Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 13 maart 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  afwezig: Aad
  Resul is pltsv. voorzitter
  gast: Clide Pinas van Sol

 2. 1.a

  Besluit

  de heer Pinas licht opdracht SOL toe
  het activiteitenplan van SOL wordt zo spoedig toegestuurd
  er wordt een kwartaaloverleg ingepland tussen wijkraad en sol

 3. 2

  Besluit

  toegevoegd wordt 1.a, kennismaking en gesprek met Clide Pinas, Sol

 4. 3

  Besluit

  mevrouw Osenga komt niet inspreken maar toehoren

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  zie de bijlagen

  Besluit

  de wijkraad stemt in met de vaststelling van het wijkakkoord en neemt kennis van de brief van het rayon

 8. 4.c

  - wijkraad is positief over hogere en snellere frequentie lijn 23
  - wijkraad wil graag aanvullende ov alternatieven voor feyenoord wedstrijden zoals een pendelbus
  - rita stelt advies op en verstuurt het voor de deadline van 13 maart

  Besluit

  de wijkraad stemt in met het tekstvoorstel over het gevraagde advies toekomst tramnet

 9. 4.d

  aanwezig: Aad, Marja, Latoya, Leonard, Krista, Rita


  Simons geeft aan dat er 1500 unieke acties zijn ingediend door de wijkraden en het lijkt erop dat 95% binnen de bestaande bemensing en financiƫle middelen uitvoerbaar is. Hij geeft wel aan dat dit traject niet voor elk jaar gevolgd kan worden, dus dat nu wordt gekeken hoe de verdere uitvoering van het wijkakkoord gestalte kan krijgen. Hij erkent dat het tempo moordend was en ingegeven door het motief om claims mee te kunnen nemen in de voorjaarsretraite van het college.


  Cultuurbudget:
  - Simons geeft aan dat er plannen zijn om het budget meer evenwichtig over de wijken te spreiden, maar dat hier nog geen uitvoering aan gegeven is. Het voornemen is om meer horeca op zuid te krijgen en mogelijk ook meer culturele instellingen en evenementen.
  Marja: zuid staat niet eens op de vvd kaart. nb: stuur de kaart naar zijn assisten


  Samenwerking clusters
  - Alle clusters moeten letten op tijdig betrekken van wijkraden bij plannen en projecten. Sowieso heeft Simons zijn meeste aanvullende projecten geschrapt omdat hij meent dat deze in de toekomst via de wijkakkoorden moeten lopen.


  Geld winkelcentrum
  - Marja licht het veiligheidsplan toe (verlichting) voor winkelcentrum en de claim voor budget. Simons geeft aan dat het in wijkakkoord thuis hoort (waar het ook in staat bij stedelijke programma's voor beverwaard). Krista wil wel kijken naar budget voor dit plan.


  Betaald parkeren
  - wethouder gaat ervan uit dat Beverwaard buiten de ring ligt en geen onderdeel ervan is. Hij gaat dit checken. Wijkraad maakt zich zorgen over betaald parkeren bij evenementen zoals feyenooord. Simons gaat dit met Karremans opnemen. Dit geldt ook voor het matige OV in oud IJsselmonde en BeverwaardĀ  in de weekenden.
  - Er wordt maatwerk gemaakt voor betaald parkeren, ook op aandringen van wijkraad IJsselmonde, maar deze toezegging is nog niet uitgewerkt - wordt ook met Karremans opgepakt


  Welzijn/SOL
  - Simons hoort het signaal dat er veel subsidie naar welzijn gaat en resultaten vaak onduidelijk zijn plus het feit dat veel organisaties hetzelfde lijken te doen. Simons geeft aan deze signalen vooral bij te houden en te bespreken met wethouder Achbar


  Stormpolder
  - Simons kan een injectie van 20.000 niet toezeggen maar hij begrijpt wel het idee dat er wat extra werk verzet moet worden om de boel weer op gang te krijgen zodat er weer vrijwilligers zich aanmelden en mensen weer lid worden. Hij noteert wel de claim


  Ouderen
  de wethouder geeft aan dat hij met wethouders Achbar en Buijt bezig is om het eten voor ouderen weer een impuls te geven - ook financieel

  Besluit

  Rita gaat een concepttekst maken voor brief aan Simons met de gedane toezeggingen

 10. 4.e

  - Stormpolder
  - SOL
  - Scholen, over ontbijt/lunch
  - Berna met update over sociale veiligheid
  - schouwen veilig/stadsontwikkeling
  - 21 april winkelcentrum dag
  - 22 mei - eten in De Gouden Leeuw met coach (is wat naar later verplaatst ivm agenda onderwerpen) of bowlen en eten - kan ook omgedraaid worden met 21 april winkelcentrum dag
  - 4 mei - dodenherdenking - gevraagd om deelname vanuit Beverwaard

  Besluit

  21 april winkelcentrum dag is vervangen in 17 april, presentatie wijkakkoord
  resul mail sturen over 14010 data dump

 11. 5
  Ter bespreking:
 12. 5.a

  In het eerdere gesprek over de Stormpolder is aangegeven dat de wijkraad veel potentiele vrijwilligers kent. BSW wil graag met deze mensen in contact komen en vraag om deze namen.

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting