Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 7 september 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, 3076 EB Rotterdam

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluiten

  - deze besluitenlijst is op dd 7 november op aantal onderdelen aangepast en voor akkoord voorgelegd aan wijkraad op 9 november

  afwezig: Rand en Maartje

  de besluitenlijst is op 30 november tekstueel op een aantal punten (2, 3, 4a, 4c, 4d) aangepast omdat er onjuistheden in stonden.

 2. 2

  Besluit

  - Albert heeft nog geen tekst geschreven voor advies Koers op Zuid. De wijkraad vindt het belangrijk dat dit alsnog gebeurt
  - de agenda wordt vervolgens zoals voorgesteld vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn bewoners die aangeven dat ze willen inspreken maar dit niet van tevoren hebben gemeld. De wijkraad gaat na afloop van de vergadering met ze in gesprek

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  mbt besluitenlijst 1 juni: aanvulling bij 5e: er zijn 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen
  de besluitenlijst wordt vervolgens zoals voorgesteld vastgesteld


  mbt besluitenlijst 6 juli: verzoek om de insprekers met summiere toelichting  op te nemen in de besluitenlijst, de besluitenlijst wordt in de komende vergadering opnieuw voorgelegd

 6. 4.b

  wijkraden kunnen een wijkakkoord tegel leggen. Zie de bijlage voor de toelichting en werkwijze

  Besluit

  - het werkgroepje communicatie wordt gevraagd hiervoor een voorstel te maken en een leuk moment te vinden

 7. 4.c

  - de wijkraad heeft op 20 juli besloten om een ongevraagd advies uit te brengen over de ongewenste verkamering van Lombardijen en vergunnningen die hiervoor worden afgegeven. 
  - De concept brief is bijgevoegd. Het voorstel is om deze kwestie ook met de stadsmarinier te bespreken.
  - In het najaar zal er in de gemeenteraad een debat plaatsvinden over het collegevoorstel om pas splitsing van een woning in meer dan 4 kamers vergunningplichtig te maken (is nu meer dan 3 kamers)

  Besluit

  - de wijkraad is blij met het conceptadvies dat er ligt. Er zijn nog wel enkele voorstellen voor advies/aanvulling. Ook de stadsmarinier kijkt graag nog mee. Komt terug op de volgende vergadering

 8. 4.d

  de Koers op Zuid visie met brief van wethouder Zeegers staan al enkele maanden op de weekpost inclusief de mogelijkheid om hierop te reageren. In de wijkraad is hier informeel wel over gesproken maar is er uiteindelijk geen besluit genomen of de wijkraad wel of niet een advies wil geven. 
  Ik wil dit toch niet voorbij laten gaan zonder het nogmaals voor te leggen aan de wijkraad. Mocht de wijkraad toch een advies willen geven en het gemist heeft. De deadline is aanstaande zondag, maar ik kan het wel wat uitstellen als nodig. Maar het vraagt wel om enige spoed.  
  Zie de bijlage voor de brief en link naar de visie.

  Besluit

  - zie onder 2

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Bij navraag bleek dat het gevraagde advies niet betrekking had op een beleidsdocument van het college. Het college heeft dit document in het voorjaar juist ingetrokken door de negatieve reacties en komt volgend jaar met een nieuw plan waarover nog overleg plaatsvindt. 
  Henk heeft zoals besloten op 17 augustus een voorstel geschreven, maar ging ervan uit dat het nu sturen van een advies dan ook merkwaardig is. We hebben toch afgesproken zijn stuk nog voor te leggen zodat de wijkraad kan besluiten wat te doen. De officiële deadline is al verstreken, maar het kan nog wel uitgestuurd worden

  Besluit

  - Henk heeft een concept advies opgesteld. Maar er bleek geen beleidskader te zijn waarop gereageerd wordt in dit geval. De wijkraad vindt het uitbrengen van een advies daarom prematuur en neemt het liever op in het advies over Koers op Zuid.

 11. 5.b

  wat nog te doen?

  Besluit

  - iedereen komt een dagdeel
  - lori events is geregeld
  - jasjes shirts en pennen zouden klaar moeten zijn
  - rita gaat visualisaties afdrukken op A0 formaat

 12. 5.c

  Orsine wil dat graag opzetten met de wijkraad

  Besluit

  - de wijkraad besluit om niet als wijkraad mee te doen maar individueel langs te komen

 13. 5.d

  toegevoegd op verzoek van Jerry

  Besluit

  - de wijkraad wil dat Sinterklaas ook Lombardijen aandoet
  - mogelijk wil de wijkraad zelf iets doen voor Sinterklaas (de meningen daarover zijn verdeeld)

 14. 5.e

  nog inplannen, stadsontwikkeling, sessie veilig en stadsbeheer


  16 september, meedoen aan wijkmarkt met stand 


  5 oktober: 8 maanden rapportage met clusters, nb: verzoek is om een uur eerder te starten met wat eten


  19 oktober verplaatsen naar 12 of 26 oktober (ivm herfstvakantie); doel bijeenkomst: informeel overleg van wijkraad over jaaractieplan 2024 


  16 november: bezoek NPRZ, Marco Pastors en wethouder Versnel, vervolg gesprek, agenda moet nog gemaakt worden

  Besluit

  - 5 oktober wordt 12 oktober met hopelijk ondernemersver Hordijkerveld in de Nebo kerk
  - 26 oktober behandelt de wijkraad de 8 maanden rapportage - de locatie wordt waarschijnlijk Sanna op Zuid (Han regelt dit) - start 18.30 uur met eten
  - rest blijft ongewijzigd

 15. 5.f

  er hoefte nog niet besloten te worden, maar kijk alvast naar het schema. Dan gaan we een plan maken inclusief de lichttrap en zonnelicht locaties

  Besluit

  - het schema is akkoord waarbij de wijkraad zich zal houden aan het zomerreces

 16. 6
  Ter informatie:
 17. 6.a

  Besluit

  - Havensteder is geschrokken van de klachten en reacties
  - de wijkraad wil het gesprek gaande houden met HPL, Havensteder en Socialisten 010, Cary en Albert zijn trekkers hiervan. Zij willen ook met HPL spreken over hun taken en bekendheid bij huurders

 18. 6.b

  Besluit

  - Albert geeft terugkoppeling en geeft aan dat de zorgen over de veiligheid, (stank)overlast en verkeersdruk nog steeds aanwezig zijn bij bewoners. Zij zijn bezig met procedurele (juridische) en politieke vervolgstappen.

 19. 6.c

  Besluit

  - de mandatering wordt uitgewerkt

 20. 7

  Besluit

  - Henk heeft ingesproken bij commissie over beleidsstuk armoede
  - voorstel is om nieuwjaarsreceptie op 12 januari te doen bij Lichtpunt
  - Albert was bij voorzitter wijkraden diner met burgemeester
  - er komt een IJsselmonde bijeenkomst in december (feestelijk en een beetje inhoud) 
  - de wijkraad beraadt zich op inspreken begroting gemeente
  - Albert opent de veilig bijeenkomst op 3 oktober

 21. 8
  Sluiting