Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 29 augustus 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Klooster, Ruivenstraat 81

Voorzitter
Lieke van der Pol
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29-8-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Salwa Ziani e-mail s.ziani@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.a

 3. 1.b

 4. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld

 5. 3
  Inspreekrecht bewoners
 6. 3.a

  De heer Cyril Perdon heeft gesproken over het toegenomen verkeer, waardoor een aantal straten onveilig zijn geworden. De auto’s komen met grote snelheid aanrijden. Verschillende buurtbewoners hebben de gemeente Rotterdam gevraagd om extra drempels te plaatsen, maar dit verzoek werd echter afgewezen. Ook de meldingen in de MeldR-app hebben niet geleid tot afname van deze klachten.


  De wijkraad heeft aangeven na de vergadering hier verder over te willen spreken om zo concrete afspraken te maken. Een mogelijke oplossing volgens de wijkraad was het inspreken bij de Commissie.

 7. 3.b

  De heer Herman Rijkers heeft gesproken over verschillende besluitenlijsten, waaronder die van mei 2023. De wijkraad gaat onderling bespreken of er voortaan een notulen gemaakt kan worden.
  Verder had de heer Herman Rijkers het over de Horeca nota en met name over hoofdstuk 5. Er is volgens de heer Herman Rijkers een enorme overlast van peuken die vooral zichtbaar zijn bij horeca gelegenheden.

 8. 4
  Ter besluitvorming:
 9. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst is vastgesteld conform

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  De wijkakkoorden zijn gereed! De wijkakkoorden zijn echt in samenwerking met de wijken tot stand gekomen: de dorps/wijkraden, inwoners, heel veel collega’s en partners in de stad hebben hier hard gewerkt. De gemeenteraad heeft deze wijkakkoorden op 6 juli vastgesteld. De wijk is aan zet en kan (is al) aan de slag!


  Per 1 september gaan ook de wijkwethouders aan de slag. Om de wijkakkoorden en de start van de wijkwethouders te markeren is er op 1 september een symbolisch moment in de vorm van het leggen van tegel met de tekst “wijkakkoord 2023” door het gehele college in de wijk Overschie.  In het najaar worden ook de tegels in de andere 38 wijken neergelegd. Het is aan de wijkraad en de wijkmanager, om te bepalen hoe invulling wordt gegeven aan dit moment.  - Afgesproken is dat de wijkraad het er onderling nog over gaat hebben. De wijkraad vindt het zonde van het geld en tijd dat erin wordt gestoken.

 12. 5.b

  - Bob den Ouden en Lieke van der Pol (cluster Maatschappelijke Ontwikkeling): het ging over het Kinderparadijs, waar kinderen uit de buurt al 25 jaar kunnen spelen. De subsidieregeling hiervoor staat onder druk, deze wordt wegbezuinigd. Tijdens de laatste formele vergadering (voor het zomerreces) stond het Kinderparadijs centraal. Hier zijn veel acties uitgekomen. Zo zijn drie bussen met kinderen richting het Stadhuis gegaan. De wijkraad houdt een slag om de arm. Verder komt er een filmpje m.b.t. het kinderparadijs (een stukje actie voeren). Het voorstel is dat er vanuit het budget van de wijkraad een bedrag van €1000 wordt getrokken voor het filmpje. Er is tijdens het overleg gestemd en 6 van de 7 wijkraadsleden stemmen hiermee in.


  - Martha Harel (Verkeer): er volgt in september en oktober een consultatieronde in de wijk m.b.t. het woonprogramma samen met de wijkraden.

 13. 5.c

  De informatiemarkt vindt plaats op het Johan Idaplein (voor de Wijkhub).

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  - Eerder is door de wijkraad afgesproken om een werkgroep te vormen. Tijdens de informele vergadering wordt dit verder besproken.

 16. 6.b
  Mustapha el Boumeshouli (Directeur Wijken, Participatie en Stadsarchief) op bezoek 14 november om 20.00 uur
 17. 7
  Rondvraag
 18. 8
  Sluiting