Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 3 april 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Voorzitter
Aad Broer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 3 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  terugkoppelingen


  uitnodigingen

  Besluit

  - de wijkraad is compleet
  - verzoek dat iedereen de vakanties doorgeeft
  - op 12 april is maak je wijk in de IJsselburgh

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  wijkraadsleden kunnen zich kandidaat stellen als voorzitter. Daarna kunnen de wijkraadsleden hun keuze opschrijven door middel van een geheime stemming. De voorzitter wordt voor een jaar benoemd.

  Besluit

  - Resul Avci stelt zich kandidaat
  - er wordt geheim gestemd over de voorzitter
  - er zijn 7 stemmen uitgebracht waarvan 6 voor Resul en 1 voor Aad
  - Resul Avci wordt gekozen tot voorzitter van de wijkraad voor een periode van een jaar, dus tot 4 april 2024

 6. 4.b

  Besluit

  - 2022 moet zijn 2023
  - verslag wordt conform voorstel vastgesteld

 7. 4.c

  Punten die nog ter sprake kwamen:

  • Er is budget voor vergroening van de wijk vanuit cluster SB, maar ook zijn er bewonersinitiatieven aan te vragen voor het vergroenen. @Engelbertink M.M. (Marian) zoekt naar een overzicht van subsidie mogelijkheden. Bijgevoegd de nieuwsbrief die eerder is verspreid binnen Beverwaard met ook wat opties. Er kunnen geraniumpiramides geleverd worden €500 per piramide incl. verzorging of €350,- bij eigen beheer. Die staan van mei tot oktober. Betrekken partijen in Beverwaard hiervoor, bijvoorbeeld winkeliers/ Woonbron etc.
  • Riolering; hierover gesproken. Gemeente vervangt 40km riool per jaar. Beverwaard heeft ruim 40 km riool maar staat nog niet op de planning. Ná de vergadering van 27-3 zijn opnieuw sinkholes ontstaan en is de gemeente een onderzoek gestart. Wellicht heeft dit invloed op de planning van de vervanging van het riool. Wordt vervolgd
  • Parkeerplaats Hoogvliet; toezegging dat hier bomen geplaatst zouden worden (budget Rijkswaterstaat?)
  • Onderzoeken Infiltratiestrook (zie presentatie). Wellicht ook voor vergroten veiligheid op de singels
  • Er is “groen” verwijderd achter op het plaatsje bij wijkraadslid E van Vliet. @Schee K. van der (Krista) checkt bij collega’s van SB
  • Parkeerproblemen Beverwaard zijn besproken

  AANVULLING: DEADLINE BESTELLEN PIRAMIDES IS EIND APRIL!

  Besluit

  - het verslag wordt in orde bevonden
  - er zijn inmiddels 20 geranium piramides besteld
  - er is een idee over locaties, globaal oude watering, ijsselburgh, winkelcentrum, langs de tramlijn. gezondheidscentrum, focus

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  - Marja vertegenwoordigt de wijkraad Beverwaard.
  - 3 wijkraadsleden leggen namens de 3 wijkraden IJsselmonde, Beverwaard en Lombardijen 1 krans. Zij worden over hoe en wat geïnformeerd door Gert van Nes

 10. 5.b

  afspraken over draaiboek, presentatie, wie doet wat enz
  zie bijlage voor presentatie

  Besluit

  - Rita bestelt fotograaf
  - Resul ontwerpt namens de wijkraad printjes om aan plantjes te hangen
  - Aad heeft verpakkingsmateriaal en een printer voor printen lintjes
  - Marja en Rita halen plantjes
  - Latoya, Engracia en Bianca  verpakken de plantjes
  - Rita haalt ideebuskaartjes, presentielijst en pennen
  - Resul maakt presentatie af, met input leden wijkraad
  - 5 wijkraadsleden presenteren 5 thema's
  - opzomer wordt gevraagd ook te komen
  - vervolg plannen in oktober/november
  - SOL wordt uitgenodigd inclusief jongerenwerkers

 11. 5.c

  zie de bijlagen. De wijkraden wordt gevraagd om een reactie voor 21 april, vooral als zij nog aanvullingen of een alternatieve opvatting hebben
  Het is wat laat toegevoegd aan de agenda maar mogelijk heeft de wijkraad al een idee hoe de vraag te gaan beantwoorden?

  Besluit

  - de wijkraad stemt in met het voorstel van de werkgroep
  - de wijkraad maakt wel een voorbehoud over verdeling budgetten over initiatieven. Zij wil hier niet verantwoordelijk voor zijn in geval bij overschrijding budgetten
  - Aad en Leonard schrijven een conceptadvies
  - deadline concept advies 12 april, de wijkraad geeft dan akkoord op 17 april

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  65 19-01-2023 Beverwaard Voorjaarsactiviteit (aandacht eenzaamheid) H. Geldorp € 1.730,00 € 1.280,00 Betaald
  187 16-02-2023 Beverwaard Onkosten Biljart en Jeu de Boulle P. van Opijnen € 2.212,00 € 2.212,00 Betaald
  201 20-02-2023 Beverwaard Beauty of a Woman Vrouwendag G. Feller € 600,00 € 600,00 Betaald
  285 06-03-2023 Beverwaard Viering Koningsdag S. Knel € 2.500,00 € 2.300,00 Betaald
  310 09-03-2023 Beverwaard Moederdag Speciaal E. Daniels - Miles € 1.860,00 € 1.710,00 Betaald
  359 19-03-2023 Beverwaard Kinderclubje E. Vliet € 2.500,00 € 2.500,00 Toegekend
  378 21-03-2023 Beverwaard Interculturele modeshow van den naaigroep D. Tafleur € 985,00 € 950,00 Betaald
  407 24-03-2023 Beverwaard Paasfeest A. Broer € 2.000,00 € 1.800,00 Toegekend

  Besluit

  - de lijst wordt ter kennisgeving aangenomen

 14. 6.c

 15. 7

  Besluit

  - de wijkraad wil een ongevraagd advies versturen over de sinkholes, Marja en Rita schrijven concept tekst
  - de wijkraad overweegt om mogelijk wethouder Karremans op een later moment uit te nodigen ivm rioolvervanging en verzakkingen
  - Marja gaat naar het pleinenplan
  - de wijkraad wil voortaan overzicht van agenda om te besluiten wie waar naartoe gaat

 16. 8
  Sluiting