Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 3 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Johan is afwezig (is naar gemeenteraad Barendrecht)

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3

  Rens Schemkes komt inspreken - hij wil graag update over achterstallig groen onderhoud Reyerdijk 3-51 en de verkeersveiligheid op de Reyerdijk die in gevaar is door half verwijderde Verkeersoversteekplaatsen
  Frank Bustraan komt inspreken - hij wil graag een formele update over de verzakte op en afritten vooral op de hoeken in Reyeroord

  Besluit

  Mbt inspreker Rens Schemkes: zijn punten met betrekking tot groenonderhoud en veiligheid verkeer Reyerdijkzijn in behandeling bij desbetreffende clusters maar wijkraad gaat in volgend informeel overleg kijken wat aanvullend nodig is om antwoorden te krijgen
  Inspreker Frank Bustraan: vraagt naar status mbt probleem van in/uitritten die verzakken. Wijkraad spreekt de ambitie uit om het nog dit jaar met Stadsbeheer te bespreken en op te nemen in het jaaractieplan 2024
  Inspreker Cees Hogendoorn: vraagt naar beleid volkstuinen en vooral wat het toekomstperspectief is van de volkstuinen met hordijkerveld in het bijzonder. De wijkraad kan op dit moment geen uitspraken doen over het toekomstperspectief omdat colllege/gemeenteraad nog nieuw kader gaan uitbrengen. Betrokken ambtenaar geeft aan dat er komende 2 jaar geen plannen zijn voor locatie hordijkerveld

 4. 4

 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Een delegatie van Stadsontwikkeling, waaronder Wouter van den Berg, Mark Sutherland, Marijke Rommelse, Laurence Peel en Theo Kion presenteren de plannen in de wijk voor de komende periode.
  Het zijn verschillende presentaties om zo een totaalbeeld te krijgen van de ontwikkelingen die spelen in IJsselmonde

  Besluiten

  Bij de presentatie komt bij de wijkraad opnieuw de vraag op of de verkeersinfrastructuur bestendig is voor de nieuwbouwplannen van woningen en voorzieningen. Er komt in 2024 een onderzoek maar deze is volgens de wijkraad uitgekleed. Bij vaststelling jap 2024 hoopt wijkraad hier nog verder op door te gaan met afdeling mobiliteit

  De wijkraad neemt kennis van de mededeling dat verdere planvorming van het centrum van Keizerswaard voorlopig door personeelsgebrek stilligt

  Een delegatie van stadsontwikkeling onder leiding van Mark Sutherland en Theo Kion bespreken toekomstige ontwikkelingen van IJsselmonde.
  De wijkraad vond het fijn om dit overzicht te hebben, maar zij vinden het beoordelen van participatie over deze ontwikkelingen vaak lastig.


  De bullet in het wijkakkoord ‘terugdringen parkeerdruk en verminderen parkeeroverlast’ moet volgens de wijkraad gezien worden in de context dat de wijkraad geen betaald parkeren wil en de meeste bewoners ook niet.


  Vraag over toekomst Van Brienenoordschool: is nog te prematuur om antwoord op te geven. MO is met ontwikkeling bezig

  Het college neemt op 17 oktober een besluit over het getijdenpark Feijenoord

  Wijkraad wijst vertegenwoordiger aan voor voortgangsoverleg SO met betrokken ambtenaren

 8. 6
  Ter informatie:
 9. 6.a

  Besluit

  Jury Bewoners idee: Kinara Bahadoer, Johan Verbeek, Bradley van der Hoeven. Zij zijn gemandateerd voor ideeën lager dan 2500 euro en voor initiatieven hoger dan 2500 euro worden met een jury advies voorgelegd aan de wijkraad

 10. 7

  Besluiten

  Aanvullende data graag reserveren in agenda ivm jap 2024:
  24 oktober
  14 november
  De data worden voor akkoord gemaild door Rita en vastgelegd

  Via MO is bewoners verzoek binnengekomen om maatschappelijke plaquettes op Bankjes te plaatsen - status uitzoeken

 11. 8
  Sluiting