Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 30 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Nieuwe Gaffel, Gaffelstraat 63a

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 30-1- 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Betty Hiwat
  Marjolijn Masselink
  Hennie van Schaik
  Paul Claessens


  Afwezig: Annedebora van Kooij


  Te gast: Ariette Furtado (WMO Radar)


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoƶrdinator)


  Aantal bezoekers: 1

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld met aantekening.
  Wijkraad schrapt punten 5.b en 5.c van de agenda en start met agendapunt 6.b.

 3. 3

  Lot Mertens:

  • Een groep skaters die gebruik maakt van het Museumpark voelt zich niet gehoord in inspraakprocedure herinrichting en hebben een alternatief plan bedacht.
  • Heeft de wijkraad behoefte aan agenda van te behandelen onderwerpen in gemeenteraad? Wijkraad stemt in.
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 6. 4.c

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a
  HOV-buslijn, West-Kruiskade en aanpak twee pleinen
 9. 5.b
  De kankeratlas
 10. 5.c
  Wijkraad organiseert avonden over Nieuwe Binnenweg
 11. 5.d
  Bijeenkomst met wijkMT (16-02), met twee aangrenzende wijkraden (14-02) en intervisie wijkraad D-OW
 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Wijkraad wil feestavond organiseren voor mensen/groepen die bewonersinitiatief toegekend hebben gekregen. Idee moet verder uitgewerkt.

 14. 6.b

  Te gast: Ariette Furtado, projectleider WMO Radar voor Huis van de Wijk De Gaffel.
  Vraag: wijkraad krijgt signalen dat De Gaffel niet voor iedereen toegankelijk is.
  Furtado: we spreken sinds enige tijd steeds vaker mensen aan op hun gedrag. Bovendien zijn we gestopt met het verhuren van ruimtes voor andere activiteiten dan binnen de doelstelling vallen.
  WMO Radar heeft een team van 10 medewerkers beschikbaar. De Nieuwe Gaffel moet wel opgeknapt, wat betekent dat het huis eind februari af en toe gedeeltelijk dicht zal zijn.
  Aanspreekpunt voor vragen en klachten bezoekers is beheerder Deef Kuiper (coƶrdinator Huis van de Wijk, deef.kuiper@wmoradar.nl, 06 51 77 40 03). Betty is mede-beheerder op vrijwillige basis.

 15. 6.c

 16. 7

  Jim: vrijdag 3 februari (11:00 uur) heb ik een gesprek met met vrijwilligers van de wijktuin. Gaat er iemand van de wijkraad mee?

  Besluiten

  Wijkraad besluit account op Instagram aan te maken. Marjolijn wil het beheer op zich nemen.

  Wijkraad schrijft elke editie stukje voor Wijkkrant Oude Westen.

  Wijkkrant verschijnt 10 keer per jaar. Contact via buurtkrantow1@gmail.com

 17. 8
  Sluiting