Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 17 april 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 17-4-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aantal gasten: 3

 2. 2

  Marjolijn Masselink:
  Had overleg wijkmanager Ralf Bormans (wijkmanager), Marcel Janmaat (directie veilig), Arwin Siermans (stadsmarinier).
  We bespraken het plan van de wijkraad om bewoners te betrekken bij zaken die gebeuren bij onveiligheid. Om zo netwerk op te bouwen.
  Uit het overleg kwam tegenvoorstel: aan de slag met twee bewonersgroepen: wat is er aan de hand dat wij  niet weten?

  • Saftlevenhof
  • Kogelvangerplein

  In mei volgt nieuwe afspraak om te achterhalen wat er op deze twee plekken speelt.


  Annedebora van Kooij:

  • Komende twee weken wordt de uitkomst van het onderzoek naar zwemmen bij de Coolhaven gepubliceerd. Wijkraad wil daarbij betrokken worden.
  • Bierfietsen rijden door de wijk. Zijn die niet verboden? Willen we daar iets mee? Wordt er gehandhaafd?


  Paul Claessens:
  Deelt mee uit de wijkraad te treden,

 3. 3

  Besluit

  Vastgesteld met toevoeging van punt 8.c: Enquête BIZ Nieuwe Binnenweg

 4. 4

  Voorzitter Jim Pedd beëdigd Muzaffer Durmaz tot lid van wijkraad Dijkzigt-Oude Westen.

 5. 5

  Twee wijkraadsleden stellen zich kandidaat:

  • Marjolijn Masselink
  • Jim Pedd

  Besluit

  Wijkraad kiest Jim Pedd als voorzitter voor het jaar dat loop tot april 2024.

  Stemverhouding 4 voor Jim Pedd, drie voor Marjolijn Masselink.

 6. 6
  Inspreekrecht bewoners
 7. 7.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 8. 7.b

 9. 7.c

  Besluit

  • Advies evenementen vastgesteld conform
  • Advies twee pleinen vastgesteld conform
 10. 8
  Ter bespreking:
 11. 8.a

  Hennie van Schaik stelt dat diverse trottoirs in het Oude Westen verzakken, wat gevaar oplevert voor bewoners:
  Marjolijn Masselink: wijkbeheerder zegt, meldt via MeldR-app, waarmee een hulptrede geplaatst kan worden. Voor MeldR-app: https://www.rotterdam.nl/meldr

 12. 8.b

  Te gast: wijkbewoners René van Duin en Jaap van den Berg
  Beide geven toelichting:

  • Leesstuk: bijlage 'Derde concept, 12 april 2023'

  Jaap van den Berg heeft Erik Jan Kleingeld en Eric de Rooij van Stadsontwikkeling gesproken.
  Zowel woningsplitsing als verkamering speelt in Oude Westen.
  Jaap van den Berg levert lijsten aan van vergunningen die zijn uitgegeven voor verkamering (zie bijlage).
  Er is een direct verband tussen aantal meldingen van overlast en het aantal verkamerde panden in een wijk.
  40% Van woningvoorraad is particulier eigendom. Die kunnen potentieel verkamerd worden.


  Wensen:

  • Oude Westen toevoegen aan lijst van wijken waar geen nieuwe vergunning afgegeven wordt voor kamerverhuur.
  • Geen vergunning om met drie bewoners te bewonen.
  • Geen vergunning voor splitsing.
  • Stel minimum-oppervlak op 65m², waar het nu 50m² is (in Kralingen is het 65m²).
  • Stel ook eisen aan particuliere verhuurders die niet zozeer kamers verhuren, maar wel slecht onderhouden.

  Idee: gebruik oude kantoorpanden.


  Marjolijn Masselink: er wordt een inhaalslag gemaakt om alsnog erg veel te legaliseren.
  Annedebora van Kooij: dat was een overgangsperiode. Een gratieregeling. Eigenaren konden tot voor kort een vergunning aanvragen onder de oude, soepelere regels voor verkamering. Gemeente wil 18m² per student als eis stellen, maar dat is inclusief gemeenschappelijke ruimte.


  Paul Claessens:

  • Eigenaren van koopwoningen wil niet direct zeggen dat bewoners bijdragen aan sociale cohesie. Maar idee achter de zinsnede is duidelijk.
  • Verbazingwekkend dat 8% leeg staat. Annedebora van Kooij: bij coöperaties is dat niet uitzonderlijk. Gaat vaak om grootschalig onderhoud.
  • Recent in het nieuws: verkoop van verhuurde panden schiet omhoog.

  Annedebora van Kooij:

  • Op Onderzoek010 staat veel informatie over huizenbezit (zie https://onderzoek010.nl/).
  • In Rotterdam geldt de 50-meter-regel: binnen 50 meter van bestaand studentenpand mag geen nieuwe vergunning vergeven worden.

  Hennie van Schaik wil met wijkraad stuk schrijven aan college. Laten we prijs per vierkante meter voor kamerverhuur. Annedebora van Kooij: daar is al een puntensysteem.


  Annedebora van Kooij: 18% van inwoners Oude Westen is student. Er is een gebrek aan 3000 studentekamers en vraag groeit. Zet is op vermindering van overlast. Jaag studenten niet de wijk uit.


  Jim Pedd:

  • Vraag aan Jaap van den Berg: mag dit stuk als basis dienen voor ongevraagd advies. Antwoord van den Berg: ja.
  • Laten we daarvoor minstens ook met studentenvakbond.
  • Hennie van Schaik wil meewerken aan stuk Jaap van den Berg

  Besluit

  Wijkraad schrijft ongevraagd advies over overlast kamerverhuur aan studenten in Oude Westen.

  Advies staat los (maar maakt wel gebruik van) het stuk dat Jaap van den Berg aan de gemeenteraad wil schrijven (en dat in concept is bijgevoegd). Datum indienen ongevraagd advies afstemmen op bespreking kamerverhuur aan studenten in gemeenteraad.

 13. 8.c

  Hennie van Schaik en Marjolijn Masselink nemen namens wijkraad contact op met BIZ.

 14. 8.d

  Marjolijn Masselink deelt voorstel voor inhoud en voor planning wijkvisie.
  Doel is om gezamenlijk voor de zomer een wijkvisie geschreven te hebben, met ieders inbreng.
  Daarin Dijkzigt en Oude Westen apart benoemen.


  Opnemen:
  Hoe we werken, hoe we samenwerken met verschillende partijen in de wijk en binnen de gemeente.


  Wijkvisie opbouwen rond vijf thema's

  • Participatie en inclusie
  • Sociaal Domein
  • Jeugd en jongeren
  • Veiligheid
  • Buitenruimte

  Rolverdeling voor benaderen van verschillende doelgroepen
  Muzaffer Durmaz: idee voor spreekuur uitwerken
  Betty Hiwat: in gesprek met kinderen om hun wensen te inventariseren
  Annedebora van Kooij: in gesprek met studenten: wat is hun visie op de wijk.
  Hennie van Schaik en Jim Pedd: ondernemers
  Jim Pedd: bezoekers van de wijk (bijvoorbeeld personeel Erasmus MC)
  Hennie van Schaik: ouderen
  Marjolijn Masselink: coördinatie. Maakt ter voorbereiding met ieder WR-lid een afspraak.


  Concept behandelen op vergadering 26 juni 2023

 15. 9
  Ter informatie:
 16. 9.a

 17. 10

  Jim Pedd: ik ga op vakantie. Wie wil mij vervangen als voorzitter? Marjolijn Masselink vervangt.
  Hennie van Schaik vraagt om naambordjes voor wijkraadsvergaderingen. Annedebora van Kooij zegt toe die te leveren.


  Wijkraadscoördinator:
  - WijkMT wil voor de zomer met wijkraad om de tafel:
  1. hoe ging het proces tot nu toe?
  2. wat zijn de voornaamste actiepunten voor 2023?
  3. hoe naar WAP24?


  - Gemeente wil informatiebijeenkomst opzetten rond de Koers van de Binnenstad voor wijkraden CSS en D-OW. Datum volgt.
  - Gemeente wil informatiebijeenkomst opzetten over over invoering 30km-wegen voor de 11 wijkraden in Rayon Noord Binnen
  - Wijkraadcoördinator plant een thema-avonden per kwartaal met de wijkraden CSS, D-OW en M-NW.

 18. 11
  Sluiting