Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

Locatie is gewijzigd in Johanneskerk!!

donderdag 2 maart 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1

Voorzitter
Cary Lindeborg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 2 maart 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  bezoek college: 31 maart of 21 april
  ochtendprogramma met bewoners en rondwandelingen

  uitnodigingen

  terugkoppelingen

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - Maurits Macnack komt inspreken over parkeren
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  In 2022 is er een ronde langs de wijkraden geweest om te praten over de toekomst van het tramnetwerk. Deze bijeenkomsten waren niet druk bezocht ivm werken aan de wijkakkoorden. In de bijlage staan de belangrijkste opgaven voor zuid oost en een verslag van deze bijeenkomsten.
  De volgende stap is dat de wijkraden gevraagd is een advies uit te brengen aan de gemeente die deze doorgeeft aan de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). De vragen zitten in een bijlage evenals het concept plan.
  De advies termijn is heel krap. De adviezen dienen uiterlijk 13 maart ontvangen te zijn.
  De planning:
  - 6 februari: Vrijgave concepteindrapport door MRDH, wordt direct doorgeleid naar de wijkraden voor verzoek om advies aan college van B&W
  - 13 maart: Adviezen wijkraden moeten uiterlijk binnen zijn
  - 21 maart: Vaststellen gemeentelijke advies door B&W
  - 5 april: Bespreking gemeentelijke advies in raadscommissie MHEK
  - Daarna: verzending gemeentelijk advies aan MRDH
  - In juni: vaststelling eindrapport PTT door MRDH
  Voor de wijkraad: het definitieve advies moet op 13 maart klaar zijn en doorgestuurd zijn.
  Hoe wil de wijkraad hierin opereren? En wat heeft de wijkraad nodig om tot een gewogen advies te komen?

 7. 4.c

  de wijkraad wil een brief schrijven aan wethouder Yigit met terugkoppeling bijeenkomst 19 jan en om de contacten warm te houden.
  Zie bijlage voor verslag

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  De gemeente Barendrecht heeft een AZC aangekondigd op de grens met Lombardijen. De wijkraad Lombardijen heeft hiervan kennis genomen en wil zich oriënteren op deze plannen en consequenties voor Lombardijen.

  Zie in de bijlage een reactie van bewoners van Lombardijen

 10. 5.c

  vraag aan de wijkraad: wil de wijkraad meedoen en zo ja, hoe?
  De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden
  Rotterdam bestaat uit zoveel mensen en we drijven soms onbedoeld uit elkaar. Met de Vrijheidsmaaltijden prikkelen we je om uit je bubbel te komen en aan te schuiven bij, dan nog, onbekenden. Ga aan tafel en in gesprek en verken wat jou met de ander verbindt. Juist op 5 mei, want als we dan de verbinding met elkaar opzoeken, kunnen we vandaag, morgen én overmorgen samen in een vrij Rotterdam leven. Want als we elkaar leren kennen, dan begrijpen we elkaar beter, kennen we minder angsten en kan vrijheid groeien.
  Samenwerken aan een nieuwe traditie
  In Rotterdam is de afgelopen drie jaar de basis gelegd voor een nieuwe traditie op Bevrijdingsdag, waarin vrijheid en ontmoeting centraal staan. Namelijk de Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden. Met als stip op de horizon dat op 5 mei de stad rood kleurt en in iedere straat van Rotterdam een Vrijheidsmaaltijd plaatsvindt. Juist de combinatie tussen grootstedelijkheid en wijkniveau is van belang om zoveel Rotterdammers met verschillende definities van vrijheid aan te spreken. De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden is een verbindend stadsbreed festival waar Rotterdammers elkaar leren kennen onder het genot van een maaltijd en cultureel programma. En dat alles aan een eettafel, op een plein of theater, thuis, op kantoor of in je straat.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  zie besluitenlijst

 13. 7
  Rondvraag
 14. 8
  Sluiting