Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

maandag 6 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Kinderparadijs Meidoorn, Meidoornstraat 47

Voorzitter
M. Harel
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6-3-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Roxanne Cobben e-mail ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Lieke en Bob zijn afwezig.

 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3

  Besluit

  Geen insprekers

 4. 4
  Ter besluitvorming
 5. 4.a

  Besluit

  Conform

  Informatiemarkt nu op 13 april gepland op het Snellemanplein.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Besluit

  Conform

  Vragen vanuit bewoners gingen onder anderen over:

  • Haaientanden kwartslag draaien richting de Paradijslaan.
  • Waarom geen stoplichten? Erg duur, geen ruimte of wordt erg stroperig.
  • Vanwege tramsporen kun je weinig op dit kruispunt.
  • De hoeveelheid verkeer en gedrag van automobilisten is het probleem.
  • Wordt er ook gekeken naar aanvoerroutes?
  • Deze aanpak ook meenemen in het bredere plaatje verkeer. Kijk ook naar de samenhang met andere aanpakken.
  • Ook met de aanleg van Nieuw Kralingen en de omlegging van de Bosdreef.
  • Omdraaien rijrichting Zaagmolenkade tussen Noordplein en Zaagmolenstraat. Staat al 2,5 jaar uit bij mobiliteit. Ze zouden erop terugkomen als eenrichting ZWJ definitief was. Actie: wordt nagevraagd bij mobiliteit. 
  • Parkeervak weghalen Crooswijkse weg (wordt gerealiseerd).
 8. 5.b

  Besluit

  Conform

  • Wijkraad vindt dat er een mooi advies ligt.
  • Voor de buslijnen moeten de bushaltes ook verhoogd worden i.v.m. instappen voor mensen met een fysieke beperking, rolstoel, kinderwagen etc. 
  • Er moet rekening gehouden worden met verkeerscirculatieplan van Noord/de stad.
  • In het advies de belangrijkste punten meer highlighten.
  • Wellicht meer aandacht aan geven dan alleen een advies. Eventueel via de lijnen van van de gemeenteraad / pers.
  • Roxanne past het advies aan en zal het doorsturen naar het college en de raad.
 9. 5.c

  Besluit

  Conform

  • Ahmet heeft een gesprek gehad met SOL en de directeur Hildegardisschool over een les over sport en beweging.
  • Rabia geeft aan dat er de Hoyledestraat te hard wordt gereden. Actie: Rabia pakt het samen met Jacco en mobiliteit op.
  • Voor Schoon en heel wordt het eerste filmpje getoond. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor containeradoptanten.
  • Aanstaande donderdag vindt het gesprek met wethouder Zeegers samen met de wijkraden BBL en AP plaats.
  • Kunst en cultuur: Martha geeft aan dat er een gedicht is gekozen voor de Noorderburg en Zaagmolenbrug op de kade voor Oude Noorden zichtbaar. Oproep aan de wijkraad en bewoners als je een muur ziet die een muurschildering verdient.
  • Actie gebiedsteam: uitzoeken wat er is gebeurd met kunstwerk Wolstraat en Klokkende Kelken.
 10. 5.d

  Besluit

  Conform

  • Het jaaractieplan wordt op 9 maart besproken in het Rayonberaad. 
  • Dinsdag komt er een brief richting de wijkraad met het besluit. 
  • De wijkhub in het Jan van der Ploeghuis gaat naar verwachting binnen een aantal weken open.
 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

 13. 6.b

  • Eddy Kaiser over Plastic Whale en plastic vissen
  • Toelichting over de avondvierdaagse

  Besluit

  Conform

  • Initiatiefnemer wil graag de verbinding opzoeken met onderwijs, ambassadeurs, partijen die al geworteld zijn in de wijk en deze partijen aan elkaar verbinden. Een bijeenkomst waar we samen ook aan het plan gaan schrijven.
  • Actie: Gebiedsorganisatie doet navraag naar het digitale bord op het Noordplein.
  • Avondvierdaagse: Francis heeft de Noordgroep gesproken. Zij zijn door corona de binding met het netwerk kwijtgeraakt. Vraagt of de wijkraad ideeën heeft om scholen te bereiken en het netwerk weer te versterken.
  • Actie: als ze hun initiatief komen presenteren dan ook de scholen uitnodigingen.
 14. 6.d

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting