Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 28 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Kinderparadijs Meidoorn, Meidoornstraat 47

Voorzitter
M. Harel
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28-3-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Roxanne Cobben e-mail ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Ahmet, Noumidia en Rabia zijn afwezig.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Besluit

  Conform

  • Het Kinderparadijs vraagt de wijkraad om extra aandacht en hard te maken voor hun voor voortbestaan en financiële zekerheid. 
  • Het Kinderparadijs kan geen aanspraak meer maken op Couleur Locale, omdat er te veel overlap schijnt te zijn met de welzijnsopdracht. 
  • De wijkraad gaat kijken of zij dit hogerop kan brengen door in het wijkakkoord extra aandacht te vragen of een ongevraagd advies. 
  • Actie: Lieke en Bob gaan hiermee verder aan de slag.
 4. 4
  Ter informatie:
 5. 4.a

  • Mamy Sawa van Stichting Misa licht haar bewonersinitiatief (naaiclub) toe
  • Yvonne Lammers van Bueren licht haar bewonersinitiatief uit de Vinkenstraat toe

  Besluit

  Conform

  Stichting Mesa:

  • Het SOL initiatief kan met SOL worden besproken. Safiye kan hier eventueel bij helpen.
  • Volgens Mamy is het lastig om in de avond iets te doen in het huis van de wijk Mozaïek.
  • Wethouder Simons heeft toegezegd dat avond programmering ook mogelijk moet zijn in de huizen van de wijk. Ook met Safiye bespreken.
  • Oude Noorden aandragen voor pilot huizen van de wijk.

  Vinkenstraat:

  • Er is al een aantal dingen bereikt samen met bewoners en Havensteder.
  • Op 15 april vindt de eerste plantdag plaats.
  • De wijkraad zal de uitnodiging ook delen op FB.
 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Besluit

  Conform

  • Stadsontwikkeling geeft aan dat er voldoende fietsparkeerplekken zullen zijn voor de deur. 
  • Er wordt gekeken om de 3e Pijnackerstraat eenrichtingsverkeer te maken. Dit is ook het laad en los gedeelte. 
  • Ook komen er kleinere vrachtauto's voor het laden en lossen. 
  • Er zijn nog geen afspraken gemaakt over het laden en lossen. 
  • De voorkeur van bewoners / wijkraad gaat uit naar tussen 7:00-10:00 uur in de ochtend. 
  • De Dirk verwacht tussen de 10 - 12 duizend bezoekers per week. 
  • De geluiddempende maatregelen voor de generatoren zijn volgens de Dirk binnen de norm.
  • Het wordt een mandjessupermarkt en er komen karretjes die door slotsysteem niet verder van de stoep kunnen.
  • Vraag van de wijkraad of de woningen al verhuurd zijn.  Actie: Jan zoekt het uit. 
  • De bewoners ontvangen een brief wanneer er wordt gestart met de buitenruimte. 
  • De wijkraad roept op om bewoners al eerder te betrekken en al wat ontwerpen laat zien aan bewoners.
 10. 7

  Besluit

  Conform

  • Morgen is de bewonersavond van de ontwikkeling Pompenburg in het kantoor van het Stadsarchief.
  • Lieke geeft aan dat de kookclub op het Pijnackerplein helaas verdwijnt. De groep moet op zoek naar een nieuwe locatie. 
  • Werkgroep Schoon loopt goed. 
  • Wijkraad vraagt: Hoe verhoudt Cultuur in Transitie zich met Cultuur Concreet. Actie: contact opnemen met Marieke van Oudheusden hierover. 
  • Martha geeft aan dat er een gesprek is geweest met wethouder Chantal Zeegers over verkamering en zelfbewoningsplicht.
 11. 8

  Besluit

  Conform

  • Op 19 april pop-up milieupark Pijnackerplein.
  • 1 april Moerkapellestraat onthulling muurschildering.
  • Actie: APV checken of er alcohol gedronken mag worden op Pijnackerplein.
  • Plan lichtbak Noordplein is volgens gebiedsteam nooit concreet geworden.
 12. 9
  Sluiting