Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 6 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - yasin is afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de bespreking van het bewoners initiatief wordt besloten

 3. 3

  Cees Hoogendoorn heeft zich aangemeld- divers, oa over plein Keizerswaard, intocht Sinterklaas, weinig plekken voor minder validen bij bijv oog ziekenhuis
  Erna Ruisch - onderwerp onbekend
  Mees Tims - over verkeersoverlast op de Sportlaan
  Wim van der Klis over biljartvereniging
  Frank Bustraan over Pauzeren woningproject De Groeninx (zie bijlage), Verzakte op- en afritten, Uitbreiding openingstijden avondwinkels


  Besluit

  - inspreker Cees Hoogendoorn: bij het winkelcentrum zijn maar 2 invalide parkeerplekken - doorgeven en op actielijst
  - kan de tram rijden bij intocht sinterklaas - Luuk gaat polsen bij organisatie
  - de verlichting op plein Keizerswaard sfeervoller maken - staat op actielijst - wordt niet zomaar aangepast
  - inspreker Erna Ruisch - vraagt om plaatsing meisje met poes, staat in opslag. Overigens zijn meer beelden van de beeldenroute door IJsselmonde verdwenen - op actielijst: bradley en kinara gaan brief schrijven voor wethouder cultuur met vragen over beeldenroute. 
  - Mees Tims - over overlast verkeer op Sportlaan na afsluiting Olympia weg. Actie: op actielijst voor ambtelijk antwoord en opnieuw agenderen met projectteam. Ondertussen gaan Ria, Johan en Luuk op onderzoek op locatie
  - Wim van der Klis - over de biljartvereniging die moet vertrekken van de huidige locatie en op zoek is naar wat anders. Acties ambtelijk zijn al uitgezet. Luuk gaat contact opnemen met Van Aalst
  - Frank Bustraan - over stilleggen projecten en de vraag of deze later weer opgestart worden?  Ook vraag over verzakte op -een afritten wat zeer problematisch is voor minder valide mensen. Vraag: komen er structurele oplossingen? Reyeroord moet ook meegenomen worden bij deze vraag. Actie: Bradley gaat met frank op pad

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  zie bijlagen, de wijkraden worden uitgenodigd een advies uit te brengen over het bibliothekenbeleid van de gemeente. Als de wijkraad hier gebruik van maakt, moet de reactie voor 17 juni binnen zijn.

  Besluit

  - Johan schrijft een concept advies
  - besluit nemen op volgende formele vergadering

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Johan Verbeek volgt een aantal voor de wijkraad belangrijke dossiers. Om dit nog een keer voor de zomer even goed door te nemen, zijn deze onderwerpen apart geagendeerd.

  Besluit

  - Kinara heeft vragen over de RET dienstverlening mbt de Roseknoop en gaat de eerstvolgende keer mee naar de stuurgroep

 9. 5.b

  Beste leden van de wijkraad Groot- en Oud-IJsselmonde,

  Met ingang van 1 januari 2023 is er een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling voor grote bewonersinitiatieven (> 2.500 euro). De wijkmanager neemt de besluiten over deze subsidieaanvragen. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de wijkraad. Uitgangspunt voor de toetsing zijn het wijkakkoord en de vraag wat de waarde is voor de wijk.

  Hierbij stuur ik de aanvraag voor het initiatief Natuur speeltuin Darinckdelversstraat. De wijkmanager is voornemens de aanvraag de honoreren.
  Graag ontvang ik het advies van de wijkraad op deze aanvraag.
  Als bijlagen worden meegestuurd:

  • Aanvraag bewonersinitiatief Natuur speeltuin Darinckdelversstraat (+ plattegrond)
  • De Wijkopgaven Groot- en Oud-IJsselmonde zoals deze omschreven in het (concept) wijkakkoord  Besluit

  De wijkraad heeft over de speeltuin geadviseerd. Alhoewel zij in de kern positief is zijn er toch enkele vragen die zij eerst opgehelderd wil zien.
  De belangrijkste is het draagvlak van dit initiatief bij de direct omwonenden. De wijkraad vindt dat de mening van alle direct omwonenden (het gaat om ongeveer 12 huizen) bekend moet zijn en in beginsel positief. zij is bang dat wanneer dit initiatief in ruime meerderheid niet gedragen wordt door het buurtje, er later klachten gaan komen over hangjongeren etc. Feitelijk vindt de wijkraad dat alle huishoudens een op een bevraagd moeten zijn.
  Ze vind de informatie schaars, vooral de inhoudelijke motivering van wijknetwerker en manager voor het positieve advies ontbreekt.
  Tenslotte en dat ligt een beetje buiten de scope van het advies is er de vraag of beheer en veiligheid gedekt zijn in het voorstel.
  Op basis van bovenstaande vindt de wijkraad het net prematuur om een positief advies af te geven maar neigt zij hier wel naar als deze vragen in positieve zin beantwoord zijn.

 10. 5.c

  Koers op Zuid, met wethouders Zeegers en Versnel, Vrijdag 9 juni van 16:00 uur -18:00 uur (aansluitend hapje en drankje) Maashaven Zuidzijde, drijvende pontons

  inspreken gemeenteraad, woensdag 21 juni (vanaf 16.00 uur). Dit inspreekmoment is voor burgers, instellingen én wijkraden over wijkakkoorden.
  Bij de commissiebesprekingen en de raadsvergadering is er geen gelegenheid om in te spreken. Aanmelden voor het inspreekmoment kan via info@griffie.rotterdam.nl. De deadline hiervoor is woensdag 14 juni om 17.00 uur.


  Agenda: 
  20 juni: evaluatie Andre Hammink en 4 maandrapportage
  juli: SOL en vreedzame wijken 
  gepland: 19 september, gesprek met wethouder Yigit nav zijn beleidsplan om armoede te verminderen 

  terugkoppelingen

  Besluit

  - NPRZ inplannen na de zomer
  - politie/handhaving met prioriteit inplannen

 11. 5.d
  openstaande acties
 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Volkskracht is op zoek naar locaties voor een muurschildering.
  Zij geven graag wat kleur cadeau aan de stad.


  deze vraag is voorgelegd aan andere wijken in Rotterdam, maar mogelijk ziet de wijkraad in IJsselmonde ook gebouwen die voorgedragen kunnen worden? 

  Besluit

  - de wijkraad wil Volkskracht vragen of er een schildering op de grond mag op plein Keizerswaard

 14. 7

  Besluit

  - op 20 juni wil wijkraad een uur eerder starten om zich voor te bereiden op de 4 maanden rapportage

 15. 8
  Sluiting