Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 3 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Luuk Wilson
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 3 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  uitnodigingen:
  nieuwjaarsborrels?

  terugkoppelingen (kan ook bij agendapunt 7)

  agenda:
  24 januari - voorbespreken wijknetwerk met rayon zuid binnen - wie kan? (zie mail)
  26 januari - levendige rivierovers (zie eerdere mail)
  31 januari - koers op zuid (zie email)

 2. 2.a

  Luuk Wilson wil graag de voorzittershamer overdragen aan een nieuwe generatie. Ter plekke wordt gevraagd wie zich kandidaat wil stellen en kan deze voordracht kort toelichten. De nieuwe voorzitter wordt gekozen via een geheime stemming en treedt per direct aan voor een termijn van een jaar.

 3. 2.b
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Inspreekrecht bewoners - er zijn nog geen insprekers gemeld
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.b
  ongevraagd advies richting college over betaald parkeren (in fases)
 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  de wethouder Versnel en Marco Pastors doen een rondje zuid ivm nieuwe beleidsperiode, kennismaking, wensen vanuit de wijkraad enz. Zij willen graag de vragen vanuit de wijkraden van tevoren ontvangen.
  Zie de notitie voor de context en vragen die gesteld kunnen worden.

 9. 5.b

  De bijeenkomst met wethouder Simons staat gepland op donderdag 9 maart 19.00-20.30 uur. Inventariseer wie kan. Dan moet de locatie nog geregeld worden en de inhoud van het gesprek.
  Vervolgvragen vanuit secretariaat Simons:
  [mail]
  Hoi Rita,
  Op 9 maart brengt wethouder Simons een werkbezoek aan de wijkraad IJsselmonde. Hierbij het verzoek om daar (tzt) een voorbereidende notitie voor aan te leveren. Een format vind je in de bijlage.
  Het hoeft geen heel boekwerk te worden, de wethouder houdt van kort en bondig. Wel graag minimaal opnemen:

  • Programma (met locatie(s) en namen van aanwezigen (zowel wijkraadsleden als ambtenaren)
  • Hoe gaat het met de wijkraad (evt. wisselingen, samenwerking, proces wijkakkoord, andere bijzonderheden)
  • Wat zijn de belangrijke onderwerpen / zorgen die spelen in de wijk
  • Welke vragen kan de wethouder verwachten en wat doen we al hier op binnen deze dossiers?
   Stem de inhoud van de notitie vooral ook even af met de wijkmanager of rayondirecteur.
   Ik ben zelf met vakantie in januari, dus vandaar deze vroege mail. De deadline voor het aanleveren van de notitie is woensdag 1 februari. Dat kan gewoon bij mij, ik ben dan alweer terug.
   Terugkoppeling bezoek
   Daarnaast nog een aanvullend verzoek. Het college hecht veel waarde aan terugkoppeling op deze werkbezoeken. Dus als er bepaalde uitzoekacties uit gekomen zijn of andere dingen die opvolging vragen. Graag dus (iemand laten) meeschrijven hier op en na afloop dit even op de mail zetten naar mij.
   Dank alvast!
   Met vriendelijke groet,
   Iris Bakker
   Directiesecretaris WPS
   Website www.rotterdam.nl
 10. 5.c

  de wijkraden worden geacht een wijkraadverslag te maken (zie bijlage voor format). De deadline is 22 februari. [NB, RB: Ik heb de opstellers laten weten dat de lijst van bewonersinitiatieven niet door wijkraad gemaakt hoeft te worden].
  Wie gaat het concept opstellen? [NB RB: ik kan ondersteunen met aanleveren gevraagde gegevens]

 11. 5.c

  In verband met de planning van het wijkakkoord is er een aantal deadlines:
   - in januari rekenen de clusters de wensen uit het jaaractieplan door. Zij willen dit terugkoppelen aan de wijkaden eind januari. Het voorstel is om een extra informele bijeenkomst te plannen op dinsdag 31 maart. 19.30-21.30 uur in de Ooijevaar om deze sessie te houden. Het wordt voorbereid door de wijkmanagers Marjolein en Cynthia. Is dit akkoord?
  - de participatie over stedelijke vraagstukken maakt ook onderdeel uit van het wijkakkoord. Half januari ontvangt de wijkraad hierover meer informatie. Dit onderdeel moet half februari besproken worden met de wijkraad. Het voorstel is om de al geplande formele vergadering op 7 februari hiervoor te gebruiken. Is dit akkoord?
  - eind maart moeten de wijkraden formeel besloten hebben over het wijkakoord. Volgens de planning zou de wijkraad dat op de formele vergadering van 7 maart kunnen doen. Het voorstel is om deze datum aan te houden als beoogde datum.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Bijgaand advies is verstuurd door wijkraad Lombardijen.
  Wethouder Chantal Zeegers heeft op een bewonersavond in november een klankbordgroep toegezegd. De opzet is besproken met projectleiders van de gemeente en de wijkraad Lombardijen. Er komen vertegenwoordigers in van wijkraad Lombardijen en IJsselmonde (Johan Verbeek)  en ook zo'n 5 a 6 bewoners.
  Penvoerder vanuit de wijkraden is Albert Elzinga. In januari wordt de klankbordgroep ingesteld. Naar verwachting komt ze eind februari voor het eerst bijeen met de wethouder.

 14. 7
  Rondvraag/wvvttk
 15. 8
  Sluiting