Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 9 mei 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Rendierhof, Rendierstraat 3

Voorzitter
Ilse van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur. De bijeenkomst wordt door Bas Berkhof voortgezeten, in afwezigheid van de voorzitter.
  Aanwezig: Miki Autar, Aad Siebel, Mats Bergman-de Zwart, Henk Kasbergen.
  Afwezig: Ilse van der Meer.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Wel is er publiek aanwezig, in het bijzonder voor het onderwerp Opzoomeren gekomen.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  In gesprek met Opzoomer Mee - Anda Noordhuis is te gast om toelichting te geven over Opzoomer Mee.

  Besluit

  Anda Noordhuis is aanwezig en geeft een korte toelichting over Opzoomeren. Anda Noordhuis legt uit welk budget beschikbaar is voor activiteiten met de buren en op welke manier bewoners een aanvraag kunnen indienen.
  Er wordt aandacht besteed aan de activiteiten in het kader van vergroening (tegelwippen, bijvoorbeeld). Deze ronde loopt tot de zomervakantie.  Opzoomeren is uitsluitend bedoeld voor bewoners, en niet voor organisaties.
  In totaal zijn er het afgelopen jaar 8 actieve straten in Kralingseveer geweest.
  Er zijn vragen vanuit de wijkraadsleden, voornamelijk over het verschil tussen Opzoomeren (eigen regeling) en bewonersinitiatieven (gemeentelijk programma).

 6. 5
  Ter bekrachtiging
 7. 5.1

  De wijkraad heeft een reactie opgesteld naar aanleiding van het advies van de werkgroep Bewonersinitiatieven. Het gevraagd advies is digitaal unaniem vastgesteld. Hierbij wordt het advies in de openbare bijeenkomst bekrachtigd.

  Besluit

  Het advies wordt unaniem tijdens de openbare bijeenkomst bekrachtigd.

 8. 5.2

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 9. 6
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 10. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Wel heeft een bewoner een vraag over het melden van losliggende stoeptegels. De wijkraad adviseert om de melding via MeldR in te dienen, of anders via wijkraden@rotterdam.nl.

 11. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 20.19uur.