Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 23 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Dona Daria, Gerard Scholtenstraat 129

Voorzitter
Lieke van der Pol
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23-5-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoƶrdinator Roxanne Cobben e-mail ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Ahmet en Rabia zijn afwezig.  Omdat de voorzitter iets is verlaat vanwege het treinverkeer, opent Martha Harel de vergadering en heet ze iedereen welkom. In het bijzonder Wilco den Hartog die namens de gemeente iets komt vertellen over bomen.

 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3

  Besluit

  Een handvol bewoners is aanwezig en Frederique van SOL met de intentie om elke keer aan te sluiten.
  Er spreekt niemand in.

 4. 4
  Ter informatie:
 5. 4.a

  Anja Berkelaar licht haar initiatief toe.
  Ingena Janssen licht het initiatief Northside Gully toe.

  Besluit

  • Anja Berkelaar licht haar initiatief toe. Iedereen is enthousiast over het verhaal van meneer Maas.
  • Ingena Janssen licht het initiatief Northside Gully toe. Het soort dans spreekt iedereen aan en vindt het mooi hoe aanstekelijk Ingena erover vertelt.
 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Besluit

  • Wilco legt uit hoe de gemeente de bomen beheert en onderhoudt. Tijdens zijn verhaal stellen mensen vragen die hij beantwoordt. Er volgt uitleg over het systeem van de gemeente, over hoe er bomen bij komen en hoe het proces van bomenkap verloopt. Hij laat zien hoe bewoners in het systeem van alles kunnen vinden over bomen in de wijk via https://www.rotterdam.nl/bomen
  • Vragen over de bomen en groen-norm kan hij niet direct beantwoorden.
  • Wijkmanager stelt voor om deze vraag uit te zetten bij het programma Rotterdam gaat voor Groen.
 10. 7

  Besluit

  De wijkraadsleden doen per portefeuille een update over hun activiteiten. Bij het thema verkeer slaan diverse bewoners aan op de voortgang rond het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er is gesproken over eventuele ludieke verkeersacties, zoals het verven op de Woelwijkstraat om een scherpere bocht te maken. Bewoner merkt op dat ze al veel te lang moet wachten voordat de gemeente de problemen op de Zaagmolenstraat oplost en vraagt wat alsnog te doen. Daarop komt de reactie dat er wellicht meer acties voor de wijk moeten worden ondernomen. Wijkmanager stelt voor om hiervoor een gesprek te organiseren om acties te bedenken die helpend zijn.

 11. 8
  Sluiting