Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 26 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Klooster, Ruivenstraat 81

Voorzitter
Lieke van der Pol
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26-9-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Salwa Ziani e-mail s.ziani@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst is vastgesteld conform

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Behoefte vanuit gebiedsorganisatie is er om elkaar meer te zien, zoals (eens per maand) eten voor de vergadering. Op deze manier kunnen we elkaar meer up to date houden en vooral samen sparren. De wijkraad komt hier de eerstvolgende bijeenkomst op terug.

 8. 5.b

  Per groot thema raak je de draad kwijt, daarom kiest de wijkraad er in het vervolg voor om project gerelateerd te werken, zoals KiPa, NAS, kunst en cultuur etc.
  Martha heeft aangegeven dat ook de onderwerpen circulair en duurzaam opgepakt dienen te worden.

 9. 5.c

  - Anja: de bijeenkomst 27 sep is verschoven naar 31-10 en het is een groot samenwerkingsproject geworden. Samenwerking tussen wijkraad, gebiedsmanager, netwerkers, de schone stad en Opzoomeren Mee. Deze komen allen bij elkaar. Plaats: Jan van der Ploeg van 18:00 – 21:00. Wijkraad probeert bewoners verder te activeren, er is een brief met alle acties die er zijn. Zodat de thema bij de mensen zelf gaat leven.


  - Martha (mobiliteit) 4 sep is het VCP-plan met 3 wijkraden Noord besproken. De wijkraad ON was goed vertegenwoordigd. Plan is dat het VCP-plan het eerste kwartaal van 2024 wordt vastgesteld. De wijkraad wil graag samen met bewoners een bijdrage leveren. Er is een brief uitgezet naar ondernemers en bewoners of ze suggesties hebben.


  Vanuit publiek gaf een bewoonster aan dat zij bezig is de Ombudsvrouw in te schakelen vanwege de overlast in de Zaagmolenstraat van tram en verkeer en dat dit al jaren het geval is. Daarnaast vraagt bewoonster de wijkraad om een hierover een ongevraagd advies te schrijven.  - Bob (KiPa): er is contact met de voorzitter. Ze verkeren nog steeds in een situatie met veel onzekerheid. Er is nog 1 begrotingsvergadering met raad waar ze met kinderen heen willen. Met voorzitter is besproken wat de wijkraad verder kan betekenen. Suggestie; wijkraadsvergadering deels inrichten met them KiPa. Waarschijnlijk dinsdag 24 oktober. Verder gaat Bob met Leen Roetman (bewoner) in gesprek n.a.v. het gesprek over de cultuurwerkplaats op Zuid en hoe dat eventueel kan helpen als tijdelijke oplossing van een jaar.


  - Kirsten en Lieke; donderdag gaan ze naar een bijeenkomst over armoedebestrijding.

 10. 5.d

  KiPa organiseert met aantal andere organisaties Feestival, zij hebben een gat in de begroting; vraag is wil wijkraad hieraan bijdragen. Het is een 3-daags programma voor jong en oud. Vorig jaar was het een groot succes. > 6, 7 en 8 okt. Francis Welbedacht (wijknetwerker) stuurt een mail richting wijkraad met argumentatie waarom.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Alléén E. van Kempen aanwezig was tijdens de vergadering voor informatie en beantwoorden vragen.  - Wijziging pand; in het pand is er nu plek voor 25 volwassen daklozen mannen. Wat er wijzigt zijn de openingstijden. Op dit moment is het pand 24 u per dag open en kunnen cliënten continu in- en uitlopen. Vanaf 2024 wijzigt dat; en komt er een dagsluiting. Concreet betekent dat dat de locatie aan het eind van de dag opengaat en begin van de ochtend weer sluit. Mensen die er dan verblijven maken gebruik van een locatie in de buurt. Reden hiervan is een wijziging in de financiering in de 24u opvang. Er is ervoor gekozen dat waar locaties van gelijke zorgaanbieders dicht bij elkaar in de buurt liggen, de groepen worden samengevoegd. Het start niet per januari 2024, want er moet nog een verbouwing gebeuren op de Vijverhofstraat. Dit plan is onderdeel van een groot actieplan voor kwetsbare Rotterdammers. Op de Vijverhofstraat krijgen cliënten de gelegenheid om te ontspannen en begeleiding te krijgen (elke cliënt heeft een eigen begeleider). Met de NAS wordt de komende periode een afspraak gemaakt over hoe de overgang wordt vormgegeven (hoe gaan de mensen ernaar toe en hoe komen ze weer terug). Als de wijkraad hier ideeën over heeft, kunnen ze dit laten weten.


  - Wijkraadslid Martha mededeelde dat er zorgen zijn vanuit de wijkraad met het feit dat de kwetsbare doelgroep die nu woont in de Heer Vrankenstraat overdag, als ze niet werken of dagbesteding hebben, de mogelijkheid krijgt om de andere locatie als dagopvang te gebruiken. Deze locatie staat bekend dat er veel gebruikt wordt en ook de omgeving niet als veilig wordt beschouwd. Veel handel in drugs in de omgeving. Mogelijkheid dat ze hierin ook meegesleept worden? Op de Heer Vrankenstraat heeft wijkraad begrepen dat het nu redelijk goed gaat met bewoners van de opvang en de omgeving.


  - De dagopvang is niet verplicht. Maar de gemeente overtuigt de mensen wel om mee te doen.
  Ook kwam de vraag naar voren over hoe mensen aan de drugs komen. Dit is een punt dat meegenomen wordt. In de nachtopvang moeten de mensen voor 22:00 binnen zijn. Er is ook een opvang voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar.


  - Verbouwing het pand: Frans Bosman (vanuit cluster MO) is daarmee bezig. Later zal hij aansluiten en hier een toelichting over geven. Het pand is inmiddels 100 jaar oud. Er is onderzoek gedaan naar de staat van het pand en het idee is nu om het pand te verduurzamen, zodat het voor de komende 40 jaar weer te gebruiken is. Omdat het pand verduurzaamd gaat worden stelde wijkraadslid Martha de vraag of daar andere plannen mee zijn. Op dit moment zijn er maar 25 bewoners die daar in de opvang zitten. Straks wordt het dus alleen nachtopvang. Antwoord was dat er geen andere plannen mee zijn.


  - Informeren bewoners: brief in concept ligt klaar. De brief wordt verspreid in de week van 9 oktober. In de brief worden mensen ook uitgenodigd om bij vragen of onduidelijkheden naar de Wijkhub te komen in de week van 23 oktober.

 13. 6.c

  Afgesproken is dat wijkraadsleden Anja, Bob, Kirsten en Mohammed hier door over praten.

 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting