Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 7 maart 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 7 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen:

  1. Voorstel om de bijeenkomst van 27 juni a.s., informeel overleg te laten vervallen. In plaats daarvan, een bewonersavond te organiseren (bezoek wethouder) op maandag 26 juni a.s. Het onderwerp wordt in informeel overleg voorbereid.
  2. Meedenken over het organiseren van een vrijheidsmaaltijd op 5 mei a.s. (zie bijlage).

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Henk Kasbergen, Miki Autar, Aad Siebel.
  Afwezig: Mats Bergman-de Zwart.

  Mededelingen:
  - De wijkraad gaat nadenken over het voorstel om de bijeenkomst van 21 juni te laten vervallen, t.b.v. het organiseren van een bewonersbijeenkomst op maandag 26 juni a.s. De voorzitter stuurt een bericht naar de wijkraadsleden.
  - De wijkraad bespreekt het organiseren van een vrijheidsmaaltijd op 5 mei a.s. Aad Siebel en Henk Kasbergen gaan verder uitzoeken welke mogelijkheden er zijn  en komen binnenkort met een voorstel naar de wijkraad toe.
  - De Wapitti-flat is de inzending van de wijkraad voor het versieren van het gebouw in het kader van Koningsdag 2023.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Wel is er publiek aanwezig.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  In gesprek met Talitha Kieffer, buurtverbinder Gro-up, en Natascha Langstraat/WijkTeam

  Besluit

  Talitha Kieffer (buurtverbinder Gro-up) is vanavond niet aanwezig, er wordt een nieuwe afspraak ingepland.
  Natascha Langstraat van het WijkTeam is wel aanwezig, om te vertellen over haar werkzaamheden en haar werkgebied. Het WijkTeam houdt zich bezig met complexe problemen op het gebied van o.a. huiselijk geweld, kindermishandeling, veilig thuis, complexe schulden, bankslapers, vechtscheidingen, etc.
  Natascha legt uit welke samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke partners bestaan en hoe dat in de praktijk plaatsvindt.
  Een belangrijk aspect is dat de hulp aangeboden wordt, maar mensen moeten vrijwillig willen meewerken.
  Er zijn weinig aanmeldingen vanuit Kralingseveer. De problematiek heeft vooral te maken met volwassenenwerk, en minder met jeugd.
  Er wordt ook gesproken over de toegankelijkheid van de diensten. Natascha legt uit dat het netwerk in dit geval heel belangrijk is, daar waar de verschillende klanten doorverwezen worden. Via de Vraagwijzer, kan iemand zich aanmelden.
  De wijkraadsleden stellen vragen ter verduidelijking. Deze worden naar tevredenheid beantwoord. De wijkraad zal de contacten met het WijkTeam onderhouden.

 6. 5
  Ter bekrachtiging
 7. 5.1

  Besluit

  Het wijkakkoord Kralingseveer werd digitaal unaniem vastgesteld.
  Er is een kleine aanpassing. Actie 1.2.2. wordt aangepast  met de toevoeging "... en partners". Met deze aanpassing, wordt het wijkakkoord unaniem in de openbare bijeenkomst bekrachtigd.
  Het wijkakkoord Kralingseveer wordt unaniem vastgesteld.

 8. 5.2

  Besluit

  Het wijkverslag Kralingseveer 2022 werd digitaal unaniem vastgesteld. Het wijkverslag wordt in de openbare bijeenkomst alsnog. unaniem bekrachtigd.

 9. 5.3

  Besluit

  De wijkraad heeft het advies digital vastgesteld, deze is al meegestuurd. De wijkraad  bekrachtigt het advies in de openbare bijeenkomst.

 10. 5.4

  Besluit

  Het ongevraagd advies wordt aangepast met de toevoeging van de handtekeningen van alle wijkraden die hebben aangegeven om mee te willen tekenen en wordt woensdag, 8 maart a.s. verstuurd.
  De wijkraad bekrachtigt het advies unaniem in de openbare bijeenkomst.

 11. 6

  Besluit

  Aad Siebel heeft meegedaan met een lunch georganiseerd door de Laankerk. Hij heeft gesprekken gevoerd met de aanwezigen, veel jonge publiek. Fijn om de contacten te onderhouden.
  Henk Kasbergen vertelt dat er werkgroepjes vanuit de Platform Tuinvereniging zijn gevormd. Er vinden overleggen plaats, ook met de wethouder. Een hele positieve ontwikkeling.
  Ilse van der Meer is bezig met de speeltuinvereniging, om te kijken of ze gezamenlijk een dag kunnen organiseren. De voorzitter zal met de wijkraad een verslag van de Hoogheemraadschap delen. De voorzitter vertelt ook dat ze binnenkort in gesprek gaat met Delphine Broasca, onze stagiaire, over het netwerk van Prins Alexander in het algemeen, Kralingseveer in het bijzonder.

 12. 7
  Rondvraag
 13. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 20.25uur.