Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 1 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Nebo-Kerk, Smeetlandsedijk 280, 3076 DV

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  insprekers:
  August Ammerlaan - Socialisten 010
  Jo-Ann Vreugd - bewonersinitiatief Katibo
  Meneer Butrus en Mevrouw Gorgis - over Vergiliusstraat

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  zie bijlagen, de wijkraden worden uitgenodigd een advies uit te brengen over het bibliothekenbeleid van de gemeente. Als de wijkraad hier gebruik van maakt, moet de reactie voor 17 juni binnen zijn.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  De wijkraad is nu een jaar bezig en heeft in dit jaar een wijkakkoord en jaaractieplan opgesteld. Hoe kijkt de wijkraad terug op het eerste jaar, de inwerkperiode, de begeleiding en de uitkomsten. Wat kan beter? Wat is positief en dient behouden te blijven? Wat verwacht de wijkraad van de komende jaren?

 9. 5.b

  Claudia Laumans is door gemeente, Havensteder en ontwikkelaar Synchroon aan het werk gezet als manager Wijkvernieuwing. Ze neemt eerdere ervaring mee met wijkvernieuwing in Almere Haven, een wijk die in dezelfde tijd werd gebouwd als Lombardijen.
  -Haar opdracht is: 1.zorgen dat er over Kop van Homerus dit jaar een besluit wordt genomen, 2.zorgen dat er met een koplopersgroep aan bewoners en organisaties in de wijk een completer Lombardijen-plan komt dan het Ambitiedocument dat er nu al ligt, 3.zorgen dat de uitvoering van vernieuwing dit jaar goed op gang komt.
  -Ze houdt zich niet bezig met alle activiteiten die dagelijks in de wijk plaatsvinden; maar alleen met de vernieuwing die nu op gang aan het komen is.
  -Ze komt graag kort kennismaken, zodat de Wijkraad weet wat ze wel en niet doet en ze wensen van de Wijkraad mee kan nemen en misschien een aantal keren dit jaar aan de Wijkraad kan komen vertellen wat de stand van haar werk is.

 10. 5.c

 11. 5.e

  Conform de nieuwe richtlijnen worden bewonersinitiatieven met gevraagde bedragen hoger dan 2.500 euro voor advies voorgelegd aan de wijkraad. Maar let op: op dit moment is dit adviesrecht beperkt tot een oordeel of een project past in het wijkakkoord van de wijkraad. 
  Zie bijgaande informatie over het ingediende bewonersinitiatief, en zie illustraties bij communicatie voor de beschrijvingen wijkakkoord

 12. 5.e

  Koers op Zuid, met wethouders Zeegers en Versnel, Vrijdag 9 juni van 16:00 uur -18:00 uur (aansluitend hapje en drankje) Maashaven Zuidzijde, drijvende pontons

  inspreken gemeenteraad, woensdag 21 juni (vanaf 16.00 uur). Dit inspreekmoment is voor burgers, instellingen én wijkraden over wijkakkoorden. 
  Bij de commissiebesprekingen en de raadsvergadering is er geen gelegenheid om in te spreken. Aanmelden voor het inspreekmoment kan via info@griffie.rotterdam.nl. De deadline hiervoor is woensdag 14 juni om 17.00 uur.

  uitnodiging om mee te denken over communiceren in begrijpelijke taal (zie eerder verstuurde mail) - er heeft zich al een wijkraad gemeld 

  terugkoppelingen

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting