Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 9 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Lichtpunt, Homerusplein 7

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluiten

  Maartje en Rand zijn afwezig

  - de vz memoreert het overlijden van Arie van Kooten. 
  - de wijkraad gaat een brief aan Rand sturen ivm haar afwezigheid van 5 maanden zonder kennisgeving

 2. 2

  Besluit

  - Anita Jager van Sol is aanwezig. Daarom wordt 3a aan agenda toegevoegd, Kennismaking Anita Jager 
  - de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen insprekers

 4. 3.a

  Besluit

  - Anita Jager licht haar functie toe, Zij is programma manager jeugd en doet ook de pleinprogrammering
  - de wijkraad vraagt aan Rita en Han om de actiepunten die een relatie hebben met SOL door te sturen
  - de wijkraad wil een structureel overleg inplannen en zeker de eerste in het 1e kwartaal 2024

 5. 4

 6. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst van 7 september is nog steeds incorrect op een aantal punten (2, 3, 4a, 4c en 4d) De besluitenlijst wordt aangepast en de wijkraad stemt in met deze besluitenlijst en de laatste wijzigingen
  - de besluitenlijst van 12 oktober wordt ongewijzigd vastgesteld

 7. 4.b

  de wijknetwerker en jury geven een positief advies over dit bewonersidee. De wijkraad wordt gevraagd dit te accorderen mits er geen inhoudelijke bezwaren zijn

  Besluit

  - Orsine is betrokken bij de aanvraag en neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming
  - de wijkraad volgt het advies van de jury en wijknetwerker en stemt unaniem voor het volgen van het positieve advies (4 stemmen voor en 1 onthouding)

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  - wat wil de wijkraad aankaarten?
  - het kan gaan over wonen, onderwijs en werk
  - NPRZ is ook een participant in het transformatie project nabij station Lombardijen

  Besluit

  - de wijkraad bereidt het gesprek met NPRZ en wethouder Versnel voor en vraagt om een gesprek over de volgende punten: 
   - specifieke toelichting wat de opname van Lombardijen in het NPRZ focus programma inhoudt
   - wat doet de NPRZ voor jongeren en kan NPRZ betekenen voor de komst van een jongerenhub
   - de voortgang in het gesprek met woningcorporaties over doorstroming en wie bepaalt toewijzing in speciale gevallen
   - onderwijs: kan er in Lombardijen een opleidingscentrum voor de maakindustrie komen?
   - werk: kan NPRZ in gesprek gaan met ondernemersvereniging Hordijkerveld? 
   - Rita maakt een concept, Albert en Henk checken deze voordat hij verstuurd wordt aan NPRZ

 10. 5.b

  er zijn diverse bijlagen die vooral ter informatie zijn. Het meest relevant zijn de vragen welke initiatieven meerjarig zijn, of een wijkraad subsidierondes wil en het budget wil verdelen en wat de maximale bijdrage is. Hans Bours adviseert om voor 2 festivals alvast een bedrag te reserveren (zie laatste bijlage)

  Besluit

  - de wijkraad besluit om geen subsidierondes in te voeren voor bewonersinitiatieven
  - cary neemt niet deel aan beraadslaging en advies over over de budgetverdeling. De wijkraad stemt unaniem in met het voorstel om maximaal 10.000 euro beschikbaar te stellen per bewonersinitiatief. Voor de evenementen Spinozafest en Sweet Kings Day wordt 40.000 euro gereserveerd

 11. 5.c

  Besluit

  - de opbrengst van het stadsgesprek wordt geëvalueerd. Over deze opbrengst wordt verschillend gedacht, maar in meerderheid was de wijkraad positief. 
  Een kanttekening wordt geplaatst bij het bagatelliseren van  de burgemeester van het vuil- en overlast probleem alsof het alleen een opvoedprobleem is. 
  - de wijkraad wil meer aandacht gaan vragen voor het samen met de buurt schoonmaken (Sol gaat hier ook een project voor opzetten)
  - de wijkraad wil de opbrengst van 30 oktober graag op papier om te benutten voor jaaractieplan 2024 (zie 5.e)

 12. 5.d

  de vz wil dit agenderen omdat er nog veel onduidelijk is en er ook veel overlast is van mensen buiten de wijk die in de wijk parkeren ipv parkeergarages. Wat zijn mogelijke acties van de wijkraad?

  Besluit

  - ter verheldering; dit onderwerp is geagendeerd nav het gesprek met ondernemersvereniging Hordijkerveld en hun klacht dat veel mensen, waaronder personeel van Maasstad Ziekenhuis parkeren op de terreinen van het bedrijventerrein terwijl er een grote parkeergarage bij het ziekenhuis/station zit
  - Albert vraagt de ondernemersvereniging Hordijkerveld of zij nog behoefte hebben aan een gesprek over mobiliteit


  - Henk vraagt nogmaals om een gesprek met Stadsontwikkeling over betaald parkeren in een bredere context en Aristotelesstraat specifiek

 13. 5.e

  deadline 1 december
  JAP 2024 uitwerken op 16 november (icm NPRZ) of extra bijeenkomst op 23 november

 14. 5.f

  de wijkraad heeft al ingestemd met de data. Zullen we vanuit de ondersteuning het gaan verdelen over Nebo Kerk, Johanneskerk, Lichtpunt en Zonnelicht? Dan maken we het schema definitief

  Besluit

  - de wijkraad gaat akkoord met het voorstel voor de verdeling van de vergaderlocaties van formele vergaderingen

 15. 5.g

  Besluit

  - Maartje zit inmiddels in de redactie van de wijkkrant
  - de nieuwjaarsreceptie kaart kan door Lori verspreid worden als deze voor 10 december klaar is
  - de sokken kunnen besteld worden en worden verspreid onder huishoudens in slecht geïsoleerde huurwoningen
  - er is nog geen besluit over muziek op de nieuwjaarsreceptie
  - het lichtpunt is de locatie voor de receptie

 16. 5.h

  Besluit

  - de wijkraad levert een (kleine) bijdrage aan de Sinterklaas intocht en Jerry wil graag meer tijd. Hij gaat de komende week met Sol onderzoeken of dit mogelijk is

 17. 6
  Ter informatie:
 18. 6.b

  - 19 december, kerst wijkraad in Cuzina, 19.30 uur

  Besluit

  - er zijn verschillende mensen naar de armoedebijeenkomst geweest op 7 november 
  - Cary wil nog eens aandacht vragen voor menstruatie armoede en komt hier mogelijk nog een keer op terug

 19. 7

  Besluit

  - nog naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie gaat de wijkraad akkoord met het bestellen van bierviltjes met logo en een sneltekenaar
  - Rita gaat een lopende rekening voor 2024 aanvragen bij 't Haantje zodat de wijkraad daar informeel kan overleggen

 20. 8
  Sluiting