Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 11 december 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Beverwaard - Oude Watering 200-204

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoƶrdinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Felix Maruhun, beleidsadviseur MO, Onderwijshuisvesting, praat de wijkraad bij over tijdelijk extra klaslokalen van de Yulius school.

 8. 5.b

  Het jaaractieplan 2024 is nu ingevoerd en gaat naar de clusters ter beoordeling. Krista geeft een toelichting op het proces

 9. 5.c
  terugblik: wat heeft het jaar opgeleverd, wat kan beter, vooruitblik 2025
 10. 5.d

  Dit is het voorlopig definitieve vergaderschema van de 3 IJsselmonde wijkraden. Ze ze in de agenda!

 11. 6
  Bewonersinitiatieven
 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Zoals de wijkraad uit de bijlage kan opmaken is de vraag om financiering te laat ontvangen en hebben de wijkmanager en netwerker over hun hart gestreken met de opmerking dat dit niet nog een keer kan gebeuren en zijn er afspraken gemaakt over 2024. De wijkraad wordt hiervan bij deze in kennis gesteld

 14. 6.b
  terugkoppelingen, uitnodigingen etc
 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting