Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 10 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 januari 2023, 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Henk Kasbergen, Mats Bergman-de Zwart, Aad Siebel, Miki Autar.


  Mededelingen: Er is een bericht van een bewoner binnengekomen, met de vraag of er aandacht wordt besteed aan de wijkkrant. De Voorzitter geeft aan dat er op korte termijn een gesprek met de wijkkrant en de wijknetwerker zal plaatsvinden. Als er nieuws is, wordt er gecommuniceerd met de buurtbewoners.
  Ook vraagt de bewoner of het mogelijk is om volgend jaar een kerstboom-actie, waarbij de kerstbomen ingeleverd kunnen worden.  De voorzitter stelt voor om het onderwerp t.z.t. met de gemeente te bespreken, namelijk richting december 2023.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Wel is er publiek aanwezig in de zaal. De voorzitter herhaalt de oproep aan de buurtbewoners om gebruik te maken van hun inspreekrecht.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Besluit

  De voorzitter geeft een korte inleiding over de wijkvisie en de stand van zaken t.a.v. het concept. Het concept is nog niet klaar, de schrijfwerkgroep is nog bezig met het vormgeven aan de wijkvisie. Zodra het concept klaar is, zal deze gedeeld worden met de wijkraad voor input en reactie. De wijkmanager is betrokken bij het opstellen van het concept.

 6. 4.2

  Besluit

  De wijkraad heeft kennis genomen van de eerste terugkoppeling van de clusters. De tweede en laatste terugkoppeling zal eind januari a.s. plaatsvinden, nadat de eerste reactie van de wijkraad opnieuw beoordeeld wordt.
  De voorzitter neemt alle punten en de voorgestelde reacties samen met de wijkraadsleden door. De wijkraad gaat akkoord met de eerste reactie, de voorzitter zal zorgen voor de aanpassingen. De feedback van de wijkraad wordt doorgestuurd naar de clusters.

 7. 4.3

  De wijkraad wordt geacht - cf. art. 21 van de Verordening op Wijkraden 2022 -,  om een wijkverslag  2022 op te stellen, inzake de uitoefening van de taken van de wijkraad ten behoeve van de raad, het college en de burgemeester. Deadline voor het indienen van het wijkverslag is 22 februari 2023.
  De wijkraad wordt gevraagd om een werkgroep in te stellen die deze taak op zich zal nemen.

  Besluit

  Miki Autar geeft aan deze taak op zich te willen nemen. Op 1 februari 2023 wordt een concept naar de wijkraadsleden verstuurd.

 8. 5
  Ter bekrachtiging
 9. 5.1

  De wijkraad heeft het Concept JaarActiePlan (digitaal) unaniem vastgesteld. Hierbij wordt het Concept JaarActiePlan dd. 6 december 2022 publiek bekrachtigd.

  Besluit

  De wijkraad heeft digitaal het concept JaarActiePlan unaniem vastgesteld. Deze wordt publiek opnieuw bekrachtigd.

 10. 5.2

  Er zijn geen openstaande acties d.d. 6 december 2022.
  De wijkraad wordt gevraagd om in te stemmen met de besluiten- en actielijst d.d. 6 december 2022.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden unaniem vastgesteld, conform voorstel.

 11. 6
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 12. 7

  Besluit

  De voorzitter kondigt aan dat er een nieuwjaarsbijeenkomst voor de buurt op zaterdag 21 januari georganiseerd wordt. Er zijn flyers speciaal voor deze activiteit voorbereid, om de buurtbewoners uit te nodigen voor de activiteit.

 13. 8

  Besluit

  De bijeenkomst wordt om 20.17uur beëindigd.