Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 4 juli 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Ria en Nicolette zijn afwezig

 2. 2

  Besluiten

  Bewonersinitiatief wordt besloten behandeld

  Ria en Nicolette zijn afwezig
  Luuk en Bradley komen later
  Kinara is plv vz

 3. 3

  Aangemeld:
  mw Van der Zaan, over schoolgebouw Van Brienenoordschool die leeg komt te staan
  Eddie Eijbersen over verkeerssituatie op de hordijk, afsluiting Huniadijk
  Frank Bustraan over vissterfte

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  zie concept van Johan in bijlage

  Besluit

  Het concept advies van Johan wordt door de wijkraad vastgesteld. Rita zal opmerking van Nicolette nog aanpassen in het advies (uitlenen e-reader)

 7. 4.c

  tekst Marjolein: 


  Beste leden van de wijkraad Groot- en Oud-IJsselmonde,


  Met ingang van 1 januari 2023 is er een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling voor grote bewonersinitiatieven (> 2.500 euro). De wijkmanager neemt de besluiten over deze subsidieaanvragen. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de wijkraad. Uitgangspunt voor de toetsing zijn het wijkakkoord en de vraag wat de waarde is voor de wijk.


  Hierbij stuur ik de aanvraag voor het initiatief Schippersdag. Ik ben voornemens de aanvraag de honoreren.
  Graag ontvang ik het advies van de wijkraad op deze aanvraag.
  Als bijlagen worden meegestuurd:
  - Aanvraag bewonersinitiatief Schippersdag
  - De Wijkopgaven Groot- en Oud-IJsselmonde zoals deze omschreven in het wijkakkoord

  Besluit

  - de wijkraad adviseert unaniem positief over het bewonersinitiatief Schippersdag

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  het gesprek met SOL is bedoeld om het eerste jaar van SOL te bespreken, waar wordt op ingezet, welke doelgroepen worden bediend, wat is het jaarprogramma? 
  Said Ahachaou van SOL is aanwezig, mogelijk ook andere medewerkers van SOL. Umberto Gomes van MO neemt ook deel aan het gesprek. 
  De wijkraad heeft verschillende acties in het jaaractieplan opgenomen die via of met SOL worden uitgevoerd: hoe kunnen SOL en wijkraad samen optrekken?


  Programmaonderdeel 2, Vreedzame Wijken is onder hetzelfde agendapunt opgevoerd omdat Said van SOL ook coordinator is van Vreedzame Wijk.
  Merlijn Slothouber, sociaal regisseur van Stichting Vreedzaam komt een toelichting geven op het project.

  Besluiten

  De wijkraad en sol kunnen ook gaan samenwerken voor nieuwsbrief en verspreiding ervan

  De wijkraad en sol streven naar samenwerking oa op gebied van communicatie en opbouwen netwerken

 10. 5.b

  Nog toe te voegen:
  - wat wordt de verdeling van thema's en daarmee actiepunten over wijkraadsleden
  - wil de wijkraad een werkgroep bewonersinitiatieven instellen om de procedure voor te bereiden en zo ja, wie wil er in?
  - wil de wijkraad betrokken zijn bij een officiële opening van het witte anjerperkje voor veteranen dat door de gebiedscommissie is geïnitieerd? Het idee is om 10 september, Rotterdamse veteranendag hiervoor als kapstok te gebruiken.    Ik heb de afgelopen niet veel tijd gehad om de actiepunten door te lopen ivm aanstaande reces. 
  - Wel heb ik een positieve update gehoord van de bewoners Veranda (via wijkmanager) dat er puccini afvalbakken zijn geplaatst waar bewoners heel blij mee zijn.
  - En een negatieve update over de biljartvereniging; er is nog geen ruimte gevonden


  Kijk vooral even waar je een extra push op wilt. Zelf heb ik deze oa gezet bij de IJsselmonde speld procedure

  Besluiten

  - annie en luuk worden betrokken bij opening anjerveld: NB IS UITGESTELD NAAR VOORJAAR 24 IVM GEMEENTELIJKE VETERANENDAG

  - Bradley, Johan en Kinara vormen de werkgroep bewonersinitiatieven

  - zie de bijgewerkte lijst met actiepunten

 11. 5.c

  wijkraad Lombardijen 6 juli - updates over Pascalweg, bedrijventerrein Hordijk en Van Leeuwen

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a
  Bewonersinitiatieven, lijst 2e kwartaal: wordt per mail gestuurd
 14. 7

  Besluiten

  - annie wil druk op het feyenoordoverleg vooral ivm overlast sportdorp (zie takenlijst)

  de wijkraad besluit niet mee te doen aan de actie Red de Esch (ivm de oeververbinding)

 15. 8
  Sluiting