Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad LLPG

donderdag 9 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Mededeling:

  1. Meedenken over het organiseren van een vrijheidsmaaltijd op 5 mei a.s. (zie bijlage).

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.


  Aanwezig: Ron Davids, At Polhuis, Jan-Dirk Wildeboer, Jan-Willem Prakke, Annemoon Wanders.
  Afwezig: Janine Kallenbach, Paul Whitehouse.

 2. 2

  De wijkraad wordt gevraagd om de agenda vast te stellen

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van punt 4.2. Koningsdag, 4 en 5 mei en de vrijheidsmaaltijd.

 3. 3

  Mevr. Brenda Keijzer heeft zich aangemeld, over omheind speelveldje voor kleine hondjes in het Prinsenpark.

  Besluit

  Door omstandigheden kon mevrouw Keizer niet aanwezig zijn.

 4. 4
  Ter bespreking (en besluitvorming) (20.10-20.20uur)
 5. 4.1

  Op verzoek van de wijkraad, heeft At Polhuis een concept advies opgesteld. De wijkraad wordt gevraagd om het concept te bespreken en te accorderen.

  Besluit

  Het advies wordt unaniem vastgesteld door de wijkraad.

 6. 4.2

  Besluit

  Er is een initiatief van diverse wijkpartijen voor de organisatie van Koningsdag 2023 in het Prinsenpark.
  Er is nog geen aanvraag of programma van het 4 mei comité bekend. Met initiatiefnemer wordt ambtelijk contact gezocht.
  Vrijheidssoep wordt gezien als een goed initiatief, wijkraad neemt daarvan kennis.

 7. 5
  Ter bekrachtiging (20.20-20.50uur)
 8. 5.1

  Het wijkakkoord werd per onderdeel door de wijkraad bekrachtigd (wijkvisie, jaaractieplan, stedelijke opgaven). De wijkraad wordt geacht om het wijkakkoord als geheel te bekrachtigen.

  Besluit

  Het wijkakkoord wordt unaniem bekrachtigd in de openbare bijeenkomst.

 9. 5.2

  De wijkraad heeft digitaal het advies vastgesteld. Hierbij wordt de wijkraad geacht om in de openbare bijeenkomst het advies te bekrachtigen.

  Besluit

  Het advies wordt unaniem bekrachtigd in de openbare bijeenkomst.

 10. 6

  Besluit

  Ron  Davids rapporteert over Inrichtingsplan/participatie Alexander.
  Het woonakkoord is deze week door de gemeenteraad vastgesteld.
  At Polhuis sprak met Carlo Schreuder van Stadsontwikkeling/Bestaande Stad, over vastgoed in de wijken. Per wijk is er een “foto” van de stand van zaken. De wijkraad stelt voor om Carlo Schreuder uit te nodigen voor het informeel overleg d.d. 30 maart a.s. Indien beschikbaar ook de bedrijfscontactfunctionaris Maurice i.v.m. leegstand winkelpanden Lage Land uitnodigen.

 11. 6.1

  Besluit

  Janine Kallenbach was niet aanwezig.

 12. 7
  Rondvraag (21.20-21.30uur)
 13. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 21.30uur.