Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 6 april 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Huis van de Wijk Meanderstraat

Voorzitter
Cary Lindeborg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  terugkoppeling gesprek met t Venster over ontbijt


  overige terugkoppelingen

  Besluit

  Rand is afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de insprekers worden eerst behandeld
  - de terugkoppelingen komen bij agendapunt 7
  - voorstel Henk wordt behandeld bij agendapunt 4b, brief Yigit
  - agenda wordt verder conform voorstel aangenomen

 3. 2.a

  Voorzitters worden gekozen voor de periode van 1 jaar. Het kiezen van de voorzitter voor het nieuwe jaar vindt plaats door middel van een geheime stemming. Iedereen kan ter plekke zijn interesse kenbaar maken .

  Besluit

  - in de eerste ronde stellen Albert Elzinga, Cary Lindeborg en Henk Sterkman zich verkiesbaar als voorzitter. Jerry en Orsine functioneren als stemcommissie.
  - in de eerste ronde worden 6 geldige stemmen uitgebracht. 3 voor Albert, 1 voor Henk, 1 voor Cary en 1 blanco. Om gekozen te worden moet iemand de helft van de aanwezige stemmen hebben plus 1. Dat is niet het geval, dus volgt een nieuwe stemronde
  - in de tweede ronde stellen Albert Elzinga en Cary Lindeborg zich verkiesbaar
  - er worden 6 geldige stemmen uitgebracht, 4 voor Albert en 2 voor Cary
  - Abert Elzinga wordt met een meerderheid van stemmen gekozen tot de voorzitter van de wijkraad voor een periode van een jaar, dus tot 7 april 2024.

 4. 3

  Jeroen Verbeek heeft zich aangemeld om in te spreken over agenda punt verkamering
  Cees Hoogendoorn heeft zich gemeld over parkeren in de Dickensstraat

  Besluit

  - Cees Hoogendoorn spreek in over parkeerdruk, verzoek om meer handhaving, illegale parkeerplaatsen op prive erven, waarbij openbare bloembakken en paaltjes verplaatst zijn.
  - Besloten wordt om deze onderwerpen te bespreken met de afdeling mobiiliteit en handhaving
  - de wijkraad vraagt de wijkmanager om deze onderwerpen door te geven aan afdeling mobiliteit


  - Jeroen Verbeek spreekt in over ongewenste verkamering en onderhuur en het afgeven van een vergunning over toestemming verkamering omdat de besluittermijn overschreden was
  - de wijkraad overweegt om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen
  - de wijkraad wil eerst in conclaaf over deze onderwerpen

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld

 7. 4.b

  - concept is besproken tussen Orsine en Rita.
  - op 6-4 is het concept toegevoegd. Kan de wijkraad komende week hier even naar kijken?

  Besluit

  - het besluit wordt naar volgende vergadering doorgeschoven en ook zal worden geprobeerd de tekst samen te voegen met voorstel van Henk. Mogelijk tijdens het bowl/eetmoment

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  In de bijlage zit een voorstel voor wandeling en thema's die nog verder uitgewerkt kunnen worden door de wijkraad. Het college vindt het belangrijk om met bewoners in gesprek te gaan en ook geïnformeerd te worden over het wijkakkoord.
  Aan de hand van de wensen van de wijkraad wordt het voorstel volgende week uitgewerkt

  Besluit

  - de wijkraad kiest voor 2 routes ivm de onderwerpen die zij aan bod wil laten komen
  - elk wijkraadslid kan bewoners voordragen en wordt gevraagd deze uiterlijk 11 april aan rita door te geven
  - route 1 heeft Pascalweg en molierebuurt als centrale punten
  - route 2 heeft ondernemerslint, ouderen, jongeren en opvang als centrale punten
  - de routes worden door Rita en Hans uitgewerkt op basis van deze voorstellen
  - Albert heet iedereen welkom en vertelt wat over de wijkraad, wijkakkoord en Lombardijen in het algemeen

 10. 5.b

  bericht van Han van Dam:


  Er wordt momenteel bekeken of de avondwinkels in Rotterdam (normaal open tot 22 uur) op vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur open mogen blijven.
  In Lombardijen betreft het de avondwinkel aan de Bierens de Haanweg. Graag hoor ik van jullie hoe jullie tegen deze mogelijke uitbreiding aankijken. Zijn er klachten bekend? ervaringen?


  Toelichting in bullits:
  • In Rotterdam mogen winkeliers op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur geopend zijn. De Verordening Winkeltijden Rotterdam (laatst gewijzigd 2019) geeft de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor een avondwinkel, waarmee deze geopend mag zijn tot 01.00 uur. Er geldt krachtens artikel 14 Verordening Winkeltijden Rotterdam per gebied een norm van één avondwinkel op 15.000 inwoners. Op dit moment zijn er 24 avondwinkels in Rotterdam.
  • De voorgestelde aanpassing betreft de mogelijkheid om de openingstijden van avondwinkels in de vrijdag- en zaterdagnacht, dus alleen in het weekend, te gaan verlengen tot 03.00 uur.
  • Deze voorgestelde aanpassing vloeit voort uit een afspraak uit het coalitieakkoord, die aangeeft, dat de openingstijden van nachtwinkels (hier had eigenlijk avondwinkels moeten staan) tot 06.00 uur verlengd mogen worden, met als voorwaarde, dat er geen overlast in de woonwijk zal ontstaan.
  • De wethouder economie is portefeuillehouder, maar het treft ook andere portefeuilles. Wij hebben samen met directie Veiligheid en Maatschappelijke Ontwikkeling (Gezondheidspreventie akkoord 010) de bespreeknotitie voor Simons opgesteld. Vanuit deze clusters is vanwege de mogelijkheid van overlast en alcoholpreventie ook een ander geluid ingebracht.
  • Vervolgens heeft er een inventarisatie onder de huidige 24 avondwinkels plaatsgevonden, waar 14 avondwinkels respons op hebben gegeven. Allereerst is er om mogelijk aansluiting te vinden bij het verlengde horeca uurtje, een onderscheid gemaakt tussen tot 03.00 uur open en gewoon volledig open tot 06.00 uur. De meest genoemde gewenste sluitingstijden zijn 04.00 en 05.00 uur. Daarbij geven 9 avondwinkels aan, dit voor alle dagen hetzelfde te zien, en maar 5 avondwinkels geven vooralsnog aan alleen in de weekendnachten donderdag, vrijdag en- zaterdagnacht langer open te willen blijven.
  Het merendeel heeft aangegeven, alleen met toegestane verkoop van licht alcoholische producten en tabak, langer open te willen blijven. Deze twee producten, hoewel volgens de winkeliers hier niet eens zo’n winstmarge op zit, zijn kennelijk nog steeds de aanleiding om een avondwinkel te bezoeken. En vaak koopt men dan ook andere producten (levensmiddelen).
  • Planning is om de aanpassing voor de zomer aan de Raad voor te leggen.

  Besluit

  - het advies wordt verwoord op de volgende vergadering

 11. 5.c

  een werkgroep heeft een advies gemaakt over de Bewonersinitiatieven. Zie bijlage. De wijkraden worden uitgenodigd hierop te reageren, vooral als aanvullingen wensen of alternatieven.

  Besluit

  - de wijkraad stemt in met het advies van de werkgroep. De wijkraad hoopt dat er weer een soort van jury wordt samengesteld uit de wijkraad voor de adviezen nieuwe stijl

 12. 5.d

  geagendeerd op verzoek van Maartje Swart

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

 15. 6.b

  de lijst is nog niet definitief maar de formele vergaderingen zullen rouleren tussen Johanneskerk, Nebo kerk en Huis van de Wijk. Met de Nebo kerk moeten nog afspraken gemaakt worden.

 16. 6.c

 17. 6.d

  deze brief is ook aan wijkraad IJsselmonde voorgelegd. Bradley van der Hoeven heeft zich gekandideerd voor Raad van Toezicht

  Besluit

  - Cary en Orsine stellen zich kandidaat voor Raad van Toezicht (Orsine zal zich later terugtrekken)
  - de wijkraad gaat de vacatures bij Kids op de website zetten

 18. 6.e

  Op 20 april is voor 8 personen gereserveerd bij de Beren van 18.00 - 19.45 uur
  Bowlen op 2 banen van 20.00-21.00 uur bij Atoll

  Besluit

  - het wordt eerst eten en dan jeu de boules in plaats van bowlen (later verandert dit in alleen eten omdat Jeu de Boules vol zit)

 19. 7

  - de vraag wie namens de wijkraad de krans legt samen met een vertegenwoordiger van de wijkraden Groot en Oud IJsselmonde en Beverwaard is per ongeluk niet geagendeerd maar wordt alsnog toegevoegd.

  Besluit

  - Albert is vertegenwoordiger kranslegging bij 4 mei monument
  - er zijn verder geen besluiten over terugkoppelingen

 20. 8
  Sluiting