Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 19 juni 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19-6-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Annedebora van Kooij
  Hennie van Schaik
  Betty Hiwat
  Muzaffer Durmaz
  Marjolijn Masselink
  Léon Keekstra (aspirant-lid)


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 9

 2. 2

  Vastgesteld met toevoeging van agendapunten
  5.d Bezoek wethouder Simons
  5.e Geluidsoverlast Arminius

 3. 3

  Anita Jhingoer over parkeerkosten in het Oude Westen.


  Bewoners rondom Diergaardesingel ervaren parkeerproblemen. Voornamelijk veroorzaakt door winkelend publiek West Kruiskade.
  Bewoners zien als oplossing: enkel parkeren voor vergunningshouders. Of de oplossing als in Scheveningen: betaal € 50,- per parkeerbeurt voor op straat parkeren.
  Er verdwijnen steeds meer parkeerplaatsen voor groen en voor invalidenparkeerplaatsen.
  Vraag bewoners: kunnen parkeerzones anders ingedeeld worden zodat vergunninghouders in kleiner deel van de wijk kunnen parkeren?


  Vragen en opmerkingen wijkraad:
  Vraag Annedebora van Kooij: merken bewoners verschil tussen parkeerzones? Bezoekers: nee, dat maakt niet uit, Het is gedeeld parkeren door heel de wijk.
  Vraag Marjolijn Masselink: staan wijkparkeergarages echt vaak half leeg? Is parkeren in dergelijke garages een oplossing voor bewoners? Bezoekers: gedeeltelijk, want kost € 30,- per maand (kan niet iedereen opbrengen).
  Opmerking Hennie van Schaik: problemen zijn bekend. Adviseert bewoners klachten in te blijven dienen.
  Opmerking Léon Keekstra: het idee met werknemers Groothandelsgebouw is dat er een wisseling is tussen bewoners en gebruikers GHB (overdag vs. 's avonds).

  Besluiten

  Wijkraad schrijft ongevraagd advies over parkeerdruk in de wijk en vraagt daarin om bezoekers te stimuleren parkeergarages te gebruiken. Met als alternatief de Scheveningen-optie. Bespreken tijdens openbaar overleg 3 juli.

  Op 23 augustus is de eerstvolgende vergadering van commissie
  Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat. Wijkraad roept bewoners op om (samen met wijkraad) in te spreken.

  Wijkraad vraagt wat er is gebeurd met experiment voor parkeerplekken voor werknemers in Groothandelsgebouw in wijkgarages?

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Vastgesteld met aantekening:

  • Paul Claessens kondigde zijn vertrek uit de wijkraad niet aan bij agendapunt 2 (Mededelingen), maar bij agendapunt 10 (Rondvraag).
  • Marjolijn Masselink merkt op dat het voorstel zoals genoemd bij agendapunt 8.d (Wijkvisie) achterhaald is. Wijkraad heeft in de tussentijd besloten genoemde wijkvisie niet meer te schrijven.
  • Wijkraadvergadering 22 mei is door omstandigheden niet doorgegaan, vandaar dat hier geen besluitenlijst van die vergadering is opgenomen.
 6. 4.b

  Annedebora van Kooij licht toe: tijdens zomer 2022 was Tuschinskipark nog niet af, waardoor het er uitzag als stadsstrand. Daardoor was het park (in aanleg) erg geliefd als zwemlocatie. Door beroepsvaart is zwemmen daar echter onveilig.


  Wijkraad heeft op 28 maart antwoord gekregen op Ongevraagd Advies uit 2022 waarin onderzoek werd beloofd om opties tot zwemmen in kaart te brengen. Onderzoek zou in mei 2023 met wijkraad gedeeld worden. Wijkraad heeft tot op heden geen resultaat van het beloofde onderzoek ontvangen.
  Stap 1: projectleider Jorg Pienemen uitnodigen om wijkraad voor te lichten over het beloofde onderzoek. Met enige haast omdat er nu al veel gezwommen wordt.
  Stap 2: nieuw ongevraagd advies

  Besluit

  Wijkraad besluit (unaniem): Jorg Pieneman uitnodigen voor vergadering 3 juli, om uitleg te geven over onderzoek naar zwemmogelijkheden bij Tuschinskipark.

 7. 4.c

  Annedebora van Kooij licht toe. Gemeente wil APV aanpassen met verbod op bierfietsen. Heeft voorstel voor door wijkraad in te dienen Ongevraagd Advies geschreven.

  Besluit

  Ongevraagd Advies unaniem vastgesteld.

 8. 4.d

  Signaal over prostitutie is via mail bij Jim Pedd en Annedebora van Kooij binnengekomen en komt ook voort uit gesprekken met ondernemers.


  Marjolijn Masselink: graag uitgebreider bespreken.
  Léon Keekstra: graag samen optrekken met wijkraad Cool-Scheepsvaartkwartier-Stadsdriehoek. Daarnaast: problematiek speelt in meer straten dan Nieuwe Binnenweg, dus dier er graag bij betrekken.

  Besluit

  Punt keert terug informeel overleg 26 juni.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Marjolijn Masselink en Annedebora van Kooij doen verslag van gesprek met Ariette Furtado (WMO Radar) over beheer Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel.
  Hennie van Schaik vraagt toelichting over meldingen misstanden binnen De Nieuwe Gaffel.
  Voorzitter schorst vergadering voor overleg tussen voorzitter, Betty Hiwat, Marjolijn Masselink en Annedebora van Kooij.

  Besluit

  Wijkraad gaat in gesprek met directeur WMO Radar.

 11. 5.b

  Muzaffer Durmaz doet voorstel voor wijkraadcafé. Met kunst, optredens aanwezigheid wijkagent, aanwezigheid Woonstad. Eens per kwartaal te organiseren In Leeszaal West. Vergelijkbaar met het al bestaande 'Thuis bij de Aktiegroep'.
  Marjolijn Masselink: organisatie is veel werk. Wie gaat dat doen? Jim Pedd deelt zorg.
  Betty Hiwat: goed plan, maar verlaag frequentie naar 1 of 2x per jaar.
  Léon Keekstra: doet op 3 juli nader voorstel om aan te sluiten op voorstel Muzaffer.


  Conclusie: goed idee, maar niet voldoende wijkraadsleden willen de organisatie van het café op zich nemen.

 12. 5.c

  Besluit

  Agendapunt keert terug tijdens informeel overleg 26 juni bij agendapunt 'Ongevraagd advies Veiligheid Nieuwe Binnenweg'.

 13. 5.d

  Voorzitter vraagt naar ervaringen wijkraadsleden over bezoek wethouder Simons dd. 13 juni.
  Geeft aan dat de wijkraad er niet in is geslaagd een eensgezind verhaal over te brengen aan de wethouder.

  Besluit

  Voorzitter komt binnenkort met voorstel om eensgezindheid te verbeteren.

 14. 5.e

  Annedebora van Kooij ontvangt signalen van geluidsoverlast vanuit Arminius, waar steeds vaker feesten georganiseerd lijken te worden.
  Jim Pedd sprak Stadsmarinier, die de signalen kent en aangeeft ermee bezig te zijn.

  Besluit

  Marjolijn start gesprek met Arminius en wellicht ook met Anne-Merel Bosveld (Team Horecavergunningen Gemeente Rotterdam) over geluidsoverlast.

 15. 6
  Ter informatie:
 16. 6.a

  Na besluit gemeenteraad over bewonersinitiatieven tot € 2500,- mag de wijkraad zelf besluiten of het vanaf 1 september zeggenschap wil over dergelijke 'kleine' bewonersinitiatieven.

  Besluit

  Agendapunt keert terug tijdens formeel overleg 3 juli.

 17. 7

  • Hennie van Schaik: naambordjes voor wijkraadsleden. Wijkraad: actiepunt wacht op beëdiging Léon Keekstra.
  • Marjolijn Masselink: schrijft de wijkraad nog een ongevraagd advies over Verkamering? Wijkraad: aankaarten bij wijkwethouder Zeegers. Wethouder Zeegers wil wijkraad in september bezoeken.
  • Marjolijn Masselink: wat doen we met het spreekuur? Is nu aangekondigd in buurtkrant en op wow-rotterdam.nl.
  • Annedebora van Kooij: wie wil meedoen aan dakparkfestival? Wijkraad: geen belangstelling.
  • Jim Pedd: werkgroep twee pleinen bezoekt wijkraad op 26 juni.
 18. 8
  Sluiting