Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad LLPG

donderdag 11 mei 2023

20:00 - 21:00
Locatie

Het Palet

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Paul Whitehouse, Janine Kallenbach, Jan-Dirk Wildeboer, Jan-Willem Prakke, Annemoon Wanders,  At Polhuis.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.1

  Besluit

  Xaverio Hartman is aanwezig om een toelichting te geven op zijn bewonersinitiatief, op verzoek van de wijkraad. Hij wil graag een documentaire maken over de Stereflats. Xaverio houdt een enthousiast verhaal, over hoe het idee is ontstaan en wat hij ermee wil bereiken.
  Er zijn vragen over het delen van de documentaire met de buitenwereld. Xaverio zal de documentaire zowel online, als offline op verschillende locaties in Prins Alexander delen.

  De wijkraad zal in besloten overleg het initiatief beoordelen en na afloop advies uitbrengen.

 5. 4
  Ter bespreking
 6. 4.1

  In het informeel overleg d.d. 20 april jl. heeft de wijkraad aangegeven om per duo`s met een paar concrete voorstellen c.q. activiteiten te komen, in het kader van het JaarActiePlan.

  Besluit

  De wijkraad bespreekt eerst het voorstel van Paul Whitehouse en Annemoon Wanders, over de opzet van de avond met de organisaties, 25 mei a.s. 
  Ook de opzet van de activiteit van de wijkraad op 21 juni a.s. wordt kort besproken.
  De leden hebben verder voorstellen ingediend, t.a.v. het JaarActiePlan. De wijkraad gaat akkoord met de voorstellen.  7. 5
  Ter bekrachtiging
 8. 5.1

  Besluit

  Het advies wordt in de openbare bijeenkomst unaniem bekrachtigd.

 9. 6

  Besluit

  Het openbare deel van de bijeenkomst eindigt om 20.38uur. Hierna wordt de bijeenkomst in besloten overleg voorgezeten.