Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 4 april 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Miki Autar, Henk Kasbergen, Aad Siebel, Mats Bergman-de Zwart.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er is een bewoner die aanwezig is en wil inspreken. André Ardon komt naar aanleiding van het ongevraagd advies APV en de reactie van de wethouder. De inspreker zal het woord voeren tijdens de behandeling van het agendapunt 5.1.

 4. 4
  Ter besluitvorming
 5. 4.1

  Conform de verordening, wordt de voorzitter van de wijkraad voor een jaar gekozen. Na het verstrekken van de termijn, worden er opnieuw verkiezingen voor de voorzitter gehouden. De verkiezing van de voorzitter dient in het openbaar gehouden te worden.

  Besluit

  De wijkraad kiest unaniem voor om een voorzitter uit eigen midden aan te wijzen. Er is één kandidaat, Ilse van der Meer. Er wordt overgegaan tot stemmen. Er zijn 5 stemmen uitgebracht, 1 blanco en 4 voor Ilse van der Meer. Ilse van der Meer wordt bij deze verkozen tot voorzitter van de wijkraad. Er wordt een benoeming besluit getekend.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.1

  Besluit

  Naar aanleiding van het ongevraagd advies APV van de wijkraad, is er een reactie van de wethouder naar de wijkraad verstuurd. Vandaag zijn er ook twee brieven van de bewoners naar aanleiding van de reacties van de wethouder binnengekomen. De wijkmanager is op de hoogte gesteld van de twee nieuwe brieven. De reacties vanuit de wijk zijn niet heel positief, veel bewoners vinden het jammer dat de wens niet ingewilligd wordt. Het heikel punt is vooral dat de plek als opslagplaats/stalling, en niet als parkeerplaats gebruikt wordt. Handhaving zou beter moeten.
  De wijkraad oppert om contact met de eigenaren van de caravans e.d. in gesprek te gaan. André Ardon - die aanwezig is - is een van de eigenaren. Er wordt een gesprek gevoerd tussen de wijkraad en dhr. Ardon. Hij geeft aan dat de plek achter het Huis van de Wijk wellicht beter aangewezen zou kunnen worden, i.p.v. Elandstraat. Dhr. Ardon begrijpt de discussie over "overlast door fout parkeren" of "aanhangers in de wijk", maar geeft toe dat er geen andere opties binnen de wijk aanwezig zijn, waar hij zijn voertuig zou kunnen parkeren.
  De wijkraad gaat in gesprek met de wijkmanager en kijken naar welke (tussentijdse) oplossingen mogelijk zijn. Het probleem van de handhaving wordt ook meegegeven.

 8. 5.2

  Besluit

  De wijkraad heeft kennis van het advies werkgroep Bewonersinitiatieven genomen en van de adviesaanvraag van de wethouder.
  Er zijn wel positieve kanten aan het advies, maar ook lastige kanten. De wijkraad vraagt zich af in hoeverre besluiten nemen in het openbaar over bewonersinitiatieven in een kleine wijk als Kralingseveer, invloed op de stemming zal hebben (vrijuit kunnen spreken, buren moeten teleurstellen). De wijkraad vindt dat het behandelen van de bewonersinitiatieven wellicht in een informeel kader zou moeten plaatsvinden.
  Een deel van de wijkraad ziet een rol voor zichzelf als kaderstellend. De wijkmanager zou binnen dat kader een beslissing kunnen nemen. Er wordt heen en weer bediscussieerd over dit punt.
  Een belangrijk aspect waar de wijkraad overeenstemming bereikt is dat ze het liefst een eigen "evenementenbudget" krijgen, waarvan de jaarlijkse terugkerende activiteiten bekostigd zouden moeten worden.
  De wijkraad vindt het belangrijk om de verschillende tegenstellingen binnen de wijkraad mee te geven in de reactie naar de wethouder. Ilse van der Meer stelt namens de wijkraad een concept reactie op.

 9. 6
  Ter bekrachtiging
 10. 6.1

  Besluit

  De aanbiedingsbrief is unaniem door de wijkraad digitaal vastgesteld. De wijkraad bekrachtigd in de openbare bijeenkomst de aanbiedingsbrief.

 11. 6.2

  Besluit

  De actielijst d.d. 7 maart 2023 wordt unaniem vastgesteld.
  Er is een opmerking t.a.v. de besluitenlijst,  Aad heeft meegedaan met het avondeten, niet met de lunch. Met deze aanpassing, wordt de besluitenlijst d.d. 7 maart unaniem vastgesteld.

 12. 7

  Besluit

  Ilse van der Meer geeft een korte toelichting over de gesprekken tussen de wijkraad en cluster SO, die binnenkort plaats zullen vinden.
  Gro-up heeft aangegeven mee te werken aan het organiseren van een vrijheidsmaaltijd en een klein budget beschikbaar te stellen voor de activiteit. Er wordt een gesprek ingepland met Gro-up en de wijkraad om de organisatie c.q. planning van de vrijheidsmaaltijd te bespreken.

 13. 8

  Besluit

  De wijkraad vraagt zich af wanneer de sleutels voor het Huis van de Wijk beschikbaar zijn. Op dit moment is er geen uitsluitsel.
  Er is een vraag over de stand van zaken t.a.v. de loting. Het loopt op dit moment niet zo soepel. De wijkraad zal tijdens het informeel overleg d.d. 18 april a.s. verder over het onderwerp bespreken.
  Vanuit de zaal zijn er vragen over het voortbestaan van de wijkkrant. Er zijn vrijwilligers (voornamelijk met financiële kennis) nodig, die de taak op zich willen nemen. De wijkkrant wordt erg gewaardeerd in de wijk en het zou een gemis zijn  als het binnenkort niet meer verschijnt.

 14. 9

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 20.44uur.