Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 25 april 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Dona Daria, Gerard Scholtenstraat 129

Voorzitter
M. Harel
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk  25-4-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Roxanne Cobben e-mail ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Ahmet en Noumidia zijn afwezig.

 2. 2

  Volgens de verordening dient er ieder jaar een nieuwe voorzitter gekozen te worden.

  Besluit

  Er zijn in totaal 5 stemmen uitgebracht, waarvan 5 stemmen unaniem voor Lieke van der Pol.

 3. 3

  Saskia Hermans wil graag inspreken over de overlast van fietsen in onze wijk en over de plaatsing van ondergrondse containers.

  Besluit

  • Saskia moest helaas afmelden. 
  • Raymond spreekt in over de avondvierdaagse van 23 tot 26 mei. Hij zoekt nog vrijwilligers en doet een oproep aan de wijkraad en bewoners om te helpen.
 4. 4

 5. 4.a

  Jos van der Burg licht zijn initiatief toe.

 6. 4.b

  Gijs Bosman en Henk van der Woude en/of Roland Meijerink van bewonersvereniging Pijnackerplein komen een toelichting geven.

  Besluit

  • De buurtlunch op zondag 11 juni is ook moment om kennis te maken met de omwonenden.
 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

  Antwoord Jan van Kooten over verhuur appartementen boven de Dirk:
  De belegger, Westpoint beheer, meldt dat de woningen nog niet verhuurd zijn. De woningen zijn ook nog niet aan hen opgeleverd.
  Hoogstwaarschijnlijk zal de verhuur in gemeubileerde staat plaats gaan vinden.
  Bekend is dat huurders geen parkeervergunning op straat zullen krijgen zodat de verwachting is dat huurders geen auto zullen bezitten.

  Besluit

  Conform

 9. 6
  Ter bespreking:
 10. 6.a

  Besluit

  • De presentatie wordt nog gedeeld.
 11. 6.b

  Beste leden van de wijkraad,
  Momenteel wordt als uitwerking van het Coalitieakkoord een voorstel tot aanpassing van de Verordening Winkeltijden 2019 voorbereid. In het coalitieakkoord is daarover het volgende opgenomen “We verlengen de openingstijden van nachtwinkels naar 06.00 uur. Met als voorwaarde dat er geen overlast in woonwijken ontstaat”. Wethouder Simons heeft opdracht gegeven een voorstel voor verlenging van de openingstijden in de vrijdag- en zaterdagnacht tot 03.00 uur verder te gaan uitwerken en als zodanig de Rotterdamse Verordening Winkeltijden 2019 aan te passen. Hiermee wordt aansluiting bij het inmiddels verlengde horecauurtje gezocht en wordt voorkomen dat klanten na het sluiten van de horecazaken de nachtwinkels inlopen om alcohol te gaan kopen. Het wijzigen van de Verordening Winkeltijden Rotterdam is de bevoegdheid van de Raad.
  Zoals we eerder ook bij het Uitvoeringsplan Horeca hebben gedaan, willen we u vragen een advies op dit voorstel te geven. Omdat Rotterdam 24 avondwinkels heeft, benaderen we alleen de wijkraden met één of meer winkels in het gebied. Specifiek vragen wij u uw advies te richten op de in uw gebied gevestigde winkel(s). Daarbij horen we graag uw gedachte over de avondwinkel in het voorzieningennetwerk, maar ook eventuele signalen over overlast.
  Toelichting op het voorstel:
  • In Rotterdam mogen winkeliers op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur geopend zijn. De Verordening Winkeltijden Rotterdam (laatst gewijzigd 2019) geeft de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor een avondwinkel, waarmee deze geopend mag zijn tot 01.00 uur. Er geldt krachtens artikel 14 Verordening Winkeltijden Rotterdam per gebied een norm van één avondwinkel op 15.000 inwoners. Op dit moment zijn er 24 avondwinkels in Rotterdam.
  • De voorgestelde aanpassing betreft de mogelijkheid om de openingstijden van avondwinkels in de vrijdag- en zaterdagnacht, dus alleen in het weekend, te gaan verlengen tot 03.00 uur.
  • Deze voorgestelde aanpassing vloeit voort uit een afspraak uit het coalitieakkoord, die aangeeft, dat de openingstijden van nachtwinkels (hier had eigenlijk avondwinkels moeten staan) tot 06.00 uur verlengd mogen worden, met als voorwaarde, dat er geen overlast in de woonwijk zal ontstaan.
  • Er heeft een inventarisatie onder de huidige 24 avondwinkels plaatsgevonden. Het merendeel van de avondwinkels heeft aangegeven, dat ze zeker van eventueel verlengde openingstijden gebruik zullen gaan maken met daarbij ook de wens om ook in deze verlengde uren licht alcoholische producten en tabak te kunnen blijven verkopen.
  Wij hebben een kaartje met daarop de avondwinkels per wijk aangegeven en ook het overzicht van de avondwinkels toegevoegd, zodat u als wijkraadcoördinator precies kunt zien, aan welke Wijkraad in uw gebied u dit verzoek kunt doorzetten.
  Wij vernemen graag uw reactie op dit voorstel voor 22 mei 2023. Voor verdere informatie en de planning verwijs ik u naar de projectleider Paul van Leenen: p.vanleenen@rotterdam.nl (cc)
  Met vriendelijke groet,

  Besluit

  • De wijkraad besluit geen advies uit te brengen. Reden: in het Oude Noorden is er maar 1 avondwinkel en er wordt geen overlast ervaren.
 12. 7

  Besluit

  Conform

  • Bob geeft aan de voorzitter van het Kinderparadijs te hebben gesproken. Het Kinderparadijs beraadt zich op een actie. In juni staat er een afspraak met de wethouder gepland.
  • Anja geeft aan dat de bijeenkomst voor containeradoptanten plaatsvindt op woensdag 14 juni in het Jan van der Ploeg. De bijeenkomst is met verschillende partijen en een spreker.
  • Martha geeft aan dat de Dirk op 5 juli open gaat.
 13. 8
  Rondvraag
 14. 9
  Sluiting