   We missen activiteiten voor kinderen van 10 tot 15 jaar, zoals die er vroeger waren vanuit TOS en Odeon.
   Wijkraad: we gaan ons hard maken om een van de 22 toegezegde jongerenhubs in het Oude Westen te krijgen.
   Voorstel van wijkraad: met alle Moeders van de Wijk het plein bij de Krachtvrouwen (Josephplein) bezetten en/of met de wijkraad en de hele groep Moeders naar een vergadering van de gemeenteraad.

  • Esther Mallant over vuilcontainers aan de Westersingel. Spreekt namens de VvE van nummers 37 tot en met 40.
   Gemeente heeft 5 bovengrondse vuilcontainers geplaatst aan de Westersingel, waarvan twee tegenover nr's 37 t/m 40.
   Singel is beschermd stadsgezicht en onderdeel van Rotterdams groen. Huizen in dit deel zijn rijksmonument en daar zou geen container tegenover geplaatst mogen worden.
   Bewoners van nr's 37 t/m 40 willen graag weer ophalen van vuilniszakken ipv. de huidige containers. Met handhaving.
   Mocht dat niet kunnen of mogen, dan graag de huidige containers voor nr's 37 t/m 40 verplaatsen naar een andere locatie. Liefst ondergronds. Bijvoorbeeld voor een kantoor in plaats van een woonhuis.
   Meldt dat er ook Singel-bewoners blij zijn met de containers.
   Wijkraad bespreekt onderwerp tijdens besloten vergadering van 18 september en koppelt terug.

  • Lennard de Vlieger licht wijkraad in over MandFest-evenement in Wijkpark op 8 september
   12:00: start
   13:00: live flamenco-muziek
   14:00: start manden verhuren
   15:00: steelband
   16:00: live flamenco-muziek
   17:00: einde
   Mogelijk gemaakt door bijdrage BIZ en stadsmarinier

  • Bewoners Middelland over parkeervoorziening flat GEB II (kwam niet opdagen)

 5. 5
  Ter besluitvorming
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5.b

  Besluit

  Vastgesteld conform

 8. 6
  Ter bespreking
 9. 6.a

  Besluit

  Wijkraad dient ongevraagd advies in over betaald parkeren in het Oude Westen.

  Wijkraad houdt vast aan oorspronkelijke tekst ongevraagd advies en neemt aanpassingen bewoners niet over.

 10. 6.b

  Wijkraad mist geluidsmeters op belangrijke punten in het Oude Westen zoals Nieuwe Binnenweg, West-Kruiskade en Adrianastraat.
  Vraagt om gesprek met verantwoordelijk ambtenaar over deze omissie.

 11. 7
  Ter informatie
 12. 8

  Annedebora van Kooij: 
  Kunnen we ordehandhaving in breder verband bespreken?
  Voorzitter stelt voor om hierin op te trekken met wijkraad Cool-Scheepsvaartkwartier-Stadsdriehoek.
  Léon Keekstra stelt dat dit onderwerp opgenomen moet worden in het nog te formuleren Jaaractieplan 2024.


  Voorzitter:
  Anita Jhigoer spreekt wijkraad (on)zichtbaarheid van wijkraad. Wijkraad heeft daarvoor voorstel Léon Keekstra in beraad.

 13. 9
  Sluiting