Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

LET OP: LOCATIE IS IJSSELBURGH

maandag 13 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Voorzitter
resul avci
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - Bianca is afwezig 
  - de wijkraad komt op 27 november bijeen om het Jaaractieplan 2024 op te stellen

 2. 2

  Besluit

  - de agenda volgorde is wat anders, eerst 5a, maar de punten en inhoud worden volgens concept voorstel vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen insprekers

 4. 4

 5. 4.a

 6. 4.b

  Helene wil een positief advies geven en licht dit toe

  Besluit

  - Helene licht het initiatief toe. Het gaat om kerstviering met mantelzorgers uit de wijk waarvan een deel ook een rit met de tram heeft. twee maal 125 mensen zijn uitgenodigd
  - Aad onthoudt zich van stemmen. De wijkraad stemt unaniem voor het positieve advies (5 stemmen voor)
  - in het kader van kerst wil de wijkraad ook bijdragen aan de kerstpakketten van Oma Lies, via de Stichting Ik geef en stelt hiervoor 3000 euro beschikbaar

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  wethouder Ronald Buijt is de wijkwethouder van Beverwaard. Hij is van plan om twee keer per jaar langs te komen maar is ook op andere momenten te bereiken. Dit moment is de eerste kennismaking

  Besluit

  - Ronald Buijt is de wijkwethouder voor Beverwaard en komt langs voor een eerste kennismaking.
  Hij geeft aan benaderbaar te zijn voor kwesties waar wat doorzettingsmacht voor nodig is. Hij geeft wel aan dat dit vooral voor zijn portefeuille geldt. Andere kwesties geeft hij door aan zijn collega wethouders
  - de wijkraad vraagt aandacht voor instellingen die werkzaam zijn binnen de GGZ, de uitvoering laat vaak te wensen over. De wethouder geeft aan dat hij wil toezien op een uitvoering die geen overlast geeft voor de omgeving en wil bij klachten hier zeker in gaan optreden. Dat geldt ook voor de nieuwe locatievoorziening die op de Oude Watering gerealiseerd gaat worden. (zie 5b)
  - de wijkraad heeft een advies geschreven over wegverzakkingen die deels voortkomen uit rioolproblemen. Er is nog geen antwoord terwijl de wijkraad zich zorgen maakt en verwacht dat het college met oplossingen gaat komen
  - de wijkraad vraagt aandacht voor een diverser woonbeleid waarin mensen makkelijker kunnen doorstromen naar een andere type woning. de wethouder geeft aan zich bezig te houden met de Aplus flats en zal ook de vraag over een minder rigide huursubsidiebeleid doorgeven. 
  - de wijkraad wil graag woningen voor jongeren maar die moeten langer kunnen blijven dan 2 jaar. 
  - het nieuwe systeem van de voedselbank is niet gunstig voor Beverwaarders. Mogelijk kan er bezorgd worden met wijkbussen of kan er een mobiele supermarkt komen? 
  - Er komt steeds meer particuliere opvang voor diverse doelgroepen. De wethouder vraagt de wijkraad om een of twee cases op te stellen van dergelijke opvang en problemen die hiermee gepaard gaan. LET OP: actie van de wijkraad
  - de wijkraad vraagt om een veiliger winkelcentrum en zet hier ook in haar jaaractieplannen op in. Elke hulp van het college is hierbij welkom
  - de wijkraad wil ook een positief geluid uitdragen. De netwerken zijn verankerd en er zijn geweldige Bewoners Initiatieven zoals Halloween.

 9. 5.c

  deze stukken over de bewonersinitiatieven nieuwe stijl zijn meer ter informatie voor de geïnteresseerde. 
  Wat wel moet gebeuren is dat de wijkraad adviseert over de maximale hoogte van een subsidie, wil de wijkraad subsidieronden en oormerken per ronde, wil de wijkraad alvast budgetten reserveren voor jaarlijks terugkerende (grotere) initiatieven. Helene Mast is aanwezig en kan de wijkraad hierin adviseren

  Besluit

  - de wijkraad heeft wijkmanager en wijknetwerker gemandateerd om de Bewonersinitiatieven te begeleiden en hierover te besluiten. Bij aanvragen hoger dan 2500 euro wordt de wijkraad om een inhoudelijk advies gevraagd
  - de wijknetwerker gaat het formulier invullen en terugkoppelen aan wijkraad

 10. 5.d

  NPRZ komt langs voor een vervolgbezoek. Wat wil de wijkraad bespreken?

  Besluit

  - de wijkraad besluit dit bezoek te verplaatsen naar 1e kwartaal 2024

 11. 5.e

  de bijlagen gaan over de nieuwsbrief die de wijkraad al eerder per mail heeft ontvangen dus zijn ter kennisname.
  Heeft de wijkraad nog andere plannen zoals bijv een kerstkaart en opnieuw een nieuwjaarsreceptie?

  Besluit

  - de wijkraad besluit een kerstkaart te maken. Resul maakt een ontwerp

 12. 5.f

  19 december. kersteditie met wijkraden ijsselmonde en lombardijen in Cuzina
  nog plannen: overleg met Stadsbeheer

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

 15. 7

  Besluit

  - vraag is of er een wijkpsycholoog in Beverwaard kan komen. Helene gaat dat uitzoeken
  - Leonard vraagt om informatie over city labs/wijklabs. Niemand weet eigenlijk wat het precies is

 16. 8
  Sluiting