Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

Locatie is gewijzigd in Johanneskerk!!

donderdag 2 maart 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1

Voorzitter
Cary Lindeborg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 2 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  bezoek college: 31 maart of 21 april
  ochtendprogramma met bewoners en rondwandelingen


  uitnodigingen


  terugkoppelingen

  Besluiten

  collegebezoek wordt 21 april
  wijkraad denkt mee over programma

  Maartje en Henk zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  agendapunt advies volkstuinen wordt toegevoegd, wordt punt 4e

 3. 3

  Besluit

  - inspreker heeft zich afgemeld

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  In 2022 is er een ronde langs de wijkraden geweest om te praten over de toekomst van het tramnetwerk. Deze bijeenkomsten waren niet druk bezocht ivm werken aan de wijkakkoorden. In de bijlage staan de belangrijkste opgaven voor zuid oost en een verslag van deze bijeenkomsten.
  De volgende stap is dat de wijkraden gevraagd is een advies uit te brengen aan de gemeente die deze doorgeeft aan de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). De vragen zitten in een bijlage evenals het concept plan.
  De advies termijn is heel krap. De adviezen dienen uiterlijk 13 maart ontvangen te zijn.
  De planning:
  - 6 februari: Vrijgave concepteindrapport door MRDH, wordt direct doorgeleid naar de wijkraden voor verzoek om advies aan college van B&W
  - 13 maart: Adviezen wijkraden moeten uiterlijk binnen zijn
  - 21 maart: Vaststellen gemeentelijke advies door B&W
  - 5 april: Bespreking gemeentelijke advies in raadscommissie MHEK
  - Daarna: verzending gemeentelijk advies aan MRDH
  - In juni: vaststelling eindrapport PTT door MRDH
  Voor de wijkraad: het definitieve advies moet op 13 maart klaar zijn en doorgestuurd zijn.
  Hoe wil de wijkraad hierin opereren? En wat heeft de wijkraad nodig om tot een gewogen advies te komen?

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van het voorstel. Lijn 20 komt te vervallen maar daar staat tegenover dat lijn 2 vaker en sneller gaat rijden. De wijkraad kan hiermee instemmen mits er geen haltes komen te vervallen. We is het zaak dat overstappen zo weinig mogelijk nodig is en met zo min mogelijk tijdverlies, onder andere omdat er veel scholieren studenten naar het centrum gaan met de tram.
  Albert schrijft het advies, mogelijk met wijkraad Feijenoord

 7. 4.c

  de wijkraad wil een brief schrijven aan wethouder Yigit met terugkoppeling bijeenkomst 19 jan en om de contacten warm te houden.
  Zie bijlage voor verslag

  Besluit

  de wijkraad besluit een brief te sturen aan wethouder Yigit, om de wethouder te bedanken en
  1 te benadrukken dat vroegsignalering en preventie ook wat betreft de wijkraad prioriteit hebben
  2 graag een strippenkaart wil ontwikkelen voor toegang tot speeltuinen
  3 ziet dat de wethouder doorpakt met het ontbijt
  4 toeziet op de opdracht aan SOL om een bijdrage te leveren aan het armoedebeleid
  Orsine en Rita maken een opzet

 8. 4.d

  Besluit

  de wijkraad stemt in met het wijkjaarverslag

 9. 4.e

  Besluit

  de wijkraad besluit mee te tekenen met het ongevraagd advies over de Volkstuinen van wijkraad Ommoord

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  De gemeente Barendrecht heeft een AZC aangekondigd op de grens met Lombardijen. De wijkraad Lombardijen heeft hiervan kennis genomen en wil zich oriënteren op deze plannen en consequenties voor Lombardijen.


  Zie in de bijlage een reactie van bewoners van Lombardijen

  Besluit

  - er zijn verschillende bewoners aanwezig vooral om de stand van zaken te horen met betrekking tot het voornemen van de gemeente Barendrecht een AZC te bouwen op de grens met Lombardijen
  - de wijkraad is blij met de stevige reactie van het college dat het AZC geen goede plek is en vooral een last zal zijn voor (de voorzieningen in en voor) Lombardijen
  - de wijkraad en wethouder Achbar gaan in beraad met elkaar over het voornemen van de gemeente Barendrecht en de gesprekken hierover tussen Rotterdam en Barendrecht

 12. 5.b

 13. 5.c

  vraag aan de wijkraad: wil de wijkraad meedoen en zo ja, hoe?
  De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden
  Rotterdam bestaat uit zoveel mensen en we drijven soms onbedoeld uit elkaar. Met de Vrijheidsmaaltijden prikkelen we je om uit je bubbel te komen en aan te schuiven bij, dan nog, onbekenden. Ga aan tafel en in gesprek en verken wat jou met de ander verbindt. Juist op 5 mei, want als we dan de verbinding met elkaar opzoeken, kunnen we vandaag, morgen én overmorgen samen in een vrij Rotterdam leven. Want als we elkaar leren kennen, dan begrijpen we elkaar beter, kennen we minder angsten en kan vrijheid groeien.
  Samenwerken aan een nieuwe traditie
  In Rotterdam is de afgelopen drie jaar de basis gelegd voor een nieuwe traditie op Bevrijdingsdag, waarin vrijheid en ontmoeting centraal staan. Namelijk de Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden. Met als stip op de horizon dat op 5 mei de stad rood kleurt en in iedere straat van Rotterdam een Vrijheidsmaaltijd plaatsvindt. Juist de combinatie tussen grootstedelijkheid en wijkniveau is van belang om zoveel Rotterdammers met verschillende definities van vrijheid aan te spreken. De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden is een verbindend stadsbreed festival waar Rotterdammers elkaar leren kennen onder het genot van een maaltijd en cultureel programma. En dat alles aan een eettafel, op een plein of theater, thuis, op kantoor of in je straat.

  Besluit

  - de wijkraad vindt het voorstel vrij vaag en heeft uitwerking nodig om te bepalen of zij wil doen

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  zie besluitenlijst

  Besluit

  - de wijkraad neemt deze lessons learned over voor een volgende keer

 16. 7
  Rondvraag
 17. 8
  Sluiting