Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 12 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Nebo-Kerk, Smeetlandsedijk 280, 3076 DV

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Rand en henk zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  Agendapunt 6b wordt toegevoegd, IJsselmonde speld
  Bij 5c wordt ook voorstel Maartje voor presentje behandeld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen insprekers

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst van 6 juli is acoord
  - de besluitenlijst van 7 september bevat besluiten van een later informeel overleg en wordt herzien

 6. 4.b

  - Albert heeft een concept tekst gemaakt

  Besluit

  - het ongevraagd advies over de windmolens op het Vaanplein Barendrecht wordt in meerderheid van stemmen aangenomen (4 stemmen voor, 1 tegen)

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  - Henk Kosse en Michel Tooren van de ondernemersvereniging Hordijkerveld komen langs om de wijkraad bij te praten over de stand van zaken, ambities en mogelijkheden om meer samen te werken
  - Zij geven aan meer contacten willen te gaan onderhouden met de netwerken in de wijken, inclusief beide wijkraden Lombardijen en Groot- en oud IJsselmonde. 
  - bereikbaarheid richting haven, centrum en achterland is voor bedrijventerrein cruciaal
  - ze hebben last van parkeren van personeel van Maasstadziekenhuis
  - ze hebben last van vervuiling, onder meer door lachgas
  - ze krijgen advies van de wijkraad over maatwerk betaald parkeren toegestuurd
  - ze werken aan een lange termijn visies met hopelijk zoveel mogelijk betrokkenheid van de aanwezige bedrijven en ondernemers in het gebied
  - er zijn ongeveer 120 bedrijven gevestigd
  - het was een wederzijds fijn gesprek en de wijkraad gaat de ingebrachte punten meenemen in het jaaractieplan 2024.
  - de eigenaren zijn niet altijd Nederlands maar soms grote internationale bedrijven zoals de papierhandel waarvan het laden en lossen op en af gaat
  - de ondernemersvereniging streeft naar weinig tot geen overlast voor de buurt
  - er wordt in de lange termijn visie gestreefd naar vergroening en duurzaamheid
  - het parkeren van zorgmedewerkers in de buurt in plaats van in de garage zou meer aandacht moeten krijgen en vraagt om aandacht van de wijkraad. Agenderen voor een volgende vergadering 
  - de ondernemersvereniging geeft in het kader van parkeren nog aan dat maatwerk over parkeren binnen tijdvakken ook kan helpen omn bijvoorbeeld grotere bussen een plek te geven op het terrein in de avond/nacht
  - de vereniging ondervindt handhavingsproblemen bij parkeren

 9. 5.b

  op 1 december is de deadline voor het indienen van het Jaaractieplan 2024. In november gaat de wijkraad zich hier inhoudelijk per thema over buigen. Dit moment is gekozen nu om alvast een eerste prioritering aan te geven voor waar de wijkraad op in wil zitten. Deze lijst wordt opgesteld en in november uitgewerkt

  Besluit

  in ieder geval moet in het JAP 2024
  - maatwerk betaald parkeren
  - verkeersonderzoek Pascalweg
  - over het hele pakket wordt gebrainstormd na de 8 maanden rapportage
  - de deadline voor het JAP 2024 is 1 december

 10. 5.c

  Besluit

  - de communicatiewerkgroep heeft een mandaat om voorstellen uit te werken mits het past binnen het beschikbare budget. dit geldt voor de nieuwjaarsreceptie en ook het voorstel van Maartje om inwoners blij te maken met thermische sokken. 
  - de nieuwjaarsreceptie is op 12 januari maar er is nog geen offerte,
  - catering wordt nog geregeld
  - jerry maakt een uitnodiging die door Lori Events verspreid gaat worden

 11. 5.d

  zie in de bijlage het concept voor de nieuwe procedure en werkwijze Bewoners Initiatieven (heet nu Ideeën)

  Besluit

  - in de volgende vergadering wordt de verdeling voor 2024 besproken en de maximale hoogte van de aanvragen 
  - de wijkraad als geheel kan projecten aanwijzen voor een administratieve en financiele toets achteraf (maximaal 3 projecten per jaar)

 12. 5.e

  Besluit

  - de wijkraad neemt een minuut stilte voor inwoner Cor die door een misdrijf om het leven is gekomen
   - er zijn integriteitscursussen voor wijkraadsleden waarvoor albert zich heeft aangemeld
  de wijkraad heeft meedegaan aan: 
  - de stille tocht
  - bijeenkomst socialisten 010 over achterstallig onderhoud Havensteder 
  - inloopavond vanuit cluster veilig
  - normale overleggen met bewoners/ ambtenaren

 13. 5.f

  Besluit

  - het gesprek met NPRZ en wethouder Versnel wordt voorbereid op volgende formele vergadering

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a
  Bewonersinitiatieven zie 5d
 16. 6.b

  Besluit

  - een IJsselmonde speld kan door de wijkraad uitgereikt worden
  - het verdient de voorkeur om het aanvragen door een betrokkene te laten doen, 
  - de wijkraad moet instemmen met een voordracht en kan deze vervolgens uitreiken
  - Jerry gaat er een aanvragen met Buurt Bestuurt

 17. 7

  Besluit

  - de wijkraad wordt nog uitgenodigd voor de bijeenkomst op 31 oktober
  - de wijkraad wil 500 euro beschikbaar stellen voor de vertoning van de film over armoede van Otto Waterreus. Ondersteuning gaat mogelijke ondersteuning checken bij HPL
  - Orsine vraagt aandacht voor vervuiling Menanderstraat en beroving van een senior - melden bij Martin Dela Haje
  - Albert geeft een terugkoppeling over Van Leeuwen met de strekking dat bewoners zich nog verzetten tegen vergunning

 18. 8
  Sluiting