Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 9 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Voorzitter
Aad Broer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  uitnodigingen: oa nieuwjaarsborrels

  terugkoppelingen

  agenda:
  24 januari - voorbespreken wijknetwerk met rayon zuid binnen -  1 persoon wordt gevraagd? (zie mail), in maart volgt een grote bijeenkomst voor alle wijkraden
  26 januari - levendige rivierovers (zie eerdere mail)
  31 januari - koers op zuid (zie email)

  Inplannen:
  - sessie met coach Victor van Bronckhorst

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners -nog geen insprekers gemeld
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a
  kennismaking wijkmanager Beverwaard Krista van der Schee (begint officieel op 15 januari)
 8. 5.b

  In verband met de planning van het wijkakkoord is er een aantal deadlines:
   - in januari rekenen de clusters de wensen uit het jaaractieplan door. Zij willen dit terugkoppelen aan de wijkraden eind januari. Het voorstel is om een extra informele bijeenkomst te plannen op maandag 30 januari van 19.30-21.30 uur in de IJsselburgh om deze sessie te houden. Het wordt voorbereid door de wijkmanagers Marjolein en Cynthia. Is dit akkoord?
  - de participatie over stedelijke vraagstukken maakt ook onderdeel uit van het wijkakkoord. Half januari ontvangt de wijkraad hierover meer informatie. Dit onderdeel moet half februari besproken worden met de wijkraad. Het voorstel is om de al geplande formele vergadering op 13 februari hiervoor te gebruiken. Is dit akkoord?
  - eind maart moeten de wijkraden formeel besloten hebben over het wijkakkoord. Volgens de planning zou de wijkraad dat op de formele vergadering van 13 maart kunnen doen. Het voorstel is om deze datum aan te houden als beoogde datum.

 9. 5.c

  Zeewaardig maakt in de week van 9 januari de visualisaties af zoals besproken in de laatste informele bijeenkomst. De wijkraad wil deze visualisaties gebruiken voor een publieksfolder.
  De wijkraad heeft in dezelfde vergadering de thema's verdeeld over de leden. Latoya en Aad zijn hierover ingelicht met het verzoek ook 5 acties te adopteren. Met Bianca is afgesproken eerst de installatie voorrang te geven. En van daaruit verder te werken.

  Verdeling: de 1e is hoofdtrekker, de 2e is neventrekker
  Leonard: Armoede - Bewoners betrekken met accent op jongeren
  Marja: veilig gevoel op straat - Schoner en fijner en ouderen
  Engracia: Bewoners betrekken - Wijknetwerken opbouwen en versterken
  Resul: Schoon en fijner - Bewoners betrekken

  Planning maken voor publieksversie - wie doet wat?

  Aad:
  Latoya:
  Bianca:

  Actie voor wijkraadsleden: 5 acties uit jaaractieplan adopteren, aanleveren bij Rita

 10. 5.d

  de wijkraad wordt geacht een wijkraadverslag te schrijven (zie bijlage - negeer de opmerking over bewonersinitiatieven), deadline is 22 februari.
  Wie gaat het concept schrijven? Ik (Rita) lever de data aan - oa over insprekers, participatie, adviezen.
  Ik zou daarnaast voorstellen om een voorwoord te schrijven met een meer agenderende boodschap

 11. 5.e

  op 7 maart februari brengt wethouder Simons een werkbezoek aan de wijkraad IJsselmonde. Hierbij het verzoek om daar (tzt) een voorbereidende notitie voor aan te leveren. Een format vind je in de bijlage.
  Het hoeft geen heel boekwerk te worden, de wethouder houdt van kort en bondig. Wel graag minimaal opnemen:

  • Programma (met locatie(s) en namen van aanwezigen (zowel wijkraadsleden als ambtenaren)
  • Hoe gaat het met de wijkraad (evt. wisselingen, samenwerking, proces wijkakkoord, andere bijzonderheden)
  • Wat zijn de belangrijke onderwerpen / zorgen die spelen in de wijk
  • Welke vragen kan de wethouder verwachten en wat doen we al hier op binnen deze dossiers?
   Stem de inhoud van de notitie vooral ook even af met de wijkmanager of rayondirecteur.
 12. 5.e

  Wethouder Versnel en programmadirecteur Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors gaan langs alle wijkraden op zuid voor een kennismaking en ook om te kijken of de wijkraden en NPRZ wat voor elkaar kunnen betekenen, Het programma bestaat nu 10 jaar en er is een midterm review over geschreven (zie bijlage).
  De wethouder en Marco Pastors willen graag van te voren de vragen ontvangen zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden.
  In de bijlage staan voorbeelden van vragen.

  De wijkraad heeft in een vorige wijkraad al aangegeven interesse te hebben in een banenmarkt voor Beverwaard en meer aandacht voor kraamzorg en kinderopvang

 13. 6
  Ter informatie: -
 14. 7
  Rondvraag/wvttk
 15. 8
  Sluiting