Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 7 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Iedereen is aanwezig

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform voorstel aangehouden

 3. 3

  Chris van Heyst - kennismaking en introductie RUSH World
  Ginger Kempen en mevrouw Groothuizen - over achterkreek, oa over hard rijden op trottoirs
  Eddie Eijbersen - over overlast Hordijk - er is regelmatig overleg geweest over deze situatie, maar bewoners zijn nog niet tevreden met de oplossingen. Er is ook een klacht binnengekomen bij publieksreacties die rechtstreeks naar Stadsbeheer voor antwoord is doorgestuurd. Daarin wordt ook melding gemaakt van uitval van straatverlichting 
  Frank Bustraan - over de leefbaarheid van wijken waar grote projecten voor overlast zorgen 
  Cees Hogendoorn - over vervuiling Dadeltuin oa vanwege aanleg stadsverwarming
  Inge van Hunen - over pijnpunten in de wijk.

  Besluit

  - Chris van Heyst geeft presentatie van RUSH world. de wijkraad stelt voor hem te koppelen aan SOL en MO die een scholenprogramma hebben om kinderen in contact te brengen met verschillende scholen
  -Mevr Kempen en Mevr Groothuizen spreken in over Achterkreek en het achterpad dat door fietsers en scooters als sluiproute gebruikt wordt. Het is gevaarlijk voor spelende kinderen maar als reactie vanuit gemeente horen zij dat het openhouden van het achterpad nodig is voor hulpdiensten
     * vraag is nogmaals uitgezet via actielijst, de werkgroep openbare ruimte wil vinger aan de pols houden
  - Frank Bustraan maakt zich zorgen over leefbaarheid en veiligheid bij bouw- en ontwikkellocaties. Er wordt veel geblokkeerd, bouwdepots blijven lang staan, er worden geen tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd. Frank Bustraan stuurt nog wat aanvullende informatie maar het richt zich op Reyeroord, Peitkreek en Reijerdijk.
    * de wijkraad wil deze vraag eerst neerleggen bij wijkmanagers inclusief de vraag waarom er niet gehandhaafd wordt
   - Cees Hogendoorn heeft een soortgelijke vraag over de herinrichting van de Dadeltuin ivm stadsverwarming
  * deze vraag wordt met vraag hierboven meegenomen
  - aanvullende vraag van Cees: er zijn weer bovengrondse vuilcontainers geplaatst bij de action. Ze trekken veel vuil aan. Ondanks het regelmatig legen is het dweilen met de kraan open
  - Inge van Hunen spreekt in namens een groep bewoners uit Kreekhuizen. Ze mij een verminderd (gevoel van) veiligheid, terroriserende jongeren, slechte hygiene, rattenoverlast, parkeeroverlast bij wedstrijden, gebrekkige informatie vanuit de gemeente
  specifiek heeft zij 3 vragen: 
  - kan de gemeente informatievoorziening verbeteren
  - kan er een oplossing komen voor het parkeren bij wedstrijden (bij voorkeur afsluiten van de wijk)
  - is er een betere spreiding van opvanglocaties mogelijk
  * de wijkraad heeft aandacht gevraagd voor de veiligheid in Kreekhuizen en hier zullen in 2023 en 2024 een aantal acties uit volgen
  * de specifieke vragen zijn opgenomen op de actielijst
  - aanvullend heeft de wijkraad nog een vraag over de wijkagent die een functie elders heeft gekregen
  * deze vraag wordt uitgezet op actielijst en mogelijk ook opgenomen in kwartaaloverleg veiligheid

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld

 6. 4.b

  De jury is 26 oktober  bijeen gekomen.
  Ter bespreking lag de aanvraag ‘jaarlijkse kerstdiner Santiny’.


  Er was een aanvraag voor 5.887,51 euro gedaan.
  Wijknetwerker adviseert positief voor een bedrag van 4788 euro
  Jury adviseert ook positief voor een bedrag van 4788 euro


  Het is een aanvraag boven 2500,- De jury en de wijkraadjury adviseren positief. De wijkraad wordt gevraagd dit advies te accorderen mits er geen bezwaren zijn

  Besluit

  - de wijkraad volgt het positieve advies van de wijknetwerker en jury om dit bewonersidee te honoreren

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  De wijkraad heeft al soort van ingestemd met vergaderschema 2024. Er is nog gesproken over andere locaties. Is het een idee om een keer in het kwartaal op een andere plek te gaan zitten? En zo ja, waar?

  Besluit

  - de wijkraad van 9 januari vervalt ivm nieuwjaarsreceptie
  - in Sportdorp wordt nog naar locatie gezocht

 9. 6
  ter informatie
 10. 6.a

  er zijn stukken binnengekomen over de mandaten. En handleidingen. Waarschijnlijk kan de wijkraad zo niet aangeven hoeveel er gereserveerd wordt voor wijkoverstijgende bijeenkomsten, dus dat zoeken we komende weken uit, maar het is wel goed om de stukken te kennen. Mogelijk heeft de jury ook al nagedacht over subsidierondes en maximale hoogte van een BI

  Besluit

  - de verdeling en rondes worden met wijknetwerker en jury besproken en daarna vastgelegd

 11. 6.b

  14 november: benen op tafel sessie met clusters, zie ook 6e
  21 november: bezoek van NPRZ (zie agendapunt 6d)
  29 november; bijeenkomst veilig in Sportdorp, vanaf 19.00 uur, zie mail verstuurd 6 november 
  19 december: wijkoverstijgend overleg met Lombardijen en Beverwaard plus bezoek wijkwethouder Maarten Struijvenberg

  Besluit

  - de wijkraad besluit op 14 november om 19.00 te starten en eerst de actielijst door te nemen

 12. 6.d

  Besluit

  - de wijkraad wil inzetten op veilig en onderwijs. 
  - specifiek wil de wijkraad weten wat NPRZ doet voor en in ijsselmonde

 13. 6.e

  Besluit

  - in de laatste formele vergadering wordt het budget voorgelegd en een globale verdeling gemaakt

 14. 6.f
  vertrek Luuk Wilson uit wijkraad per 31 december 2023
 15. 7

  Besluit

  - Luuk is nog met de bewoners scheepjes aan Piet Smit kade bezig om maatwerk oplossing te vinden en heeft bezoek gebracht met wethouder Struivenberg
  - Kinara gaat een plek vinden voor de wijkraadtegel waarschijnlijk op de nieuwjaarsreceptie
  - Bradley gaat de situatie Kreekhuizen met wethouder bespreken
  - de wijkraad besluit 1000 euro bij te dragen aan de film premiere over de jongerenhub

 16. 8
  Sluiting