Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 28 augustus 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Voorzitter
Resul Avci
Toelichting

Indien u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - iedereen is aanwezig

 2. 2

  Besluit

  nog toevoegen aan agenda:
  - wij gaat waar naartoe? 
  - status ongevraagd advies over sinkholes
  - de agenda wordt verder conform voorstel aangenomen

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - er zijn geen insprekers gemeld
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld

 6. 4.b

  in januari heeft de gemeente een beleidskader volkstuinen verspreid waarop zoveel protest is gekomen dat het weer is ingetrokken. Er staat onder meer het voornemen in om als gemeente weer rechtstreeks verhuurder te worden zonder tussenkomst van de SIVN. 
  Het college gaat een nieuw beleidskader schrijven en vraagt de wijkraden om input. Deadline is 3 september, Zie bijlagen

  Besluit

  - wijkraad Beverwaard maakt geen gebruik van de mogelijkheid een advies uit te brengen

 7. 4.c

  Aan het beleidsplan toekomstvisie voor Zuid is het afgelopen jaar hard gewerkt en nadert de afrondende fase. Het is grote schaal beleidsvisie over wonen, onderwijs, veiligheid, mobiliteit, groen enzovoorts. De wijkraden zijn regelmatig uitgenodigd om mee te praten en hier kennis van te nemen. Er is nog een slotronde dat bestaat uit de mogelijkheid om een advies uit te brengen. Het stelt je als wijkraad in de gelegenheid om wat meer aandacht voor je wijk te vragen. Zie de bijlage waarin ook de link naar de stukken. 
  De wijkraad kan advies geven 
  deadline is 10 september

  Besluit

  - Marja schrijft een advies en reageert via de mail

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  de wijkraad zal binnenkort de 8 maanden rapportage vaststellen. Ook wordt de besluitvorming over bewonersinitiatieven binnenkort bij de wijkraden neergelegd. Dan is er ook nog het jaaractieplan 2024. Kortom er komt een hoop op het pad van de wijkraad. Om dit met korte lijntjes voor te kunnen bereiden, zijn thema's verdeeld over wijkraadsleden. Maar de vraag blijft wel hoe de wijkraad wil werken met wijkraadcoordinator en wijkmanager. Krista bereidt dit voor omdat zij ook met deze vraag worstelt.

  Besluit

  - de werkwijze is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wel is de afspraak om te gaan werken in de themagroepen. Zie verder bij planning
  - Marja wil meer doen en haar handen jeuken

 10. 5.b

  er is nog budget beschikbaar voor de wijkraad om te werken aan communicatie en representatie. Bijvoorbeeld het maken van een nieuwsbrief. Aad heeft een tekstschrijver gevonden die dit op zich kan nemen. 
  In algemene zin geldt dat de gemeente aan het bezuinigen is en mogelijk budget gaat herverdelen. Voor de wijkraad betekent dit dat er uiterlijk oktober plannen voorzien van offertes moeten zijn om dit budget vast te kunnen houden. De wijkraad heeft al een presentatie gehouden van het wijkakkoord en een publieksversie hiervan gemaakt. 


  Wat wil de wijkraad nog organiseren? En met wie? Moet de samenwerking met Like je wijk een vervolg krijgen? 
  Is het een idee om iets met opening wijkhub te organiseren? Of met de tegel wijkakkoord (zie bijlage)
  ----


  Latoya, Marja en Resul vormen een werkgroep communicatie. Gaat zij zich buigen over deze vraag? 
  ----
  Daarnaast heeft zeewaardig een opdracht gedaan voor de gemeente waarvoor nog budget beschikbaar is. De wijkraden kunnen hier een beroep op doen als zij een plan hebben, Bijvoorbeeld een praatplaat maken of een cursus outreachend werken (zie bijlage)

  Besluit

  - de wijkraad wil een nieuwsbrief uitbrengen en kennismaken met Remco van de Linden die kopij wil schrijven
  - de wijkraad wil geen nieuw contract voor content met like je wijk
  - de wijkraad wil graag meedoen aan de opening van de wijkhub, dat onder voorbehoud op 2 november plaatsvindt. De wijkraad wil de installatie opstellen en in gesprek gaan met bewoners 
  - de wijkraad weigert de wijkraadtegel. Liever ontvangt de wijkraad planten of een boom
  - de wijkraad wil op 16 oktober bespreken of zeewaardig ingezet kan worden voor het jaaractieplan 2024 met bijvoorbeeld een vragenlijst voor een online enquete

 11. 5.c

  - er wordt nog een sessie veilig en stadsbeheer belegd. In september. 
  - op 9 oktober is het voorstel om de 8 maanden rapportage te bespreken - deze rapportage is heel belangrijk als monitor van 2023 maar ook voor de plannen van de wijkraad in 2024. 
  - om de ideeën van de wijkraad voor 2024 vorm te kunnen geven is het voorstel om deze te bespreken op 23 oktober
  - op 13 november komt wijkadoptiewethouder Ronald Buijt langs
  - op maandag 27 november komt Marco Pastors (NPRZ) langs

  Besluit

  - er wordt een extra informele bijeenkomst ingelast op maandag 16 oktober om te werken aan jaaractieplan 2024 en beoordelen 8 maanden rapportage
  - Marja en Leonard gaan naar armoede bijeenkomst op 21 en/of 28 september
  - bakkie voor een zakkie is voor een laatste keer op woensdag 30 aug
  - Marja gaat naar bijeenkomst van buurtpreventie

 12. 5.d

  Op maandag 25 september is er een voorlichting  over de nieuwe regeling bewonersinitiatieven. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.


  Het programma en de stukken worden, zodra ze beschikbaar zijn, toegestuurd.


  Helene Mast is aanwezig om alvast een door te nemen wat opties zijn voor de nieuwe werkwijze. Belangrijk is dat de wijkraad kan kiezen tussen (een deel )mandateren aan wijknetwerker of (een deel) zelf adviseren/besluiten. Het zelf nemen van besluiten zal het een en ander vragen van de wijkraad en het idee is om in ieder geval alvast een werkgroep in te stellen die dit gaat uitwerken.

  Besluit

  - de wijkraad besluit unaniem om de huidige werkwijze aan te houden voor de beoordeling van Bewoners Initiatieven, wat inhoudt dat:
  - de wijkmanager en netwerk gemandateerd zijn voor het beoordelen en nemen van besluiten over aanvragen onder 2500 euro
  - de wijkraad een inhoudelijk advies geeft over aanvragen boven 2500 euro


  onder de voorwaarde dat:
  - de wijkraad structureel en tijdig geïnformeerd wordt over goedgekeurde en bij voorkeur ook niet goedgekeurde initiatieven

 13. 6
  Ter informatie: -
 14. 7

  Besluiten

  - Het Halloween feest wordt dit jaar groter met en door bijdragen van Rotterdam Festival 
  - er zijn veel muizen in huizen en ratten buiten de huizen (zie taak)

  Latoya meldt dat het goed gaat met de coupons voor ontbijt op scholen

 15. 8
  Sluiting