Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 13 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Henk Kasbergen, Miki Autar, Aad Siebel.
  Afwezig: Mats Bergman-de Zwart.


  Mededelingen: De voorzitter deelt met de aanwezigen dat wethouder Buijt de wijkwethouder van Kralingseveer zal worden.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  1. Dhr. Henk van Herk zal inspreken over de volgende onderwerpen:
  - nieuwe oeververbinding;
  - maaibeleid Kralinsgeveer;
  - openbare ruimte/bestratingen;


  2. Mevr. To van de Berg over het volgende onderwerp:
  - subsidie Speeltuin

  Besluit

  Er zijn twee insprekers aangemeld.
  Dhr. Henk van Herk krijgt het woord van de voorzitter. Hij deelt met de wijkraad dat er plekken in de wijk zijn waar het maaibeleid van de gemeente beter zou moeten. Hij heeft foto`s gemaakt en geeft deze aan de voorzitter.
  Een tweede onderwerp heeft te maken met de oeververbinding en de invloed op de bereikbaarheid van de IJsselmondselaan. De vrees bestaat dat De Knip vanuit Rivium voor extra verkeersdrukte zal zorgen. 
  Dhr. Van Herk vraagt aandacht voor de bestrating in de Karbouwstraat. 
  De voorzitter licht de aanwezigen toe dat de wijkraad een voor-schouw ronde door de wijk heeft gelopen en de punten m.b.t. het maaibeleid en de bestrating zullen meenemen naar de schouw met de clusters.
  Wat de Ijsselmondselaan betreft, is de wijkraad in gesprek met de afdeling Mobiliteit om te kijken naar een plan van aanpak. Binnenkort worden de resultaten van de verkeersmetingen van Capelle aan den IJssel/Rivium ook met de klankbordgroep en de wijkraad gedeeld.


  De tweede inspreker is mevr. To van der Berg, over de subsidie speeltuinvereniging. Mevr. Van der Berg is ontevreden over het toegekende bedrag voor de bewonersinitiatief Zomer Speelweek. 
  De wijkraad stelt voor om een afspraak en een gesprek met de wijknetwerker en mevr. Van der Berg in te plannen.

 4. 4
  Ter bekrachtiging
 5. 4.1

  Besluit

  De besluiten- en actielijst d.d. 9 mei jl. worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 6. 4.2

  De wijkraad heeft informeel het advies geaccordeerd. De besluiten worden in formele bijeenkomst bekrachtigd.

  Besluit

  Het advies bewonersinitiatieven werd informeel vastgesteld. De wijkraad bekrachtigt het advies unaniem in de openbare bijeenkomst.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.1

  De wijkmanager zal aanwezig zijn om de 4-maanden rapportage van het JaarActiePlan met de wijkraad te bespreken.

  Besluit

  De wijkmanager is aanwezig om de 4-maanden rapportage met de wijkraad door te nemen. Er worden acties toegelicht en vragen ter verduidelijking gesteld.
  De wijkraad vindt de "kleurensysteem" niet passend bij het gevoel van de bewoners.
  De wijkraad heeft nog een opmerking t.a.v. van de actie Bouman-terrein, naar aanleiding van de Reactie van het college n.a.v. de voorjaarsnota. Het proces rondom deze actie is niet helemaal soepel verlopen. De wijkraad zal een schriftelijke reactie opstellen. De wijkraad is voornemens om in te spreken tijdens de vergadering van de gemeenteraad d.d. 21 juni a.s., om aandacht te vragen voor het onderwerp.

 9. 6

  Besluit

  De voorzitter deelt met de aanwezigen dat er verschillende schouwrondes in de wijk plaats (zullen) vinden. De bewoners worden uitgenodigd om plekken in te sturen.
  Er wordt ook stilgestaan bij de informatiemarkt d.d. 26 juni a.s. - Gravelveld.

 10. 7
  Rondvraag
 11. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 20.45uur.