Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 11 september 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aad, Latoya en Bianca zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Besluit

  - Remco laat wat werk zien en afgesproken wordt dat hij een proeftekstje gaat schrijven

 8. 5.b

  - 25 september - sessie veiligheid met directie Veilig (Annemarie Fongers, wijkagent en handhaving) 
  - op 9 oktober is het voorstel om de 8 maanden rapportage te bespreken - deze rapportage is heel belangrijk als monitor van 2023 maar ook voor de plannen van de wijkraad in 2024.
  - extra ingelaste vergadering op 16 oktober oa over communicatie en jaaractieplan 2024  
  - om de ideeën van de wijkraad voor 2024 vorm te kunnen geven is het voorstel om deze te bespreken op 23 oktober
  - 2 november - ov opening wijkhub 
  - op 13 november komt wijkadoptiewethouder Ronald Buijt langs
  - op maandag 27 november komt Marco Pastors (NPRZ) langs

  Besluit

  - op 18 oktober is de schouw veilig in de wijk 
  - vrijdag 29 september is de afsluiting zomer op zuid

 9. 5.d

  - het hoeft nu nog niet vastgelegd te worden, maar kijk er alvast naar

  Besluit

  - de wijkraad neigt naar vergaderen in de wijkhub in 2024 en enkele malen in de focus

 10. 5.e

  deze mail heb ik verstuurd naar aanleiding van een opzetje van Marja:


  Geachte wethouder Zeegers,


  De wijkraad Beverwaard heeft kennis genomen van de visie Koers op Zuid en maakt gebruik van de gelegenheid hierop te reageren.
  De wijkraad wil vooral haar zorgen uitspreken over het kwetsbare openbare vervoer. Als de wijk Beverwaard een volwaardige wijk van Rotterdam is, dan hoort er ook goed openbaar vervoer te zijn. De wijkraad wil vooral dat het openbaar vervoer in de avonden en in de weekenden (busvervoer) toereikend is en blijft. Er wordt bijgebouwd in Oud IJsselmonde en de voorzieningen en openbaar vervoer horen hiermee een gelijke tred te houden.


  De wijkraad wil ook graag substantieel meer cultuur in de wijk. Het is feitelijk een relatief cultuurarme wijk en om de ambities van Koers op Zuid waar te maken dan hoort daar ook een tot de verbeelding sprekend cultuurprogramma bij. De Beverwaard heeft een rijke traditie aan eigen culturele feesten en de wijkraad wil dit graag vasthouden. Maar vraagt ook om versterking vanuit de gemeente. Het feit dat er geen bibliotheek dependance is in de wijk, zegt feitelijk al genoeg. De Beverwaard heeft ook de oudste archeologische opgravingen in en rond Rotterdam, daar kan toch meer aandacht voor komen? Tenslotte moeten er genoeg plekken zijn waar jongeren muziek kunnen maken, kunnen spelen en kennis moeten kunnen maken met kunst en cultuur.


  De wijkraad wil graag meer betaalbare woningen. Het woningaanbod is relatief eenzijdig en liefst zou de wijkraad ook plek willen hebben voor tiny houses voor jongeren die niet weer na 2 jaar eruit moeten. Kan er een programma ontwikkeld worden om de woningnood omdsubstantieel aan te pakken, niet met tijdelijke woningen, maar permanente? De wijkraad denkt hier graag over mee.


  Met hartelijke groet, namens de wijkraad Beverwaard,
  Resul Avci, voorzitter

  Besluit

  - busvervoer benadrukken ipv algemeen ov 
  - woord cultuurarm veranderen

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 7

  Besluit

  bezoekers Ruud en Joop hebben aantal vragen waarvoor ruimte is om deze te stellen: 
  - krakti festival: nogal strikt in regels om bijv geen water mee te mogen nemen
  - openlegging/afzetting straat bij rhijnauwensingel en afzetting 3 heuvels is niet bekend gemaakt 
  - de meeuw blijft kennelijk toch, waarbij Krista uitlegt dat nu naar nieuwe functie gekeken wordt van bijv opslag
  - voor watertappunten is evides eerste aanspreekpunt
  - de wens om meer fonteinen te plaatsen in het water wat bevorderlijk is voor zuurstof - gaat via waterschap


  krista geeft een update over de nieuwsbrief: om samen te ontwikkelen voor en van de wijkpartners, 4 x per jaar met Like je Wijk

 13. 8
  Sluiting