Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 9 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Leonard en Marja zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld

 6. 4.b

  Marja heeft het concept advies geschreven. Kan het zo verstuurd?

  Besluit

  Het ongevraagd advies over verzoek om loverboy programma ook met scholen in Ridderkerk op te zetten wordt unaniem vastgesteld. Rita zal een afschrift versturen naar wethouder Ridderkerk

 7. 5

  Besluiten

  - de wijkraad wil herstel of nieuwe speelplek de drie heuvels opnemen in JAP 2024
  - de wijkraad wil een afspraak met Stadsbeheer over groenonderhoud, vuil en vuilcontainers
  - de wijkraad wordt uitgenodigd om locaties door te geven voor de schouw op 18 oktober 
  - MO meldt dat SOl achterloopt met het bezoeken van 75 plussers, maar dit zal gaan inhalen
  - Aad heeft het voorstel om een werkgroep winkelcentrum in 2024 te starten om het al gedane werk een plek te geven en verder te kunnen werken, JAP 2024?
  - de wijkraad wil Remco een proefcontract aanbieden als schrijver en redacteur voor en van de nieuwsbrief
  - budgetmaatjes hebben vrijwilligers nodig en zouden wel eens langs willen komen 
  - er komen toenemende klachten over muizen en ratten; opnemen in JAP24?
  - Rita gaat nog een poging wagen om een data dump van 14010 meldingen te krijgen 
  - wijkraad wil een overleg met SO inplannen over ontwikkeling driehoeklocatie (bij RET remise)

  De vertegenwoordigers van de clusters MO, stadsontwikkeling, Stadsbeheer en veilig zijn aanwezig om met de wijkraad de voortgang van het jaaractieplan 2023 aan de hand van de 8 maanden rapportage te bespreken

 8. 6
  Ter informatie:
 9. 6.a

  Besluit

  - de wijknetwerker en wijkmanager worden gemandateerd voor besluiten over Bewonersinitiatieven Nieuwe Stijl. Projecten boven 2500 euro worden voor inhoudelijk advies voorgelegd aan de wijkraad.

 10. 7
  Rondvraag
 11. 8
  Sluiting