Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 11 september 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a
  kennismaking Remco van de Linden - tekstschrijver voor nieuwsbrief
 8. 5.b

  - 25 september - sessie veiligheid met directie Veilig (Annemarie Fongers, wijkagent en handhaving) 
  - op 9 oktober is het voorstel om de 8 maanden rapportage te bespreken - deze rapportage is heel belangrijk als monitor van 2023 maar ook voor de plannen van de wijkraad in 2024.
  - extra ingelaste vergadering op 16 oktober oa over communicatie en jaaractieplan 2024  
  - om de ideeën van de wijkraad voor 2024 vorm te kunnen geven is het voorstel om deze te bespreken op 23 oktober
  - 2 november - ov opening wijkhub 
  - op 13 november komt wijkadoptiewethouder Ronald Buijt langs
  - op maandag 27 november komt Marco Pastors (NPRZ) langs

 9. 5.d

  - het hoeft nu nog niet vastgelegd te worden, maar kijk er alvast naar

 10. 5.e

  deze mail heb ik verstuurd naar aanleiding van een opzetje van Marja:

  Geachte wethouder Zeegers,

  De wijkraad Beverwaard heeft kennis genomen van de visie Koers op Zuid en maakt gebruik van de gelegenheid hierop te reageren.
  De wijkraad wil vooral haar zorgen uitspreken over het kwetsbare openbare vervoer. Als de wijk Beverwaard een volwaardige wijk van Rotterdam is, dan hoort er ook goed openbaar vervoer te zijn. De wijkraad wil vooral dat het openbaar vervoer in de avonden en in de weekenden (busvervoer) toereikend is en blijft. Er wordt bijgebouwd in Oud IJsselmonde en de voorzieningen en openbaar vervoer horen hiermee een gelijke tred te houden.

  De wijkraad wil ook graag substantieel meer cultuur in de wijk. Het is feitelijk een relatief cultuurarme wijk en om de ambities van Koers op Zuid waar te maken dan hoort daar ook een tot de verbeelding sprekend cultuurprogramma bij. De Beverwaard heeft een rijke traditie aan eigen culturele feesten en de wijkraad wil dit graag vasthouden. Maar vraagt ook om versterking vanuit de gemeente. Het feit dat er geen bibliotheek dependance is in de wijk, zegt feitelijk al genoeg. De Beverwaard heeft ook de oudste archeologische opgravingen in en rond Rotterdam, daar kan toch meer aandacht voor komen? Tenslotte moeten er genoeg plekken zijn waar jongeren muziek kunnen maken, kunnen spelen en kennis moeten kunnen maken met kunst en cultuur.

  De wijkraad wil graag meer betaalbare woningen. Het woningaanbod is relatief eenzijdig en liefst zou de wijkraad ook plek willen hebben voor tiny houses voor jongeren die niet weer na 2 jaar eruit moeten. Kan er een programma ontwikkeld worden om de woningnood omdsubstantieel aan te pakken, niet met tijdelijke woningen, maar permanente? De wijkraad denkt hier graag over mee.

  Met hartelijke groet, namens de wijkraad Beverwaard,
  Resul Avci, voorzitter

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 7
  Rondvraag
 13. 8
  Sluiting