Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 7 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Iedereen is aanwezig

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform voorstel aangehouden

 3. 3

  Chris van Heyst - kennismaking en introductie RUSH World
  Ginger Kempen en mevrouw Groothuizen - over achterkreek, oa over hard rijden op trottoirs
  Eddie Eijbersen - over overlast Hordijk - er is regelmatig overleg geweest over deze situatie, maar bewoners zijn nog niet tevreden met de oplossingen. Er is ook een klacht binnengekomen bij publieksreacties die rechtstreeks naar Stadsbeheer voor antwoord is doorgestuurd. Daarin wordt ook melding gemaakt van uitval van straatverlichting 
  Frank Bustraan - over de leefbaarheid van wijken waar grote projecten voor overlast zorgen 
  Cees Hogendoorn - over vervuiling Dadeltuin oa vanwege aanleg stadsverwarming
  Inge van Hunen - over pijnpunten in de wijk.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.b

  De jury is 26 oktober  bijeen gekomen.
  Ter bespreking lag de aanvraag ‘jaarlijkse kerstdiner Santiny’.


  Er was een aanvraag voor 5.887,51 euro gedaan.
  Wijknetwerker adviseert positief voor een bedrag van 4788 euro
  Jury adviseert ook positief voor een bedrag van 4788 euro


  Het is een aanvraag boven 2500,- De jury en de wijkraadjury adviseren positief. De wijkraad wordt gevraagd dit advies te accorderen mits er geen bezwaren zijn

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  De wijkraad heeft al soort van ingestemd met vergaderschema 2024. Er is nog gesproken over andere locaties. Is het een idee om een keer in het kwartaal op een andere plek te gaan zitten? En zo ja, waar?

 8. 6.a

  er zijn stukken binnengekomen over de mandaten. En handleidingen. Waarschijnlijk kan de wijkraad zo niet aangeven hoeveel er gereserveerd wordt voor wijkoverstijgende bijeenkomsten, dus dat zoeken we komende weken uit, maar het is wel goed om de stukken te kennen. Mogelijk heeft de jury ook al nagedacht over subsidierondes en maximale hoogte van een BI

 9. 6.b

  14 november: benen op tafel sessie met clusters, zie ook 6e
  21 november: bezoek van NPRZ (zie agendapunt 6d)
  29 november; bijeenkomst veilig in Sportdorp, vanaf 19.00 uur, zie mail verstuurd 6 november 
  19 december: wijkoverstijgend overleg met Lombardijen en Beverwaard plus bezoek wijkwethouder Maarten Struijvenberg

 10. 6.e
  Jaaractieplan: budget reserveren voor ondersteuning?? en in relatie hiermee: randvoorwaarden formuleren voor verkeersonderzoek/verkeerscirculatieplan
 11. 6.f
  vertrek Luuk Wilson uit wijkraad per 31 december 2023
 12. 7
  Rondvraag
 13. 8
  Sluiting