Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 4 april 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  uitnodigingen:
  woensdag, Feyenoord City, 2.0, 17.00 villa zebra
  donderdag rioolvervanging, mail is eerder verstuurd
  19 april, mee versieren gebouw zomerland voor koningsdag , kost ongeveer 2 uur, tijdstip nog onbekend, er wordt gevraagd of een wijkraadslid mee wil doen. Zie bijlage

  Besluit

  iedereen is aanwezig

 2. 2

  Besluit

  de agenda wordt conform voorstel uitgevoerd

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners Cees Hogendoorn
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - correctie: vz is Bradley van der Hoeven
  - ter aanvulling: wijkraad wil 2 kaartjes per maand verloten, kinara, rita zoeken dit uit

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  In de vorige vergadering hebben verschillende bewoners ingesproken. De wijkraad heeft daarna een ongevraagd advies verstuurd (zie bijlage). De petitie van bewoners is aangeboden aan wethouder Karremans.
  De wethouders Karremans en Simons hebben maatwerk beloofd. Wat wil de wijkraad nog opzetten als vervolgacties?
  - de wijkraad gaat inspreken woensdag aanstaande bij commissie gemeenteraad
  - de wijkraad wil nog een vergadering beleggen en overweegt een inpsraakavond

  Besluit

  - college gaat maatwerk bieden mbt betaald parkeren
  - wijkraad wil vinger aan de pols houden mbt uitvoering

 8. 5.b

  De werkgroep Bewonersinitiatieven heeft een advies gegeven over een nieuwe werkwijze. Wethouder Simons vraagt nu aan de wijkraden of zij hierop  nog aanvullingen of alternatieven willen voordragen. Deadline is 21 april

  Besluit

  - Bradley en Johan schrijven concept advies als reactie op advies werkgroep bewonersinitiatieven met als strekking dat de wijkraad instemt met advies werkgroep maar bij voorkeur alle bewoners initiatieven beoordeelt

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a.1

  voorstel wijkmanagers:


  Met ingang van 1 januari 2023 is er een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling voor grote bewonersinitiatieven (> 2.500 euro). De wijkmanager neemt de besluiten over deze subsidieaanvragen. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de wijkraad. Uitgangspunt voor de toetsing zijn het wijkakkoord en de vraag wat de waarde is voor de wijk.
  Hierbij stuur ik de aanvraag voor het initiatief 82895 aanvraag Laurens jongeren en ouderen (jaarprogramma) Ik (wijkmanager) ben voornemens de aanvraag te honoreren onder de strikte voorwaarde dat offertes nog worden nagezonden. Dit is ook afgesproken met de aanvraagster.
  Graag ontvang ik het advies van de wijkraad op deze aanvraag.
  Als bijlagen worden meegestuurd:

  • De aanvraag 82895 aanvraag Laurens jongeren en ouderen (jaarprogramma)
  • De Wijkopgaven Groot- en Oud-IJsselmonde zoals deze omschreven in het (concept) wijkakkoord
  Bijlage overzicht van kleine BI onder 2500 euro: is ter informatie toegevoegd

  Besluit

  - enkele wijkraadsleden behandelt dit soort adviezen liever in vertrouwen, maar dit besluit wordt niet definitief genomen. Als optie zou de wijkraad een besloten deel willen in een formele vergadering
  - de wijkraad heeft te weinig inhoudelijke informatie om een advies over het BI te kunnen geven en stelt het uit tot de volgende vergadering
  - de wijkraad mist een specificatie van de begroting en een omschrijving van de doelen

 11. 6.b

  Verzamelen om 18.00 uur bij de Beren, Veranda, is gereserveerd
  Eten tot uiterlijk 19,45 uur
  Eten en drinken is op rekening, dus zorg ervoor dat iemand dat doorgeeft  Contactpersoon vanuit de Beren is Max Bakker


  20.00 uur, bowlen bij Atoll, is gereserveerd, voor een uur
  Mogelijk daar nog wat snacks bestellen voor mensen die meedoen aan Ramadan.
  Betalen op rekening is bij Atoll niet mogelijk. Bradley heeft toegezegd om het voor te schieten
  Einde: 21 uur.

 12. 7

  Besluit

  - de wijkraad wil graag de avondvierdaagse sponseren als dat mag (zie actie)

 13. 8
  Sluiting