Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 7 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 7 november 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Miki Autar, Aad Siebel, Henk Kasbergen.


  Mededelingen: 
  De wijkraad neemt afscheid van Mats Bergman-de Zwart. Mats heeft per 1 november jl. zijn lidmaatschap opgezegd.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.1

  Besluit

  Dhr. Van Herk is aanwezig om in te spreken over groenonderhoud. De groenvoorziening aan de IJsselmondselaan zou beter onderhouden moeten worden. Voornamelijk naast het hondenuitlaatplaats ziet het niet zo fraai uit.  Henk Kasbergen weet te vertellen dat dat te maken heeft met het maaibeleid, i.v.m. insecten en bijen. De wijkraad neemt deze vraag mee en komt met een terugkoppeling terug.

 5. 3.2

  Besluit

  Dhr. Van Eijk is aanwezig en wil inspreken over de sluiting van de buurtwinkel en de filmavond in Rendierhof.
  Dhr. Van Eijk vindt de sluiting van de buurtwinkel geen goede ontwikkeling en vraagt zich af wat de rol van Gro-up in de wijk is. Ook is de inspreker ontevreden over het feit dat er geen filmavond in Het Huis van de Wijk georganiseerd wordt, terwijl in andere huizen van de wijk wel filmavonden georganiseerd worden. 
  De wijkraad geeft aan dat de buurtwinkel onder de verantwoordelijkheid van Gro-up valt, daar kan de wijkraad niets in betekenen.  Er wordt erkend dat de buurtwinkel een sociale functie heeft. De wijkraad adviseert de vrijwilligers te kijken naar de mogelijkheid om een bewonersinitiatief in te dienen, maar uiteraard is het de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers om het gesprek met Gro-up te voeren.


  Over het organiseren van een filmavond, ligt de organisatie ook bij Gro-up. De vrijwilligers worden geadviseerd om met Gro-up in contact te komen en deze vragen te stellen. Desgewenst wil de wijkraad het gesprek faciliteren.

 6. 4
  Ter besluitvorming:
 7. 4.1

  De wijkraad wordt geacht om te besluiten inzake financiële kaders bewonersinitiatieven 2024. Het gaat om de volgende drie besluiten:
  - reserveren budget voor terugkerende evenementen;
  - instellen aanvraagrondes en plafonds per ronde;
  - hoogte van het bedrag voor een grote initiatief;

  Besluit

  De wijkraad Kralingseveer in vergadering bijeen op dinsdag 7 november 2023 besluit unaniem ten aanzien van de financiële kaders bewonersinitiatieven met ingang vanaf 1 januari 2024:


  - Reserveren budget voor terugkerende evenementen:
  Geen
  - Rondes en plafond per ronde:
  Geen
  - Hoogte bedrag grote bewonersinitiatief:
  €10.000


  De wijkmanager is niet gemandateerd inzake kleine bewonersinitiatieven.

 8. 4.2

  Besluit

  De wijkraad geeft geen mandaat aan de wijkmanager voor kleine bewonersinitiatieven. De wijkraad stemt unaniem in met de bezwaar- en beroepsprocedure.

 9. 5
  Ter bekrachtiging
 10. 5.1

 11. 6

  Besluit

  Henk Kasbergen geeft een korte toelichting over de stand van zaken rondom het productiebos. Er worden bankjes geplaatst, het bos wordt uitgedund en opnieuw beplant, ook wordt er gekeken naar het onderhoud. 


  De wijkraad geeft aan dat ideeën van bewoners t.a.v. het Gravelveld heel welkom zijn.


  Miki Autar geeft een korte toelichting over de mogelijkheid tot deelvervoer in de wijk. De wijkraad is in gesprek met de afdeling Mobiliteit /Deelvervoer om te kijken naar plekken voor tijdelijke deelhubs in de wijk. Zodra er meer informatie is, wordt de wijk op de hoogte gehouden.


  De wijkraad heeft een poll uitgezet over geluidshinder. De meeste bewoners ervaren geen geluidshinder. Een klein aantal heeft voornamelijk last van geluid veroorzaakt door de buren. Geluidshinder door verkeer wordt veelvuldig benoemd. Deze conclusie wordt meegenomen door de wijkraad naar het Jaaractieplan 2024. 


  Er zijn diverse gesprekken gevoerd met Stadsbeheer en Toezicht en Handhaving. De wijkraad is voornemens om in 2024 een schouw met de hulpdiensten te houden. 


  De wijkraad geeft een korte toelichting van de stand van zaken t.a.v. het Bouman-terrein. Er zijn gesprekken geweest de afgelopen periode. Het onderwerp wordt meegenomen naar het jaaractieplan 2024.

 12. 7
  Rondvraag
 13. 8

  Besluit

  De bijenkomst eindigt om 20.46uur.