Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 5 september 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Yasin en Luuk zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de nieuwsbrief wordt toegevoegd aan de agenda
  - de agenda wordt vervolgens conform voorstel aangenomen

 3. 3

  Cees Hoogendoorn
  Miranda van Zetten
  Elvira Barendrecht 
  Rens Schemkes

  Besluit

  - de voorzitter legt de insprekers uit dat de wijkraad verzoeken voor kennisgeving aanneemt en later als wijkraad besluit tot vervolgacties (bijvoorbeeld ambtelijk doorspelen of agenderen)


  zie overzicht acties

 4. 4

 5. 4.a

 6. 4.b

  Bijgaand bewonersinitiatief Hordijk straatfeest op burendag is voorbereid en positief geadviseerd door de netwerker.
  Wijkmanager is voornemens een positief besluit te nemen t.a.v. de toekenning van 3474,30 euro.

  Besluit

  - de wijkraad adviseert positief over het bewonersinitiatief

 7. 4.c

  Zoals al eerder besproken is er actief gewerkt aan een levendiger Herenwaardplein. Rondom het Herenwaardplein is nog geen sterk netwerk actief en zijn bewoners daarom benaderd mee te doen met het Kerstevent dat uitgevoerd wordt door Lori Events in samenwerking met bewoners en vrijwilligers.
  De wijkmanager en netwerker hopen hiermee uitvoering te geven aan een belangrijke ambitie van de wijkraad.
  De offerte is bijgevoegd omdat het het beste beeld geeft van wat er gaat plaatsvinden op 16 en 17 december.
  Het projectplan is vanwege de vakantie van de wijkmanager nog niet helemaal klaar, maar wordt bij een positief advies verder uitgewerkt. zie hieronder een korte samenvatting:


  Beide dagen kunnen mensen genieten van de schaatsbaan ;
  zaterdag van 13:00-20:00 uur
  Zondag van 13:00-17:00 uur
  Er zal deze dagen continu toezicht zijn van 2 personen.


  Op de dagen zullen verschillende dingen plaatsvinden;


  Kerstmascottes voor een fotomoment
  Blaaskapel
  de echte Kerstman op bezoek
  kerststukjes maken
  Winterluchtkussen
  Spelletjes voor de kinderen
  Gratis poffertjes en warm chocolademelk
  Op de foto bij de arrenslee
  kerstkoor


  Er zullen 15 biersets geplaatst worden over het terrein waar de mensen kunnen zitten!
  Daarnaast plaatsen we een 3 x 6 bij 3 tenten waaronder mensen droog kunnen zitten .
  2x toiletten
  EHBO is beide dagen aanwezig
  Stroom willen we bij de markt halen
  ijsbaan is niet overdekt , dat redden we niet met de kosten en waarschijnlijk ook niet meer te realiseren voor deze dagen ( is het drukste weekend van December )


  Er wordt samenwerking gezocht met brasserie en bibliotheek

  Besluit

  - de wijkraad adviseert positief over het voornemen met begroting om dit uit te werken tot een volwaardig gedragen bewoners initiatief

 8. 4.d

  de wijkraden kunnen een wijkakkoordtegel laten leggen. Zie de bijlage voor meer informatie

  Besluit

  - de wijkraad wil wel een moment beleggen voor deze tegel maar nadat de nieuwsbrief is verschenen, dus ergens vanaf half november. 
  Het voorstel is om dit als communicatiewerkgroep met Cynthia en Marjolein uit te werken

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  5 september: formeel, inplannen overleg over feijenoord regeling inclusief handhaving, directie veilig, mobiliteit/parkeren en opslag materiaal wegafzettingen (datum vastleggen) 


  19 september: informeel , evaluatie met André Hammink, overleg veilig met directie Veilig, wijkpolitie en handhaving 


  3 oktober: formeel met informatie/presentatie van stadsontwikkeling over stedelijke projecten komende jaren 


  10 oktober (LET OP: 17 oktober is verplaatst naar naar 10 oktober): bespreking 8 maanden rappportage


  7 november, formeel met onderdeel waarin wijkraad op basis van de 8 maanden rapportage haar prioriteiten gaat aangeven,


  21 november: informeel, met vervolg gesprek NPRZ met Marco Pastors 


  nog inplannen: stadsbeheer overleg, overleg met Kids (voorraadagenda)


  1 december: verwachte deadline voor jaaractieplan 2024: instructie, denk in kwaliteit niet in kwantiteit


  december: overleg met alle wijkraden IJsselmonde

  Besluit

  - dinsdag 26 september wordt toegevoegd als extra vergaderdatum. Overleg over stroomlijnen vragen en terugkoppelingen, wat wordt waar belegd en mogelijk ook met stadsbeheer of speeltuinen. En zo nodig over bewonersinitiatieven 
  Stadsbeheer mogelijk ook koppelen met overleg stadsontwikkeling

 11. 5.b

  - WR Groot- Oud IJsselmonde: formeel 1ste di vd maand, informeel 3e di vd maand


  - de wijkraad kan dit in oktober vaststellen maar wel handig is om even naar locaties te kijken. Er zijn van bewoners verzoeken gekomen om ook eens in andere buurten van IJsselmonde bijeenkomsten te beleggen

  Besluit

  - de wijkraad gaat akkoord met de dagen maar wil zich nog buigen over aanvullende locaties zoals de magneet, huis van de wijk om de vergaderingen wat meer over de wijk te spreiden

 12. 5.b

  Besluit

  - huniadijk en sportdorp hebben aandacht nodig van de wijkraad
  - over opvang Oekrainiers; eerst afwachten hoe het gaat. Mocht het hele gebied toch meer overlast gaan krijgen, dan mogelijk verzoeken om beheercommissie plus (de bestaande beheercommissie voor opvang kwetbare doelgroepen in het hele gebied)

 13. 5.c

  Besluit

  - 28 september bijeenkomst veilig - wijkraad besluit nog per app wie opent. Bradley kan dit sowieso doen 
  - 11 oktober is de schouw met jongeren

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  Besluit

  - johan geeft een update: de vergunning aan Van Leeuwen is verleend, maar de strijd van bewoners nog niet gestreden. Er blijven vooral vragen over welzijn

 16. 6.b

  Besluit

  - bradley schrijft advies over Koers op Zuid
  - Kinara doet voorstel voor advies Kunstroutes op Zuid
  - de wijkraad overweegt advies over Kreekhuizen maar wacht eerst volgende wijkraad af
  - het advies over onveilige trottoirs - overdaad een onkruid - ligt nog op de plank

 17. 7

  Besluit

  - de offertes van Rob van Es voor maken nieuwsbrief en kerstkaart zijn akkoord. Verspreiden wordt apart geregeld
  NB: drukken zou ook apart geregeld worden maar na overleg met Rob en enkele leden communicatiewerkgroep toch besloten dat in een hand te houden

 18. 8
  Sluiting