Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 12 december 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - Ria, Bradley, Yasin, Nicolette, Luuk zijn afwezig
  - er is geen quorum voor het nemen van besluit, zo nodig worden punten die een besluit nodig hebben verschoven naar 2024

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3

  Aicha El-Fassi over 2 bewonersinitiatieven die zij wil uitvoeren in Cuzina

  Besluit

  Aicha El-Fassi spreekt met een bewoner van de Ooijevaar in over 2 bewonersinitiatieven die zij voor de buurt wil uitvoeren, een soort huiskamer jaarprogramma. De wijkraad vindt het een goed initiatief, maar het zal volgens de normale procedure in behandeling worden genomen

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt in de volgende formele vergadering vastgesteld

 6. 4.b

  Er worden twee bewonersinitiatieven voorgelegd. Over beide heeft de wijknetwerkers en jury een positief advies uitgebracht. Het initiatief Lampionnenoptocht vraagt een bedragen onder 2500 euro en wordt daarom ter kennisname voorgelegd. 
  Het initiatief Tijdelijke Hondenspeelplaats Wendeldijk is een wat groter project en vraagt om accordering van de wijkraad tenzij er onoverkomelijke bezwaren zijn. Zie hieronder nog een korte toelichting naast de bijlagen. 


  Tijdelijke Hondenspeelplek Wendeldijk.


  Deze aanvraag is ontstaan na een zeer intensief co-creatie proces met bewoners, gebiedsorganisatie, SB en SO. Het hele traject duurt inmiddels 1,5 jaar.
  Bewoners kwamen 2022 met de vraag of er een tijdelijke hondenspeelplek bij de Wendeldijk gecreëerd kon worden.


  Hierna is een zeer intensief samenwerkingsverband opgezet vanuit de gebiedsorganisatie. Diverse clusters en collega's zijn aangehaakt op dit proces (vanuit SO en SB). Er is begonnen met een onderzoeksfase en er is geput uit de ervaring rondom de hondenspeelplek bij Oeverloos.


  Zo zijn er aan de voorkant zeer duidelijke voorwaarden gesteld door de gemeente welke uiteindelijk worden geborgd in een zelfbeheercontact (gemaakt door SB).
  Hierin wordt in ieder geval zeer nadrukkelijk de tijdelijkheid van de locatie vastgesteld omdat er in de toekomst ook nieuwbouw op de locatie komt.
  Overige afspraken zijn oa een beheercommissie van bewoners en het informeren van de omgeving.


  Overigens is de omgeving al eerder geïnformeerd dmv uitnodiging en brief van de gemeente voor de bewonersavond hierover.


  Er is toestemming vanuit: SB Natasja van Oosterom, SO Jelmer Boersma (ontwerper), Marian Engelbertink en SB Esther van Hoenderop, SB Richard van Motman.


  Het wordt zowel een co-financiering als een co-creatie omdat zowel bewoners taken uitvoeren als SB. Dit buurtidee behelst het deel wat bewoners gaan uitvoeren. Vanuit POKmaatwerk betaald SB het overige deel wat door SB moet worden uitgevoerd.


  Het gaat om een bedrag van 9365 euro.

  Besluit

  - de wijkraad volgt unaniem de positieve zienswijzen van wijknetwerkers en jury over beide voorstellen maar wil nog meegeven dat het zelfbeheer van de hondenspeelplaats een punt van zorg is.
  - alle wijkraadsleden worden per mail gevraagd in te stemmen met dit advies. Bij eventueel negatieve reacties worden de BI's nogmaals in een formele vergadering voorgelegd. Bij positieve of geen reacties wordt dit positieve besluit aangenomen.


  [Op de hierna gestuurde mail van 13 december zijn geen reacties binnengekomen].

 7. 4.c

  deze lijst is opgesteld na de vorige formele vergadering. Hij is besproken tijdens een informeel overleg maar er was te weinig tijd. 
  Hij wordt aanstaande maandag nog wat bijgewerkt op updates, dus houd daar rekening mee

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Het bestemmingsplan van Hollands Tuin moet aangepast worden om woningbouw mogelijk te maken. Woonbron en de gemeente Rotterdam voeren dit uit.
  Patrick Baert (Woonbron) en Eveline van der Woude (Projectmanager Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam) komen langs om de wijkraad bij te praten over deze ontwikkeling

  Besluit

  - Patrick Baert van Woonbron en Eveline van der Woude geven een presentatie van de nieuwbouwplannen in Hollands Tuin en de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is. 
  - de initiatiefnemers zijn van plan om het beeld 'meisje met poes' op te nemen in het buitenruimte ontwerp
  - op 11 januari is een inloopavond voor bewoners
  - daarna wordt het voorstel voor wijziging bestemmingsplan ter inzage gelegd voor advies en bezwaar

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Dit is de planning voor de wijkraden van de IJsselmonde voor 2024. Zet ze in de agenda.

  Besluit

  - over de planning zijn geen opmerkingen

 12. 6.b

  de budgetten voor 2024 zijn nog niet vastgesteld. ik heb wel een overzicht van 2023:


                                               begroting oud   begroting   realisatie   verplichting  afwijking

  Uitgaven Representatie 78.316 84.758 58.762 8.189 17.807
  Uitgaven Communicatie 10.280 10.000 9.314 6.110 -5.423

  In de uitgaven representatie zitten vergaderkosten, aankleding Herenplein, diverse kleine kosten, deel nieuwsbrief 
  In de uitgaven communicatie zitten kosten nieuwsbrief en verspreiding. 
  Dit is niet het complete beeld maar een overzicht tot en met november. 


  Ik kan in januari betere specificaties leveren maar dit geeft wel een globaal overzicht als je weet dat vergaderkosten tussen de 15.000-20.0000 euro zijn.

  Besluit

  - de wijkraad gaat een begroting maken voor de verdeling van representatie en communicatie budget van 2024

 13. 6.c
  terugkoppelingen en uitnodigingen
 14. 7

  Besluit

  - Kinara meldt dat het thema van de eerste nieuwsbrief in 2024 armoede bestrijding zal zijn
  - Cynthia meldt dat de 12 maanden rapportage van 2023 in januari wordt gecheckt, bijgewerkt en daarna aan wijkraad wordt voorgelegd 
  - de nieuwjaarskaart met data van de recepties is verspreid in de wijken

 15. 8
  Sluiting