Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 5 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Lombardijen, Dantestraat

Voorzitter
Cary Lindeborg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 5 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  uitnodigingen:
  nieuwjaarsborrels?


  terugkoppelingen (kan ook bij agendapunt 7)


  agenda:
  24 januari - voorbespreken wijknetwerk met rayon zuid binnen - cary, henk, albert hebben zich aangemeld - 1 persoon wordt gevraagd? (zie mail)
  26 januari - levendige rivierovers (zie eerdere mail)
  31 januari - koers op zuid (zie email)

  Besluiten

  Henk, Albert en Cary hebben zich aangemeld voor leerwijknetwerk
  Orsine, Henk en Albert gaan naar Koers op Zuid (31 jan)
  Orsine en Cary gaan naar PvdA borrel

  Jerry en Rand zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - nog geen insprekers gemeld
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 5
  Ter bespreking:
 6. 5.a

  voorstel is om dit onderwerp te verplaatsen naar donderdag 12 januari naar een extra bijeenkomst

  Besluit

  de wijkraad voegt 12 februari toe aan de bijeenkomsten die zal starten om 20.15 uur

 7. 5.b

  voorstel is om dit onderwerp te verplaatsen naar donderdag 12 januari naar een extra bijeenkomst

 8. 5.c

  voor vergadering19 januari:
  - wethouder Versnel en Marco Pastors willen graag van tevoren de vragen van de wijkraad ontvangen. Zie de bijlage voor mogelijke opzet en vragen
  - Wethouder Yigit komt volgens de planning rond 20.30 uur. De aanleiding is het ongevraagd advies dat de wijkraad heeft gestuurd (zie bijlage). Welke vragen en gespreksonderwerpen heeft de wijkraad voor de wethouder?

  Besluit

  de wijkraad bespreekt de vragen voor zowel wethouder Versnel, Marco Pastors en Wethouder Yigit. Rita maakt voor beide gesprekken een opzetje en stuurt ze door

 9. 5.d

  Besluit

  Albert heeft de buurt rondom de geplande van Leeuwen locatie opgedeeld en vanuit elke buurt een bewoners aangezocht met de vraag of deze wil deelnemen aan de klanbordgroep.
  De wijkraad stemt hiermee in.

 10. 5.e

  Maartje heeft aangegeven het concept te willen maken. Zie de bijlage voor het format. Negeer de vraag over bewonersinitiatieven

 11. 5.f

  Besluit

  - de nieuwjaarsborrel wordt vrijdag 27 januari.
  - Henk vraagt huis van de wijk.
  - op 12 januari komt het feest comité bijeen voor verdere uitwerking
  - Jerry maakt de flyer
  - Henk maakt naamkaartjes

 12. 6

  Besluit

  - de wijkraad wil meer informatie over de energie kosten van sportverenigingen en dit onderwerp agenderen
  - Albert vraagt via Abdel aan wethouder Achbar of het college hiermee bezig is


  - 16 maart reserveren voor eten en jeu de boules/bowlen!!!!

 13. 6.a

  In verband met de planning van het wijkakkoord is er een aantal deadlines:
   - in januari rekenen de clusters de wensen uit het jaaractieplan door. Zij willen dit terugkoppelen aan de wijkaden eind januari. De datum moet in overleg met Han nog  bekend worden.
  - de participatie over stedelijke vraagstukken maakt ook onderdeel uit van het wijkakkoord. Half januari ontvangt de wijkraad hierover meer informatie. Dit onderdeel moet half februari besproken worden met de wijkraad. Het voorstel is om de al geplande formele vergadering op 2 februari of informele op 16 februari hiervoor te gebruiken.
  - eind maart moeten de wijkraden formeel besloten hebben over het wijkakoord. Volgens de planning zou de wijkraad dat op de formele vergadering van 2 maart kunnen doen. Het voorstel is om deze datum aan te houden als beoogde datum.

  Besluit

  - 26 januari vanaf 20.15 uur wordt gereserveerd voor een bijeenkomst met de clusters olv wijkmanager Han van Dam

 14. 7
  Rondvraag/wvttk
 15. 8
  Sluiting