Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 24 oktober 2023

19:00 - 22:00
Locatie

Kinderparadijs Meidoorn, Meidoornstraat 47

Voorzitter
Lieke van der Pol
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24-10-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Salwa Ziani e-mail s.ziani@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig: Lieke van der Pol, Bob den Ouden, Anja Berkelaar, Noumidia Agzannay, Mohammed Menouar, Martha Harel
  Afwezig met kennisgeving: Kirsten van der Stelt

 2. 1.a

  Vanwege de bespreking van het agendapunt Kinderparadijs het KinderparadijsMeidoorn rondom begroting en het grote aantal bewoners dat verwacht werd en ook wat wilde zeggen, startte de vergadering een uur eerder dan normaal het geval is. Wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie) was ook uitgenodigd. In het kort: Het Kinderparadijs Meidoorn is een pedagogisch kunstzinnig centrum in de wijk en bestaat inmiddels 25 jaar. Er is bij het Kinderparadijs ruimte om te spelen, aandacht voor kunst- en cultuur, de wijkwaarden worden uitgedragen en er is persoonlijke aandacht voor elk kind dat het nodig heeft. Ook de ouders van de kinderen die er komen worden en zijn nauw bij het Kinderparadijs betrokken. Het gaat om zo’n 700 kinderen die ingeschreven staan.
  Een aantal jaren kreeg het Kinderparadijs Meidoorn subsidie vanuit het fonds Coleur Locale van de gemeente Rotterdam. Dit is stopgezet en hierdoor moet het Kinderparadijs volgend jaar misschien sluiten. Twee weken geleden heeft wijkraadslid Bob den Ouden bij de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur en Sport ingesproken met het doel nog nogmaals duidelijk te maken wat een belangrijke functie het Kinderparadijs in de wijk vervult.
  De voorzitter van het Kinderparadijs, Mark gaf een toelichting. De verhalen van de ouders, de school, bewoners uit de wijk én de kinderen zelf waren indrukwekkend en raakten de aanwezigen. Ook de wethouder was geëmotioneerd toen hij het woord kreeg. Hij vindt het Kinderparadijs een parel in de wijk, maar zo deelde hij mede er zijn in Rotterdam meerdere parels. Keuzes moeten er gemaakt worden. Als hij een uitzondering maakt voor het Kinderparadijs dan moet dit ook gemaakt worden voor de andere parels. Hij deelde wel mede, dat de helft van de begroting voor volgend jaar toegezegd kan worden. Dit bedrag is voldoende voor de huur van de locatie. Programmering kan er dan nog niet gemaakt worden en is er dus geen bestaanszekerheid van KIPA.
  Twee gemeentedraadsleden waren ook bij de vergadering aanwezig Theo Cuskun (SP) en Judith Bokhoven (Groenlinks). Deze 2 raadsleden maken zich in ieder geval hard voor het behoud van KIPA en zien ook de toegevoegde waarde voor een wijk als het Oude Noorden. Ze hoopten dat tijdens de begroting besprekingen ook andere gemeenteraadsleden het belang en behoud van KIPA inzien. Over twee weken besluit de gemeenteraad over de begroting.
  Nathalie Solar Lago, van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) zei dat er plannen en ontwikkelingen zijn om 4 jongeren hubs (12+) in Noord te realiseren.

 3. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst is vastgesteld conform.

 7. 4.b

  Op 4 oktober bespraken Anja, Kirsten, Francis en Jacco hoe afhandeling van de bewonersinitiatieven te gaan doen, nu de regeling is gewijzigd.
  Voorstel is bijgevoegd. Martha had opmerking over de regel “door hen (bewoners) actiever te betrekken bij de wijkraadsvergaderingen, is controle achteraf niet nodig”. Martha is van mening dat initiatiefnemer altijd moet zorgen voor een correcte afwikkeling en verantwoording, ook al hoeven bonnetjes niet ingeleverd te worden. A-4tje met genummerde bonnetjes maken en bewaren. Simpel en kost niet veel tijd. Ook handig mocht OpzoomerMee om een verantwoording vragen.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Op 4 oktober bespraken Anja, Kirsten, Francis en Jacco hoe afhandeling van de bewonersinitiatieven te gaan doen, nu de regeling is gewijzigd.
  Voorstel is bijgevoegd. Martha had opmerking over de regel “door hen (bewoners) actiever te betrekken bij de wijkraadsvergaderingen, is controle achteraf niet nodig”. Martha is van mening dat initiatiefnemer altijd moet zorgen voor een correcte afwikkeling en verantwoording, ook al hoeven bonnetjes niet ingeleverd te worden. A-4tje met genummerde bonnetjes maken en bewaren. Simpel en kost niet veel tijd. Ook handig mocht OpzoomerMee om een verantwoording vragen.

 10. 5.b

  Noumidia (Veiligheid) gaf aan bezig te zijn met informatie over criminele activiteiten te verzamelen ok bij de fractie en op het stadhuis om na te vragen wat er mogelijk is op Noord.  Mohammed – niets te melden  Bob en Lieke (MO) - zie agendapunt 1 Kinderparadijs.  Anja (Schoon en Heel samen met Noumidia)
  Zie Project “Schoon en Heel”
  5 geplande acties in oktober en november voor dit onderwerp.

  • Prikactie met basisschool De Klimop in de Erasmusbuurt op woensdag 25 oktober vanaf 15.00 uur (zie flyer)
  • Extra pop up milieupark bij het Ruivenplantsoen op 2 november samen met de Hildegardisschool en een prikactie vanaf 15.00 uur (zie flyer)
  • Papierinzamelactie nabij Zwart Janstraat en Vrouwe Justitiahof op 6 december (flyer volgt)
  • Extra pop up milieupark op het Snellemanplein op 6 december (flyer volgt)
  • Bijeenkomst ‘schoon genoeg ‘31 oktober om 18.30 uur in Jan van der Ploeghuis (zie flyer).

  Martha (Mobiliteit samen met Noumidia): Verkeerscirculatieplan (VCP)
  8 nov. Is er bijeenkomst over VCP in het Stadsarchief. Een paar weken is er mail vanuit wijkraad gegaan naar een aantal bewoners en ondernemers over VCP en verkeer in de wijk.. De feedback is naar Mobiliteit VCP gestuurd. Wijkraad hoopt op goede opkomst.
  Verkeerstafel
  Laatste verkeerstafel 16 maart. Portefeuillehouders Mobiliteit (Martha/Noumidia) willen voordat er een volgende verkeerstafel wordt georganiseerd eerst met cluster Mobiliteit om de tafel zitten hoe het anders georganiseerd kan worden, zodat het effectief is. Voorstel van wijkraad is een verkeerswerkgroep op te zetten die regelmatig 1x per 6 weken met Mobiliteit om de tafel zit.  Bouwen en Wonen (Martha/Kirsten)
  De appartementen in de oude Correctlocatie worden begin 2024 opgeleverd.


  2e en 3e Pijnackerstraat.
  Vraag stond uit of appartementen boven Dirk (Zwartjanstraat) als AirBnB/shortstay worden gebruikt. Van bewoonster in 2e Pijnackerstraat heeft Martha begrepen dat appartementen gekocht zijn door Amerikaanse investeerder en worden gebruikt als short-stay en verhuur aan expats. Er is géén overlast gemeld. Het is jammer dat woningen onttrokken zijn aan de woningvoorraad voor starters. Bewoonster gaf aan geen overlast te ondervinden.  Entreegebied Tuin van Noord
  Voorlopig Ontwerp (VO) voor herinrichting Burg. Roosstraat en Zegwaardstraat zijn nog niet gemaakt. Deze plannen onstonden nadat besluit genomen is dat doorbraak Tuin van Noord naar de Zwart Janstraat is afgeblazen.


  Dichtgetimmerde woningen Burgemeester Roosstraat.
  Wijkraad had vragen gekregen van bewoners wat er met deze panden gaat gebeuren. Ze zijn nu al een tijd dichtgetimmerd. Wijkmanager merkte op dat deze panden zijn verkocht aan projectontwikkelaar. Verder had hij geen infrmatie.  Zaagmolenstraat sloop/nieuwbouw en funderingsherstel
  Eigenaar heeft nu duidelijk wat ze met de panden wil. Al jaren brengt wijkraad deze panden onder de aandacht vanwege de slechte (gevaarlijke) staat. Plan is dat voor eind van het jaar conceptplan wordt ingediend door eigenaar. Welstand kijkt er dan naar en bouwplan kan dan ingediend worden voor vergunning. Hopelijk kan er binnen afzienbare tijd aan de slag gegaan worden.


  Onderstaande update NIET tijdens formele vergadering genoemd vanwege tijdsgebrek en verzoek om met update te stoppen.
  In Zaagmolenstraat moet er veel gebeuren.
  - tram 8 uit Zaagmolenstraat (nog niet bekend wanneer)
  - vanwege verkeersveiligheid, herinrichting noodzakelijk en ook beloofd door wethouder (wanneer nog niet bekend)
  - rioolvervanging Zaagmolenstraat tussen Benthuizerstraat en 1e Pijnackerstraat. De rest van Zaagmolenstraat is al gedaan. Staat gepland voor 2027, maar kan altijd door SO naar voren geschoven worden als daar van wege werkzaamheden aanleiding voor is.
  Tijdens tafeltjesavond op 23/10 plannen voor Zaagmolenstraat genoemd. Begreep toen dat het nog niet bij Gebiedsontwikkeling op de kaart staat. Stadsontwikeling (SO), Stadsbeheer (SB) en Mobiliteit zijn gezamenlijk aan zet bij deze grote opgave in de Zaagmolenstraat.
  Er is een ongevraagd advies van de wijkraad Oude Noorden van 6 oktober 2022 over de Leefbaarheid en Veiligheid van de Zaagmolenstraat. In reactie van college (Karremans, Zeegers en Simons) van 20 december 2022, staat o.a.:
  “We ondersteunen uw oproep om samen aan de slag te gaan om de Zaagmolenstraat leefbaarder te maken en dit een plek te geven in het wijkakkoord. Betrokken ambtenaren gaan graag met u in gesprek om samen een beeld te krijgen hoe we de komende jaren samen met u, bewoners en partners in de wijk extra aandacht kunnen geven aan deze straat”. De wijkraad kijkt uit naar deze samenwerking.  Wijkeconomie(Martha/Bob)
  Horecagebiedsplan 2024-2026 moet herijkt worden. 7 november zal dit alvast besproken worden met wijkraad en op de formele vergadering van de wijkraad Oude Noorden op 28 November staat dit ook op de agenda.


  Bestuur voor nieuwe ondernemingsvereniging Noorderboulevard staat klaar om zich in te schrijven bij de KvK, maar loopt tegen een aantal problemen aan. Hopelijk op 28 november meer nieuws hierover.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 13. 6.b

  • Prikactie met basisschool De Klimop in de Erasmusbuurt op woensdag 25 oktober vanaf 15.00 uur (zie flyer)
  •  Extra pop up milieupark bij het Ruivenplantsoen op 2 november samen met de Hildegardisschool en een prikactie vanaf 15.00 uur (zie flyer)
  • Papierinzamelactie nabij Zwart Janstraat en Vrouwe Justitiahof op 6 december (flyer volgt)
  • Extra pop up milieupark op het Snellemanplein op 6 december (flyer volgt)
  • Bijeenkomst ‘schoon genoeg ‘31 oktober om 18.30 uur in Jan van der Ploeghuis (zie flyer).
 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting