Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad LLPG

donderdag 9 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9 november 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Annemoon Wanders, At Polhuis, Jan-Dirk Wildeboer, Paul Whitehouse, Jan-Willem Prakke, Janine Kallenbach.
  Annemoon Wanders verlaat de bijeenkomst eerder.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.1

  De wijkraad wordt geacht om te besluiten inzake financiële kaders bewonersinitiatieven 2024.
  De wijkraad besluit over:
  - reservering budget voor terugkerende activiteiten;
  - instellen aanvraagrondes en plafond per ronde;
  - hoogte van het bedraag voor een grote bewonersinitiatief.

  Besluit

  De wijkraad Het Lage Land, Prinsenland, `s-Gravenland, in vergadering bijeen op donderdag 9 november besluit unaniem inzake financiële kaders bewonersinitiatieven 2024 het volgende:


  - Geen reservering doen voor terugkerende evenementen;
  - Geen aanvraagrondes instellen;
  - Hoogte van het bedrag voor een grote bewonersinitiatief: EURO 20.000.

 6. 5
  Ter bekrachtiging
 7. 5.1

  Besluit

  De besluiten- en actielijst d.d. 12 oktober 2023 worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 8. 6

  Besluit

  Het formele deel van de bijeenkomst eindigt om 20.08. Hierna volgt een besloten deel, voor de afstemming van de acties in het jaaractieplan 2024.