Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 11 mei 2023

20:15 - 21:30
Locatie

Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, 3076 EB Rotterdam

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - rand is afwezig

 2. 2

  Besluit

  - agenda wordt conform voorstel vastgesteld
  - vergadertijden zullen voortaan alleen na consultatie gewijzigd worden

 3. 3

  Besluit

  - Arie van Kooten spreekt in over: 
  wateroverlast werkzaamheden bijenpark
  status van AZC Barendrecht
  zichtbaarheid wijkraad

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - de wijkraad heeft geen problemen met een verruiming van de openingstijden van de nachtwinkel

 6. 4.b

  Toelichting:
  Beste leden van de wijkraad,
  Momenteel wordt als uitwerking van het Coalitieakkoord een voorstel tot aanpassing van de Verordening Winkeltijden 2019 voorbereid. In het coalitieakkoord is daarover het volgende opgenomen “We verlengen de openingstijden van nachtwinkels naar 06.00 uur. Met als voorwaarde dat er geen overlast in woonwijken ontstaat”. Wethouder Simons heeft opdracht gegeven een voorstel voor verlenging van de openingstijden in de vrijdag- en zaterdagnacht tot 03.00 uur verder te gaan uitwerken en als zodanig de Rotterdamse Verordening Winkeltijden 2019 aan te passen. Hiermee wordt aansluiting bij het inmiddels verlengde horecauurtje gezocht en wordt voorkomen dat klanten na het sluiten van de horecazaken de nachtwinkels inlopen om alcohol te gaan kopen. Het wijzigen van de Verordening Winkeltijden Rotterdam is de bevoegdheid van de Raad.
  Zoals we eerder ook bij het Uitvoeringsplan Horeca hebben gedaan, willen we u vragen een advies op dit voorstel te geven. Omdat Rotterdam 24 avondwinkels heeft, benaderen we alleen de wijkraden met één of meer winkels in het gebied. Specifiek vragen wij u uw advies te richten op de in uw gebied gevestigde winkel(s). Daarbij horen we graag uw gedachte over de avondwinkel in het voorzieningennetwerk, maar ook eventuele signalen over overlast.
  Toelichting op het voorstel:
  • In Rotterdam mogen winkeliers op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur geopend zijn. De Verordening Winkeltijden Rotterdam (laatst gewijzigd 2019) geeft de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor een avondwinkel, waarmee deze geopend mag zijn tot 01.00 uur. Er geldt krachtens artikel 14 Verordening Winkeltijden Rotterdam per gebied een norm van één avondwinkel op 15.000 inwoners. Op dit moment zijn er 24 avondwinkels in Rotterdam.
  • De voorgestelde aanpassing betreft de mogelijkheid om de openingstijden van avondwinkels in de vrijdag- en zaterdagnacht, dus alleen in het weekend, te gaan verlengen tot 03.00 uur.
  • Deze voorgestelde aanpassing vloeit voort uit een afspraak uit het coalitieakkoord, die aangeeft, dat de openingstijden van nachtwinkels (hier had eigenlijk avondwinkels moeten staan) tot 06.00 uur verlengd mogen worden, met als voorwaarde, dat er geen overlast in de woonwijk zal ontstaan.
  • Er heeft een inventarisatie onder de huidige 24 avondwinkels plaatsgevonden. Het merendeel van de avondwinkels heeft aangegeven, dat ze zeker van eventueel verlengde openingstijden gebruik zullen gaan maken met daarbij ook de wens om ook in deze verlengde uren licht alcoholische producten en tabak te kunnen blijven verkopen.
  Wij hebben een kaartje met daarop de avondwinkels per wijk aangegeven en ook het overzicht van de avondwinkels toegevoegd, zodat u als wijkraadcoördinator precies kunt zien, aan welke Wijkraad in uw gebied u dit verzoek kunt doorzetten.
  Wij vernemen graag uw reactie op dit voorstel voor 22 mei 2023. Voor verdere informatie en de planning verwijs ik u naar de projectleider Paul van Leenen: p.vanleenen@rotterdam.nl (cc)
  Met vriendelijke groet,

  Besluit

  - de wijkraad adviseert positief over de verruiming van de openingstijden van de nachtwinkel 
  - Albert schrijft het concept; Jerry en Cary lezen mee

 7. 4.c

  Dit concept is opgesteld door Rita aan de hand van gesprek met Orsine, maar moet nog officieel vastgesteld en verzonden worden.
  Er is daarnaast nog een stuk van Henk over armoede, mogelijk kan het samen in een document verwerkt worden


  aanvulling dd 11/5: brief met een vleugje Henk is eveneens als bijlage bijgevoegd

  Besluit

  - de wijkraad stemt in met deze brief, opgesteld naar aanleiding van het eerdere bezoek van wethouder Yigit en naar aanleiding van de notitie van Henk

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  uitnodigingen
  woensdag 10 mei: Veilige en Gezonde straten overleg, 19.00-21.00 uur, rayon breed - al geweest
  donderdag 11 mei: Oosterflank (voorheen van A tot Z), 3e brede omgevingsdialoog, presentatie ontwikkelvisie, 17.00- 19.30, excelsior voetbalstadium - al geweest
  zaterdag 13 mei: leernetwerkdag Wijk aan Zet, 10.00-15.00 uur, theater zuidplein
  dinsdag 16 mei: voorjaarsbijeenkomst wijkraden en gemeenteraad, 20.00-22.00, Timmerhuis, Halvemaanpassage 90


  Planning komende maanden
  1 juni: evaluatie wijkakkoord met Andre Hammink
  15 juni: 4 maanden rapportage wijkakkoord bespreking met clusters


  nog in te plannen:
  SOL en MO - over welzijnsopdracht, armoede en samenwerking
  Mobiliteit, parkeerdruk en handhaving - nav wijkakkoord met afdeling mobiliteit
  Mobiliteit, Pascalweg met wethouder Karremans
  afspraak met Ellen Verkoelen over wijkraad en Van Leeuwen
  verkamering en onderhuur


  Terugkoppelingen:
  Roseknoop
  klankbordgroep Van Leeuwen


  Reces
  reces is van 10 juli tot 20 augustus
  6 juli: formele vergadering in huis van de wijk, voorstel: door laten gaan
  20 juli, informeel ?
  3 augustus: is al geannuleerd
  17 augustus: informeel?

  Besluit

  - bezoek college wordt ge-evalueerd
  - bezoek Karremans moet op actielijst
  - 25 mei (Albert is afwezig), SOL agenderen
  - juni vergaderingen: parkeren en mobiliteit en 4 maandsrapportage
  - juli vergaderingen: verkamering, bezoek  Ellen Verkoelen
  - communicatie werkgroep komt bijeen 

 10. 5.b

  Besluit

  - de wijjkraad besluit een brief te sturen aan wethouder Karremans om te wijzen op voorziene problemen bij invoering betaald parkeren en suggestie om input eerst op te halen in Lombardijen

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a
  Bewonersinitiatieven - geen nieuwe informatie
 13. 7
  Rondvraag/wvttk
 14. 8
  Sluiting