Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 12 december 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 december 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Henk Kasbergen, Miki Autar.
  Afwezig; Aad Siebel.


  Mededelingen: Tim de Haan, gemeenteraadslid is vandaag niet aanwezig voor het gesprek met de wijkraad.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4

  Gemeenteraadslid Tim de Haan is aanwezig om in gesprek met de wijkraad te gaan over Wijk aan Zet en de ervaringen tot nu toe.

  Besluit

  Tim de Haan heeft afgezegd voor vandaag. Een nieuwe afspraak wordt ingepland in 2024.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.1

  Besluit

  De wijkraad heeft kennis genomen van de brief van wethouder Zeegers t.a.v. de resultaten van het onderzoek naar opkoopbescherming. De wijkraad stelt voor om de actie 4.3.2. te wijzigen naar:
  "De gemeente gaat (in overleg met de wijkraad en met de wijk) het gesprek aan over (tijdelijke) verhuur van woningen en de overlast die dit meebrengt en gebruikt de uitkomsten van dit gesprek om de overlast wijkgericht aan te pakken".
  Met deze aanpassing, wordt het concept Jaaractieplan 2024 unaniem vastgesteld.

 7. 6
  Ter bekrachtiging
 8. 6.2

  De wijkraad heeft in informeel overleg de volgende aanvragen gehonoreerd:
  - Bewonersinitiatief 23-1706 Pottenbakken Kralingseveer, EURO 5425 toegekend;
  - Bewonersinitiatief 23-1733 Kerststukjes in het Huis van de Wijk, EURO 575 toegekend;
  - Bewonersinitiatief 23-1586 Kerststukjes voor ouderen, EURO 250 toegekend;
  - Bewonersinitiatief 23-1606 Kussentjes Wapiti, EURO 480 toegekend;
  - Bewonersinitiatief 23-1780 Schaatsbaan, afgewezen.


  De wijkraad wordt geacht het besluit inzake bewonersinitiatievene in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt de bewonersinitiatieven in de openbare bijeenkomst.

 9. 7
  Ter bespreking
 10. 7.1

  De wijkraad bespreekt de mogelijke locaties voor deelhubs in de wijk, zoals geïnventariseerd samen met Afdeling Mobiliteit - deelvervoer.

  Besluit

  Miki Autar heeft verschillende plekken voor tijdelijke deelhubs onderzocht, samen met de Afdeling Mobiliteit.
  Op basis van de inzichten zijn er twee plekken die in aanmerking komen voor het plaatsen van deelhubs. Als de wijkraad akkoord is, dan kan het plaatsen van de deelhubs in het eerste kwartaal plaats vinden.
  Verder zijn er weinig mogelijkheden, omdat de stoep te smal is.
  De wijkraad gaat akkoord met de locatie Elandstraat (10 plaatsen). Miki Autar geeft het door en koppelt terug naar de wijkraad.

 11. 8

  Besluit

  De wijkraadsleden geven een korte terugkoppeling t.a.v. de stand van zaken rondom het Gravelveld, het productiebos en het initiatief van de wijkraad om de verzakkingenproblematiek in kaart te brengen.
  Miki Autar heeft contact genomen met Opzoomer Mee over de energiebesparende ketel. Er wordt een datum geprikt voor een activiteit in de wijk om het initiatief te promoten.
  Ilse van der Meer geeft een terugkoppeling over het Bouman-terrein in relatie tot de actie in het jaaractieplan (onderzoek naar de bodemdaling).
  Er zijn klachten bij de wijkraad binnengekomen over de parkeeroverlast, in het bijzonder in het weekend van Sinterklaas. Er zijn gesprekken geweest met de voetbalvereniging CKC en de Sikh Tempel, deze twee organisaties hebben aangegeven dat ze naar alternatieve parkeermogelijkheden gaan kijken.

 12. 9

  Besluit

  Er is een vraag van een bewoner over de funderingsproblematiek. De bewoner biedt aan om de wijkraad te ontvangen, ook omdat het eigen huis op het laagste punt ligt en er is een meetpunt aanwezig. De wijkraad neemt het aanbod aan.

 13. 10

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 20.02uur.