Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 8 mei 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - Latoya en Engracia zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  - agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  - spreker heeft zich afgemeld

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.b

  Besluit

  - brief wordt nog bijgevoegd
  - verzoek om bijdrage om nieuw bestuur steuntje in de rug te geven fris van start te gaan

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Er komen 4-8 en 12 maandsrapportages over het wijkakkoord. De eerste bespreking met de wijkraad zal in juni zijn (was eerst gepland in mei, maar dat is door een aangepaste planning niet meer haalbaar)
  De thema trekkers per wijkraadslid zijn vastgesteld, maar de lijst is niet afgemaakt. Bijgaand nogmaals de lijst om definitief te maken, zodat deze ook benut kan worden voor gesprekken met clusters

  Besluit

  armoede: bianca wordt toegevoegd
  veilig: latoya wordt toegevoegd
  betrekken bewoners: bianca wordt toegevoegd


  - 4 maanden rapportage wordt op 12 juni besproken

 8. 5.b

  uitnodigingen
  woensdag 10 mei: Veilige en Gezonde straten overleg, 19.00-21.00 uur, rayon breed
  donderdag 11 mei: Oosterflank (voorheen van A tot Z), 3e brede omgevingsdialoog, presentatie ontwikkelvisie, 17.00- 19.30, excelsior voetbalstadium
  zaterdag 13 mei: leernetwerkdag Wijk aan Zet, 10.00-15.00 uur, theater zuidplein
  dinsdag 16 mei: voorjaarsbijeenkomst wijkraden en gemeenteraad, 20.00-22.00, Timmerhuis, Halvemaanpassage 90


  terugkoppelingen
  Roseknoop
  Pleinenplan


  planning
  22 mei:
  - evaluatie proces wijkakkoord - met rayondirecteur Andre Hammink
  - toelichting vervolg Stormpolder (ov)
  ---
  12 juni:
  - 4 maandsrapportage over wijkakkoord met clusters


  26 juni:
  - sessie eten met coach, locatie de Gouden Leeuw?
  ----
  nog in te plannen voor de zomer: graag een voorkeursdatum  aangeven, inclusief juli?
  - schouwen stadsbeheer, veilig - voorstel Krista
  - sessie veilig in Beverwaard met directie veilig en politie? Mede naar aanleiding van explosieven in de wijken
  - vervolg SOL met MO?
  - samenwerking met NPRZ?
  - op reis naar de macht - met Lot Mertens


  zomerreces:
  wanneer wil wijkraad precies met reces?
  officieel begint reces op 10 juli - 20 augustus,
  10 juli formele vergadering: doorgaan of vervallen?
  24 juli, informeel
  14 augustus: formeel
  28 augustus: informeel

  Besluit

  - wijkraad wil: extra inlassen, vergadering op 19 juni voor gesprek SOL en MO
  - NPRZna de zomer inplannen

 9. 5.c

 10. 5.d

  Besluiten

  - ambassadrices van stichting ik geef zijn aanwezig. Zij zitten in Capelle in een pand zonder licht. De wethouder zou zich inspannen voor nieuwe locatie (beloofd op college bezoek) Krista gaat het uitzoeken

  - liever voortaan centrale presentaties, tafels was erg rommelig
  - locatie niet super, ook vanwege aangeschoten bewoners
  - meer doen aan informeren bewoners

 11. 5.e

  vorig jaar, vanuit budget wijkmanager, is er budget beschikbaar gesteld voor een verdiepingsslag in hoe kun je meer stappen nemen in het betrekken van bewoners bij hun wijk.
  Dit budget en de optie is er nog. Wil de wijkraad hier gebruik van maken en zo ja, wat stelt zij voor? Zo nee, dan valt het budget vrij.

  Besluit

  - de wijkraad besluit het traject af te ronden

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a
  Bewonersinitiatieven - geen informatie
 14. 7

  Besluiten

  - de wijkraad wil een folder maken de resultaten presentatie

  - Krista zoekt uit of iemand toestemming voor geveltuintjes moet geven

 15. 8
  Sluiting