Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 11 december 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Beverwaard - Oude Watering 200-204

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - marja, engrazi en aad zijn afwezig
  - johan van SOl is aanwezig als toehoorder

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen insprekers

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Felix Maruhun, beleidsadviseur MO, Onderwijshuisvesting, praat de wijkraad bij over tijdelijk extra klaslokalen van de Yulius school.

  Besluit

  - de wijkraad wordt bijgepraat door Felix Maruhun, beleidsadviseur MO over de tijdelijke plaatsing van noodlokalen bij de Rhijnauwensingel. Deze school voor bijzonder onderwijs gaat op termijn verhuizen, maar heeft nu acuut extra klaslokalen nodig voor het huidige leerlingenbestand. Deze lokalen worden in februari geplaatst. Er komen geen extra leerlingen bij. 
  - de wijkraad stelt voor om een bericht op Like je Wijk te plaatsen
  - de gemeente gaat een brief aan omwonenden sturen opgesteld met de Yulius School

 8. 5.b

  Het jaaractieplan 2024 is nu ingevoerd en gaat naar de clusters ter beoordeling. Krista geeft een toelichting op het proces

  Besluit

  - de situatie van de Stormpolder vraagt om extra aandacht en mogelijk andere oplossingen. De wijkraad wil dit graag begin 2023 agenderen
  - er komt nog een 12 maanden rapportage over het activiteitenplan 2023. Deze zal besproken worden met de wijkraad
  - de wijkraad overweegt om zelf een expert te vragen onderzoek te doen naar de sinkholes en vooral de acute gevaren en risico's wanneer de gemeente geen duidelijke antwoorden en een planning geeft

 9. 5.c

  Besluit

  - de wijkraad wil dit graag bespreken in een vervolgsessie met Victor van Bronckhorst. Centraal staat de vraag: is de wijkraad met de goede dingen bezig en wat heeft de wijkraad nodig om tot de gewenste resultaten te komen. Krista en Helene worden uitgenodigd. Voorstel is om dit in februari/maart te plannen

 10. 5.d

  Dit is het voorlopig definitieve vergaderschema van de 3 IJsselmonde wijkraden. Ze ze in de agenda!

  Besluit

  - de wijkraad besluit om zelf een lijst bij te houden van welke bijeenkomsten wel of niet in de roadie worden opgenomen

 11. 6
  Bewonersinitiatieven
 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Zoals de wijkraad uit de bijlage kan opmaken is de vraag om financiering te laat ontvangen en hebben de wijkmanager en netwerker over hun hart gestreken met de opmerking dat dit niet nog een keer kan gebeuren en zijn er afspraken gemaakt over 2024. De wijkraad wordt hiervan bij deze in kennis gesteld

  Besluit

  • de wijkraad stemt in met de werkwijze van de wijknetwerker om een bedrag van 9000 euro achteraf toe te kennen aan Halloween met de waarschuwing dat dit niet nog een keer zo kan lopen. Volgend jaar dienen ze op tijd aan te vragen
 14. 6.b

  Besluit

  - de namen voor kerstpakketten kunnen doorgegeven worden
  - Oma Liese krijgt een bos bloemen van de wijkraad voor deze intensieve klus
  - Leonard is naar Beverwaard bespaart geweest
  - latoya is naar de bewonersavond over de jongerenopvang in Oude Watering geweest. 
  - Helene meldt dat er een experiment start om extra grof vuil op te halen maandelijks. Ook komen er GFE containers. Er is een aanbod vanuit de gemeente om dit toe te komen lichten 
  - een nieuwe afspraak met SOl wordt ingepland 1e Kwartaal 2024

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting