Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 6 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6-11-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Annedebora van Kooij
  Betty Hiwat
  Marjolijn Masselink
  Muzaffer Durmaz
  Léon Keekstra


  Afwezig: Hennie van Schaik


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)
  Rens Verhaegh (wijkraadcoördinator)
  Leden wijkraad Middelland-Nieuwe Westen


  Aantal bezoekers: ongeveer 50

 2. 2

  Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen organiseert deze avond in samenwerking met wijkraad Middelland-Nieuwe Westen. De avond staat geheel in het teken van een presentatie over het nog op te stellen verkeerscirculatieplan voor Rotterdam Centrum en Noord.

 3. 3

  Besluit

  Vastgesteld conform

 4. 4

  Odile Hemmen namens BIZ Nieuwe Binnenweg. Haar bijdrage in de bijlage.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Niet besproken, schuift door naar volgend openbaar overleg

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.a

  Toelichting vanuit gemeente op het op te stellen verkeerscirculatieplan voor Rotterdam Centrum en Noord.
  De gemeente zal onder andere toelichten welke knelpunten het in het Oude Westen, Dijkzigt, Middelland en het Nieuwe Westen denkt aan te kunnen pakken in het nog op te stellen verkeerscirculatieplan. Er is ruimte voor bewoners om mee te praten over de voorgestelde maatregelen. Wijkraad en bewoners krijgen later dit jaar of begin volgend jaar een gedetailleerder uitgewerkt versie van het plan voorgelegd.

 9. 7
  Ter informatie:
 10. 8

  Geen

 11. 9

  Sluiting omstreeks 22:15